Realizacja zajęć pozalekcyjnych

Od 14stego lutego realizujemy w szkole zajęcia dodatkowe. Jest kółko informatyczne, plastyczne, ekologiczne, matematyczne a także odbywają się zajęcia dokształcające z języka polskiego i matematyki. Aby nasi uczniowie prawidłowo wypowiadali się prowadzimy zajęcia logopedyczne. Tak więc każdy uczeń znalazł to co lubi i może rozwijać swe talęty.

Wszystkie zajęcia realizowane są w  ramach projektu pod nazwą: „Realizacja programów rozwojowych w szkołach podstawowych w gminie Miechów”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego”

Na realizację dostaliśmy nowoczesny sprzęt między innymi: wielką interaktywną tablicę

Dostaliśmy także nowoczesną kserokopiarkę, laptopa, aparat fotograficzny i wiele różnych materiałów i pomocy dydaktycznych.