Podsumowanie wyników ankiety przeprowadzonych wśród rodziców na temat samopoczucia i bezpieczeństwa dziecka w szkole

Podsumowanie wyników ankiety przeprowadzonych wśród rodziców na temat

samopoczucia i bezpieczeństwa dziecka w szkole

bezpieczeństwo dzieci to priorytet naszej szkoły. Ankieta ta ma na celu wykrycie czy uczniowie czują się bezpiecznie w szkole, czy mówią rodzicom o swoich problemach w szkole oraz wyeliminowanie ewentualnych problemów.

W ankiecie brało udział 60ciu rodziców

 1. Czy dziecko chętnie chodzi do szkoły?
 • Tak      52
 • raczej tak  8
 • raczej nie -0
 • nie – 0

2.         Jak dziecko dociera do szkoły:

 • Pieszo 16
 • Autobusem 34
 • na rowerze -0
 • odwożę je samochodem 9
 • inne możliwości (jakie?)…-…………………………………………………

3.          Czy dziecko zgłaszało jakąś niebezpieczną sytuację, która miała miejsce w szkole lub w drodze do szkoły?

 • Nie 57
 • tak:..2…………

4. Czy dziecko chętnie dzieli się różnymi spostrzeżeniami dotyczącymi jego pobytu w szkole?

 • tak, chętnie z własnej inicjatywy opowiada o wszystkim 43
 • tak, ale tylko wtedy, gdy go o to proszę 15
 • tak, ale robi to niechętnie   3
 • nigdy nie opowiada o szkole -0

5. Czy wychowawcy i nauczyciele chętnie pomagają uczniom w rozwiązywaniu ich problemów?

 • Tak 47
 • raczej tak 12
 • raczej nie -0
 • nie -0

6.          Jakie miejsce w szkole niesie ze sobą największe niebezpieczeństwo?

 • Szatnia 31
 • Toalety 2
 • Boisko 6
 • Sala gimnastyczna 6
 • inne:…..-……………………….

7. Jaka tematyka spotkań z pedagogiem, psychologiem lub innym specjalistą interesowałaby Państwa osobiście?

Ortografia, gramatyka,

okres dojrzewania,

przemoc w szkole,

koncentracja na lekcji i nieśmiałość- pewność siebie,

bezpieczeństwo w szkole,

zagrożenie ze strony Internetu,

kultura osobista.

8. Czy macie Państwo jakieś propozycje dotyczące poprawy bezpieczeństwa Waszego dziecka w szkole?
przebudowa szatni,

odnowienie sali gimnastycznej.