ŚWIĘTO SZKOŁY 2011

30 maja 2011r. w Szkole Podstawowej im. SBSK – Obrońców Tobruku w Bukowskiej Woli odbyła się uroczystość, zorganizowana z okazji podsumowania IX edycji międzyszkolnego konkursuKU WOLNEJ POLSCE”, który corocznie przygotowuje  i przeprowadza nauczyciel historii i opiekun szkolnej Izby Pamięci – pani Małgorzata Zawartka. Patronat nad konkursem objęli Małopolski Kurator Oświaty i Burmistrz Miasta i Gminy w Miechowie.

Koniec maja to czas dla naszej szkoły szczególny – tego roku przypada 6- ta rocznica śmierci najbliższego szkole Tobrukczyka p. Władysława Wierzbickiego.

Gośćmi szkoły byli Tobrukczycy: Tomasz Skrzyński, Mieczysław Herod z żoną, , córka Tobrukczyka p. Barbara Wierzbicka Trzebińska, syn nieżyjącego już Tobrukczyka Stanisław Jakubas, przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Krakowie   – p. Ewa Kowar-Pogoń, , oraz przedstawiciele lokalnych władz samorządowych : Burmistrz Urzędu Miasta i gminy w Miechowie Dariusz Marczewski oraz Dyr. Samorządowego Zespołu Edukacji w Miechowie Jerzy Pułka.

Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą w Bazylice Grobu Bożego w Miechowie. Następnie złożono kwiaty na grobie  Władysława Wierzbickiego na miechowskim cmentarzu. Dalsze uroczystości odbyły się w Szkole w Bukowskiej Woli. Młodzież przedstawiła montaż słowno – muzyczny ( przygotowany  przez p. Annę Stawiarską, p. Małgorzatę Zawartkę oraz p. Mariusza Oleksa), nawiązujący do historii Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich. Minutą ciszy uczczono pamięć poległych i zmarłych Tobrukczyków, a delegacje uczniów  i zaproszeni goście złożyli wiązanki kwiatów  pod pomnikiem Tobrukczyków  i tablicą poświęconą pamięci p. Władysława Wierzbickiego.

W kolejnej części spotkania wybrano najlepsze prace przysłane do szkoły na konkurs „KU WOLNEJ POLSCE”. Otrzymali je:

W kategorii MAKIETY:

KL. I-III

I miejsce – Alicja Krzyżkiewicz , SP Bukowska Wola

II miejsce –Tomasz Florek, SP Bukowska Wola

III miejsce –Szymon Idzik, SP Bukowska Wola

Kl. IV -VI

I miejsce – Monika Marek , Anita Stachowicz, SP Pstroszyce

PREZENTACJA  MULTIMEDIALNA

SZKOŁY PODSTAWOWE

I miejsce- Aleksandra Banasik, SP NR 2 w Miechowie

GIMNAZJA

I miejsce  – Klaudia Makulska ,Gimnazjum Miechów

W kategorii PRACE PLASTYCZNE

Kl. I –III

I miejsce – Krzysztof Rakoczy ,SP Bukowska Wola

II miejsce – Szymon Bibrowski ,SP Bukowska Wola

III miejsce –Patrycja Madera, SP Bukowska Wola

III miejsce- Adrian Bazior, SP Bukowska Wola

III  miejsce- Szymon  Gaik, SP Bukowska Wola

Kl. IV -VI

I miejsce – Jagoda Stawiarska , SP Nr 1 w Miechowie

I miejsce – Karolina Piekara , Przemek Gaik , SP Bukowska Wola

II miejsce – Michał Basa, Łukasz Węgrzynowicz, SP Nr 2 w Miechowie

III miejsce – Eryk Dźwigała , SP Nr 2 w Miechowie

Wyróżnienie- Szymon Manterys, SP Pojałowice

SZKOLNY KONKURS WIEDZY O SBSK :

I miejsce – Mateusz Bazior kl. IV,  Karolina Piekara kl. V,  Przemysław Gaik kl. IV

II miejsce – Milena Chrzęstek kl. V

III miejsce – Weronika Grzywnowicz kl. V

Wyróżnienie– Katarzyna Dziura kl. VI,  Paweł Włodarczyk kl. V, Olga Cerek kl. VI

Po części artystycznej zainteresowani mogli obejrzeć wystawę prac konkursowych oraz zwiedzić szkolną Izbę Pamięci.

Był to ważny dzień dla całej społeczności Szkoły Podstawowej w Bukowskiej Woli. Szkoła po raz kolejny udowodniła, że można  i trzeba propagować wiedzę o walkach na frontach II wojny światowej, że młodzież chętnie uczestniczy w tego typu uroczystościach, bierze udział w konkursach.

Nie do przecenienia jest fakt spotkania z uczestnikami tamtych wydarzeń, zatrzymania w codziennym biegu i zastanowienia nad wartościami najważniejszymi, ponadczasowymi.

IX edycja konkursu „ KU WOLNEJ POLSCE” Pod Patronatem Małopolskiego Kuratora Oświaty Aleksandra Palczewskiego.

KONKURS

dla szkół

Z okazji rocznicy powstania Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich – obrońców Tobruku

2 IV 1940 rok

REGULAMIN

  1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa w Bukowskiej Woli,

współorganizatorem – Krajowy Związek byłych Żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie  Oddział w Krakowie i Urząd Gminy i Miasta w Miechowie.

  1. Cele :

–         Upamiętnienie dążeń wyzwoleńczych Polaków w czasie II wojny światowej,

–         Przybliżenie codziennego życia żołnierskiego,

–         Podkreślenie udziału Polaków w walkach na wszystkich frontach

II wojny światowej .

  1. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów, i szkół średnich.
  2. Szkoły biorą udział w konkursie w trzech kategoriach :

–         szkoły podstawowe,

–         szkoły gimnazjalne,

–         szkoły średnie .

  1. 5. W konkursie młodzież wybiera dowolną formę pracy, może to być praca plastyczna, makieta, PRACA MULTIMEDIALNA

Wiadomości teoretyczne dostępne na stronie internetowej    www.eduporadnik.eu/bukowska-wola

Prace konkursowe uczestnicy winni złożyć na adres szkoły do dnia

20 V 2011 r.

  1. Adres szkoły:

Szkoła Podstawowa

W Bukowskiej Woli

32-200 Miechów

tel. (041) 38-316-55

e-mail  bukowska90@gmail.com

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 30 maja na uroczystym spotkaniu z Patronami szkoły.

  1. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie WWW szkoły i w prasie lokalnej
  2. Skład Komisji konkursowej:

Byli Żołnierze Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie:

–         Tomasz Skrzyński ,

–         Mieczysław Herod

–         Wojciech Narębski,

Oraz: Jacek Urban– Starszy Wizytator Kuratorium Oświaty w Krakowie

Dariusz Marczewski –Burmistrz Miasta i Gminy Miechów

Małgorzata Zawartka – nauczyciel historii w SP w Bukowskiej Woli

Monika Bierowiec – nauczyciel plastyki w SP w Bukowskiej Woli

* Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wykorzystania i rozpowszechniania zebranych materiałów . Uczestnicy wyrażają zgodę na ujawnienie danych osobowych. Nie zapewniamy zwrotu nadesłanych prac. Zainteresowanych obiorem prosimy o osobisty kontakt w ciągu 30 dni po ogłoszeniu wyników.

Święto Strażaków

7 maja Młodzieżowa drużyna strażacka naszej szkoły uczestniczyła w obchodach Święta Strażaków.  Obchody rozpoczęła Msza Św. w Bazylice Grobu Bożego gdzie licznie zgromadzone drużyny strażackie, poczty sztandarowe i władze samorządowe modliły się za pomyślność strażaków i o zdrowie Ks. Prałata.  Następnie drużyny przemaszerowały na plac przed Powiatową Strażą Pożarną gdzie wręczono zasłużonym strażakom odznaczenia i awanse. Na koniec wszyscy dostali smaczną grochówkę przygotowaną wg specjalnego przepisy strażackiego, a nasi uczniowie mieli okazję zwiedzenia pomieszczeń Powiatowej Straży Pożarnej.