zapytanie cenowe

Bukowska Wola, dn. 30.06.2010r.

Zapytanie cenowe

Zwracam się z prośbą o określenie kosztów dowozów uczniów do Szkoły Podstawowej w Bukowskiej Woli, w roku szkolnym 2010/11. Na trasach określonych w umowie.

Proszę o udzielenie odpowiedzi w terminie do 15.07.2010r. do godziny 8:30.

Otwarcie ofert nastąpi 15.07.2010 rok o godzinie 09:00

Zał.:

– formularz cenowo ofertowy

– określenie tras i ilości dzieci

– umowa

– oświadczenia