Archiwum: Sierpień 2011

Nowy rok szkolny rozpoczynamy 1 września 2011 r. W  tym dniu planujemy otwarcie placu zabaw, zapraszam do szkoły wszystkich uczniów i rodziców na godzinę 9:45 . Dowóz uczniów: Kalina Lisiniec (od Klonowa) – 8:45 Kalina Rędziny Kalina Lisiniec Kalina Wielka Kalina Mała (Górki Brzuchańskie) Kalina Mała Parcela Szkoła Zakończenie zajęć godzina 11:00

Czytaj dalej

Wyprawka szkolna 2011/2012 Dofinansowanie podręczników szkolnych dotyczy uczniów, którzy w roku szkolnym 2011/2012 rozpoczną naukę w klasach I – III szkoły podstawowej i w III klasie gimnazjum, a także uczniów niepełnosprawnych: słabo widzących, niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z niepełnosprawnościami  sprzężonymi,  w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest wyżej wymieniona niepełnosprawność – posiadających […]

Czytaj dalej