Nagrody BOLESŁAWA SINGLERA

Ba koniec roku szkolnego 2011/12 przyznano najlepszym uczniom w szkole Nagrody Bolesława Singlera.
W tym roku nagrody otrzymały 3 uczennice kl. VI, które wykazały się najlepszymi wynikami w nauce, zachowaniu oraz największym zaangażowaniem w życie szkoły. Są to: Milena Chrzęstek, Weronika Grzywnowicz i Karolina Piekara.

Projekt Edukacyjny UNICEF „Baw się i bądź bezpieczny”

Sprawozdanie z realizacji Projektu Edukacyjnego UNICEF „Baw się i bądź bezpieczny”

II edycja w roku szk. 2011/2012

Realizacja przebiegała w okresie od maja do czerwca 2012 i obejmowała uczniów klas IV – VI. Koordynatorem projektu była H. Stasiurka. Cel projektu stanowiło przekazanie dzieciom wiedzy o tym, jak dbać o własne bezpieczeństwo  i jak unikać sytuacji ryzykownych mogących prowadzić do zagrożenia zdrowia i życia uczniów oraz przedstawienie prawidłowego zachowania w chwili wypadku. W trosce o bezpieczeństwo najmłodszych wystosowaliśmy listy do Komendanta Policji, Burmistrza oraz Sołtysów z prośbą o wprowadzenie oznakowanych przejść dla pieszych oraz umieszczenie radaru. W projekt zaangażowali się również rodzice wypełniając ankietę dotyczącą bezpieczeństwa ich dzieci a także zapoznali się z podstawowymi zasadami mającymi zapewnić bezpieczeństwo najmłodszym.

BRD

W dniu 25 kwietnia uczniowie naszej Szkoły zajęli I miejsce w eliminacjach powiatowych Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

Tomasz Florek, Kamil Mitręga , Grzegorz Soczówka reprezentowali powiat Miechów na eliminacjach wojewódzkich w Rabie Wyżnej w dniu7 maja 2012r.

Zestaw podręczników na rok szkolny 2012/13

Szkolny zestaw podręczników przeznaczonych do kształcenia ogólnego na rok szkolny 2012/2013

Klasa Zajęcia edukacyjne Tytuł i autor Wydawnictwo Nr dopuszczenia
0 Wychowanie przedszkolne „Zanim Zostaniesz Pierwszakiem”

części 1-4 A. Łada –Grodzicka, B. Godzimirska

„Czytam Sam” M. Przewożniak, A Kwiatkowska, A Szuba

„Piszę Sam”- cz1 i 2 K Szymańska

„Liczę sam” R Folejewska

WSiP
religia ”Kocham dobrego Boga”  E. Osewska Jedność AZ-03-04/3-0
Zajęcia edukacyjne Tytuł i autor Wydawnictwo Nr dopuszczenia
I Edukacja Wczesnoszkolna Nasze „Razem w szkole” Podręcznik z ćwiczeniami części(1-5)

Jolanta  Brzózka, Glinka, Katarzyna  Harmak, Kamila Izbińska, Anna Jesiocha, Wiesław Went

WSiP 484/1/2012
Nasze „Razem w szkole” Podręcznik z ćwiczeniami części(6-10)

Autorzy: Jolanta  Brzózka, Glinka, Katarzyna  Harmak, Kamila Izbińska, Anna Jesiocha, Wiesław Went

Wyprawka

WSiP 484/2/2012
-zajęcia komputerowe

Podręcznik do zajęć komputerowych  z ćwiczeniami A. Kulesza

WSiP 518/1/2012
– j. angielski English Adventure 1; książka ucznia i zeszyt ćwiczeń (edycja 2012)

Pearson Longman

67/2/2011/z1

-Religia

”ŻYJEMY W ŚWIECIE BOŻYM” K. Mielecki i E. Kondrak

Jedność  – Kielce

AZ-1-01/1Z

II – Edukacja Wczesnoszkolna Razem w szkole” Edukacja wczesnoszkolna. Podręcznik z ćwiczeniami cz 1-4 WSiP 88/2/2009
Razem w szkole” Edukacja wczesnoszkolna w kl. II Podręcznik z ćwiczeniami cz. 5-10 Jolanta Brzózka, K. Glinka, K. Harmak, K. Izbińska, A. Jasiocha, W. Went WSiP 88/3/2010

-zajęcia komputerowe

-J. angielski

Razem w szkole Podręcznik z ćwiczeniami. Klasa 2

Autorzy: Beata Lewandowska, Danuta Kręcisz

WSiP 137/2/2010
Eko and Friends 2 Magda Musioł,Mary Charrington Pearson Longman 31/3/2009

-Religia

Jezus jest z nami; ks. T. Śmiech Jedność AZ-12-02/9-0
III Zajęcia edukacyjne Tytuł i autor

Wydawnictwo

Nr dopuszczenia

– Edukacja Wczesnoszkolna

„Razem w szkole” J.Brzózka, K. Glinka, K.Harmak, K. Izbińska, A. Jasiocha, W. Went. Semestr I : Podręcznik z ćwiczeniami cz. 1 – 5

WSiP

88/5/2011

Semestr II :                          Edukacja polonistyczna i społeczna. Podręcznik z ćwiczeniami. Cz. 1- 4                Edu. Mat. Pod. z ćw. Cz.1- 4 Edu. Przyr. Pod. z ćw. Cz. 2   Edu. Artyst. Pod. z ćw. Cz.1           WSiP 88/4/2010

-zajęcia komputerowe

Razem w szkole Podręcznik z ćwiczeniami. Klasa 3

Autorzy: Beata Lewandowska, Danuta Kręcisz

WSiP 137/3/2010

-J. angielski

“Eko and Friends 3″ Amanda Cont,  Mary Charrington

Pearson Longman 31/4/2009

-Religia

”Wzrastamy w przyjaźni z Jezusem” ks. T. Śmiech Jedność AZ- 13-02/90
Zajęcia edukacyjne Tytuł i autor

Wydawnictwo Nr dopuszczenia
IV -J. polski „Słowa na start!” – podręcznik do kształcenia literackiego i kulturowego, Marlena Derlukiewicz.; NOWA ERA 338/1/2011
„Słowa na start!” – podręcznik do kształcenia językowego cz. I i II

NOWA ERA 338/2/2011
-Matematyka Matematyka 4-Matematyka z plusem- nowa wersj, autorzy; M. Dobrowolska, P. Zarzycki + 3 zeszyty ćwiczeń: Figury geometryczne, Ułamki, Liczby Naturalne Gdańskie Wyd. Ośw. 340/1/2011
-Historia Historia 4 Wczoraj i dziś -Grzegorz Wojciechowski

Zeszyt ćwiczeń

Nowa Era 443/1/2012
-Przyroda „Tajemnice przyrody”- M. Marko -Worłowska,

F. Szlajfer

Zeszyty ćw. część  I i II

Nowa Era 399/1/2011
-Muzyka -Muzyka kl. IV-VI Małgorzata Rykowska, Zbigniew Szałko OPERON
Plastyka Do dzieła! Podręcznik do plastyki dla klasy IV-VI. Jadwiga Lukas,Krystyna Onak. nowa era 326/2011
-Technika Jak to działa? Lech Łabęcki, Marta Łabęcka nowa era 295/2010
– informatyka Zajęcia komputerowe z pomysłem

Podręcznik z ćwiczeniami do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej. Klasa 4 Anna Wysocka

WSiP 477/1/2012
-J. angielski Look 1, Ksiażka ucznia i zeszyt ćwiczeń. Steve Elsworth, Jim Rose, Małgorzata Tetiurka

Pearson Longman 252/2/2010
-Religia – ”Miejsca pełne BOGActw” ks.Krzysztof Mielnicki Jedność AZ- 21 -02 / 12- KI -1/12

V

Zajęcia edukacyjne Tytuł i autor Wydawnictwo Nr dopuszczenia

-J. polski

Słowa zwykłe i niezwykłe; M. Nagajowa + zeszyt ćwiczeń WSiP 165/00
-Matematyka Matematyka 5;Matematyka z plusem- nowa wersja  M. Dobrowolska, M. Karpiński,- 3 zeszyty ćwiczeń : Geometria, Liczby całkowite i ułamki Część I i II Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe 61/2/09/S
-Historia My i historia- historia i społeczeństwo; + zeszyt ćwiczeń PWN 307/03
-Przyroda Przyroda5; E. Błaszczyk

(podręcznik + zeszyt ćwiczeń I i II część)

WSiP 100/00
informatyka Podręcznik dla ucznia szkoły podstawowej klasy 4/6. Wydawnictwo WSiP. E.Gurbiel, G. Hardt-Olejniczak, E. Kołczyk, H. Krupicka, M.M. Sysło WSiP
-J. angielski Maxi Taxi 1; Podręcznik i zeszyt ćwiczeń. A. Otwinowska- Kasztelaniec Wydawnictwo Szkolne PWN 121/06
-Religia Wielbimy Boga; ks. T. Śmiech Jedność
– Technika – „Technika 5. Zeszytćwiczeń dla klasy 5. szkoły podstawowej. Część 2.” Witold Bober;

– „Technika 5. Podręcznik dla klasy 5. szkoły podstawowej. Część 1.” Ewa Królicka;

– „Technika 5. Zeszyt ćwiczeń dla klasy 5. szkoły podstawowej. Część 1.” Ewa Królicka

WSIP 197/2000 MEN
Plastyka Podręcznik dla klas 4-6 szkoły podstawowej

Stanisław Stopczyk, Barbara Neubart

WSiP 55/05
-Wdż “Wędrując ku dorosłości” Wychowanie do życia w rodzinie pr. Zbiorowa T. Król, K. Maśnik

“Wędrując ku dorosłości” Wychowanie do życia w rodzinie – ćwiczenia pr. Zbiorowa T. Król, K. Maśnik

Rubikon
Zajęcia edukacyjne Tytuł i autor Wydawnictwo Nr dopuszczenia
VI -J. Polski Słowa i świat; M. Nagajowa + zeszyt ćwiczeń WSiP 361/00
-Matematyka Matematyka 6; Matematyka z plusem – nowa wersja  M. Dobrowolska, M. Karpiński + 3 zeszyty ćwiczeń: Liczby i wyrażenia algebraiczne część I i II, Geometria Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe 61/3/10/S
-Historia My i historia- historia i społeczeństwo;

W. Surdyk- Fertsch  + zeszyt ćwiczeń

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

-Przyroda Przyroda6; E. Błaszczyk,

(podręcznik + zeszyt ćwiczeń II część)

WSiP

12/01
-J. angielski Maxi Taxi 2. Podręcznik i zeszyt ćwiczeń. A. Otwinowska- Kasztelanic Agnieszka, Walewska Anna Wydawnictwo Szkolne PWN 132/07
-Religia Z Jezusem idziemy do Boga; ks. T. Śmiech Jedność

AZ-23-03/6-0

-Wdż “Wędrując ku dorosłości” Wychowanie do życia w rodzinie pr. Zbiorowa T. Król, K. Maśnik

“Wędrując ku dorosłości” Wychowanie do życia w rodzinie – ćwiczenia pr. Zbiorowa T. Król, K. Maśnik

Rubikon
-Muzyka Muzyka; M. Tomaszewska M. Rożak PWN

101/99

Spotkanie z Tobrukczykami

27 maja 2012 roku odbyła się uroczystość zorganizowana przez Szkołę Podstawową

im. „SBSK – Obrońców Tobruku” w Bukowskiej Woli.

Głównym celem uroczystości było tradycyjne już, coroczne spotkanie z Tobrukczykami,

oraz podsumowanie X edycji historycznego konkursu międzyszkolnego „Ku Wolnej Polsce”.

Program:

10.00 – Uroczysta Msza Św. w Bazylice Grobu Bożego

11.00 – zwiedzanie krużganków ( oprowadzał p. W. Barczyński)

11.30 – akademia w wykonaniu uczniów SP w Bukowskiej Woli w budynkach poklasztornych oraz podsumowanie konkursu i rozdanie nagród uczestnikom.

Uroczystośc zakończyło spotkanie Gości  przy kawie.

Można  było również zobaczyc  pamiątki przekazane szkole przez Tobrukczyków, oraz wystawę prac uczestników konkursu.

HONOROWYM  PATRONATEM konkurs objęli:

Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Wojciech Kozak

Małopolski Kurator Oświaty Aleksander Palczewski

Burmistrz Gminy i Miasta Miechów Dariusz Marczewski

Obecni byli

Były Tobrukczyk –

Tomasz Skrzyński

Córki Tobrukczyka  Władysława Wierzbickiego – Władysława Wierzbicka i Barbara Wierzbicka – Trzebińska z Synem

Żona i syn Mieczysława Heroda

Syn Tobrukczyka  Stanisława Jakubasa – Stanisław Jakubas

Córka  Tobrukczyka Szczepana Stańczykiewicza – Zofia Majsterek z Mężem Anatoliuszem

Proboszcz Parafii Grobu Bożego, ks. Infułat Jerzy Gredka

Ks. Profesor Andrzej Boksiński

Wiceprzewodniczący Rady Miasta Miechowa Jarosław Florek

Burmistrz Miechowa Dariusz Marczewski

St. Wizytator Kuratorium Oświaty Barbara Bertek

Naczelnik IPN Rafał Dyrcz

Prezes OSP w Bukowskiej Woli Piotr Sowa wraz z przedstawicielami OSP

Włodzimierz Barczyński, przedstawiciel Miechowskiego Towarzystwa 1163 roku

Dyrektorzy Szkół Gminy i Powiatu Miechowskiego

Orkiestra „Sygnał” wraz z Kapelmistrzem Mirosławem Czekajem

nauczyciele– emeryci naszej szkoły

Rodzice, nauczyciele i uczniowie SP w Bukowskiej Woli

Poczty Sztandarowe

Przedstawiciele prasy lokalnej

Uroczystośc została przygotowana przez Dyrekcję, nauczycieli, Rodziców i uczniów Szkoły Podstawowej w Bukowskiej Woli.

Przygotowanie konkursu „Ku Wolnej Polsce” i Izby Pamięci – Małgorzata Zawartka

Scenariusz i przygotowanie akademii – Anna Stawiarska i Mirosław Czekaj

Oprawa uroczystej Mszy Św. Dorota Niewęgłowska

Składamy serdeczne podziękowania Ks. Proboszczowi Jerzemu Gredce za udostępnienie sali w budynku poklasztornym,  Orkiestrze „Sygnał” i Mirosławowi Czekajowi za uświetnienie uroczystości, p. Włodzimierzowi Barczyńskiemu za oprowadzenie Gości po krużgankach Bazyliki, a także p. Jerzemu Goli i Piotrowi Sowie wraz z przedstawicielami OSP Bukowska Wola za pomoc techniczną.

Spotkania z Tobrukczykami to dla szkoły i społeczności lokalnej ważne lekcje historii

i patriotyzmu. W takich chwilach zatrzymujemy się w codziennym biegu, mamy czas na zastanowienie się nad wartościami ponadczasowymi, na chwilę zadumy, refleksji.

A. Stawiarska