Archiwum: Lipiec 2011

Dyrektor Szkoły Podstawowej / Gimnazjum w ……………………………………….. Wniosek o przyznanie dofinansowania zakupu podręczników w roku szkolnym 2011/2012 1. DANE WNIOSKODAWCY O UCZNIU : Imię i nazwisko ucznia: ………………………………………………………………………………………………. Data urodzenia ………………………………………………………………………………………………………. Szkoła i klasa w roku szkolnym 2011/2012 . ……………………………………………………………………………………………………….. Imiona rodziców ucznia ……………………………………………………………………………………………….. Adres zamieszkania ucznia: ……………………………………….………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… Numer telefonu kontaktowego: ………………………………………………………………. 2. Informacja […]

Czytaj dalej