„ Tydzień wolontariatu w szkole”

05.12.2011 – 09.12.2012 rok

05.12 poniedziałek: Odczyt na temat wolontariatu w Polsce i na świecie, spotkanie z wolontariuszami z LO im T. Kościuszki w Miechowie. Inscenizacja bajki pt. „Dziewczynka z zapałkami” Ogłoszenie konkursu plastycznego dla uczniów SP w Bukowskiej Woli pt: „Pomagam”. Rozpropagowanie akcji „Dary dla potrzebujących” w sklepach, urzędach, instytucjach. (przygotowanie uczniowie LO, M. Bierowiec, D. Podyma)

06.12 wtorek: Spotkanie z rodzicami uczniów SP w Bukowskiej Woli i wspólne przygotowanie paczek mikołajkowych dla dzieci. Akademia na temat „Święty Mikołaj lasem wędruje” z uczestnictwem Mikołaja. Ogłoszenie zbiórki produktów żywnościowych, zabawek, książek, datków pieniężnych dla potrzebujących. ( przygotowanie D. Podyma,)

07.12. środa : Zbiórka żywności zabawek, książek, datków pieniężnych dla potrzebujących. Przygotowanie paczek świątecznych przez Samorząd szkolny, Harcerzy, Młodzieżową drużynę pożarniczą dla potrzebujących z powiatu miechowskiego. ( odpowiedzialna A. Stawiarska. M. Bierowiec, L. Gola)

08.12 czwartek : Spotkanie integracyjne z uczniami i wychowawcami Ośrodka Szkolno-wychowawczego w Zagorzycach. Warsztaty plastyczno-muzyczne. Poczęstunek wręczenie upominków przybyłym gościom. (przygotowanie           L. Gola, M. Bierowiec, D. Podyma)

09.02 piątek : Rozstrzygnięcie konkursu na najciekawszy plakat o tematyce wolontariackiej, wystawa prac i happening. (przygotowanie M. Bierowiec, D. Podyma,  M. Zawartka,  A. Stawiarska, wychowawcy)

Koordynator Monika Bierowiec

OFERTA EDUKACYJNA DLA DZIECI SZEŚCIOLETNICH

Nasz szkoła w łagodny sposób wprowadza dzieci w świat nauki.
Przejście od poziomu przedszkolnego do szkoły odbywa się w sposób możliwie harmonijny i zgodny z naturalnym rozwojem dziecka.
Dostosowuje się treści i metody nauczania do potrzeb i możliwości indywidualnych uczniów. W pierwszych miesiącach nauki dominującą formą zajęć:

  • są zabawy,
  • gry
  • sytuacje zadaniowe wspomagające rozwój czynności umysłowych.

Zajęcia prowadzone są w sali lekcyjnej dostosowanej do potrzeb dzieci młodszych, wydzielona jest:

  • część edukacyjna,
  • rekreacyjna,
  • kąciki tematyczne,
  • szafki dla każdego ucznia z możliwością pozostawienia części podręczników i przyborów,
  • stoliki i krzesełka dostosowane do wzrostu dzieci.

Dzieci biorą udział w zajęciach edukacyjnych z wykorzystaniem technik multimedialnych.
Mają możliwość brania udziału w różnych formach zajęć ruchowych prowadzonych na  nowoczesnym placu zabaw.
Realizowane są programy promujące zdrowy tryb odżywiania:

  • ” Owoce w szkole”,
  • „Szklanka mleka”.

Rodzice uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej mogą liczyć na wyprawkę szkolną w postaci darmowych podręczników.