KABECJANIE DAJĄ RADĘNasza szkoła przystąpiła do projektu „KABECJANIE DAJĄ RADĘ”  chcąc pozostać w zgodzie z jego duchem, starajmy się, aby lekcje miały charakter przyjacielskiej rozmowy. Mówmy o bezpieczeństwie nie językiem regułek i zasad, przekazujemy je w prawdziwej trosce o zdrowie i życie dzieci. Pomagajmy sobie przy każdej sposobności poprzez odwołania do postaci Kabecjan oraz Smoka Mądragona – ekspertów od spraw bezpieczeństwa.  Cały projekt jest dostępny na stronie www.kabecjaniedajarade.pl

Regulamin konkursu KU WOLNEJ POLSCE

KONKURS
dla szkół objęty patronatem:

WICE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO – WOJCIECHA KOZAKA

MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY – ALEKSANDRA PALCZEWSKIEGO

BURMISTRZA GMINY MIECHÓW – DARIUSZA MARCZEWSKIEGO

Z okazji rocznicy powstania Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich – obrońców Tobruku

2 IV 1940 rok

X  edycja konkursu „ KU WOLNEJ POLSCE”

REGULAMIN
1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa w Bukowskiej Woli,
współorganizatorem – Krajowy Związek byłych Żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie  Oddział w Krakowie.
2. Cele :
Upamiętnienie dążeń wyzwoleńczych Polaków w czasie II wojny światowej,
Przybliżenie codziennego życia żołnierskiego,
Podkreślenie udziału Polaków w walkach na wszystkich frontach
II wojny światowej .
3. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów, i szkół średnich.
4. Szkoły biorą udział w konkursie w trzech kategoriach :
szkoły podstawowe,
szkoły gimnazjalne,
szkoły średnie .
5. W konkursie młodzież wybiera dowolną formę pracy, może to być  praca plastyczna– format i technika dowolna,  prezentacja multimedialna– do 10 minut.
Wiadomości teoretyczne dostępne na stronie internetowej    www.eduporadnik.eu/bukowska-wola
Prace konkursowe uczestnicy winni złożyć na adres szkoły do dnia
15 V 2012 r.
6. Adres szkoły:
Szkoła Podstawowa
W Bukowskiej Woli
32-200 Miechów
tel. (041) 38-316-55
e-mail  zawartka2@interia.pl
Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w ciągu 15 dni od daty zakończenia konkursu.
7. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie szkoły i w prasie lokalnej Skład Komisji konkursowej:
Byli Żołnierze Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie:
Tomasz Skrzyński ,
Wojciech Narębski,
Mieczysław Herod,
Oraz:

Barbara Bertek – st. wizytator Kuratorium Oświaty w Krakowie

Małgorzata Zawartka naucz. historii w SP w Bukowskiej Woli

Monika Bierowiec naucz. plastyki w SP w Bukowskiej Woli
* Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wykorzystania i rozpowszechniania zebranych materiałów . Uczestnicy wyrażają zgodę na ujawnienie danych osobowych. Nie zapewniamy zwrotu nadesłanych prac. Zainteresowanych obiorem prosimy o osobisty kontakt w ciągu 30 dni po ogłoszeniu wyników.

149 ROCZNICA BITWY MIECHOWSKIEJ

8 lutego w Urzędzie Gminy i Miasta w Miechowie odbył się konkurs wiedzy historycznej na temat Powstania Styczniowego i Bitwy Miechowskiej. Konkurs był finałem szczebla powiatowego dla szkół podstawowych i gimnazjum.
Celem konkursu było uczczenie pamięci bohaterów Powstania Styczniowego, popularyzacja wiedzy historycznej oraz realizacja programu wychowania patriotycznego.
Organizatorami tegorocznych obchodów i fundatorami nagród dla uczniów było: Starostwo Powiatowe w Miechowie, Urząd Gminy i Miasta w Miechowie, Komenda Hufca ZHP w Miechowie oraz Miechowski Dom Kultury.
Wyniki  TESTU WIEDZY HISTORYCZNEJ

I Miejsce egzekwo:

Karolina Piekara Sp Bukowska Wola
Krystyna Mokrzycka Sp Nr 1 w Miechowie

II Miejsce egzekwo:

Zuzanna Buś Sp Nr1 w Miechowie
Weronika Grzywnowicz Sp Bukowska Wola

III Miejsce

Jan Doniec Sp Nr 2 w Miechowie149. ROCZNICA BITWY MIECHOWSKIEJ


Nagrodzeni  uczniowie naszej szkoły.