Projekt edukacyjny „Kabecjanie Dają Radę”

W naszej szkole dzieci uczą się jak unikać zagrożeń.

W II semestrze zakończyła się realizacja edukacyjnego projektu profilaktycznego „ Kabecjanie Dają Radę.”, realizowanego  przez Stowarzyszenie Laboratorium Troski, Towarzystwo Ubezpieczeń i Rekreacji  „Warta”, Kredyt Bank .

Projekt skierowany był  do uczniów kl I – III   Szeroko rozumianą ideą projektu była profilaktyka, propagowanie i wzywanie do wspólnej troski o bezpieczeństwo oraz zdrowie dzieci w najbliższym otoczeniu –  w domu, w szkole, na drodze, podczas zabawy.

Najważniejszymi celami projektu było zwiększenie bezpieczeństwa dzieci poprzez kształtowanie i utrwalanie prawidłowych zachowań i przyzwyczajeń, zwiększenie stanu świadomości i wiedzy na temat zachowań w sytuacjach zagrożenia oraz zmniejszenie liczby wypadków i urazów niezamierzonych wśród dzieci.

.

Składał się on z cyklu zajęć, w ramach których uczniowie nabyli praktyczne umiejętności związane z przestrzeganiem zasad bezpieczeństwa. Nauczyli się odpowiednio reagować na zagrożenia, zdobyli wiedzę na temat udzielania pierwszej pomocy.

W realizację projektu włączyła się Komenda Powiatowej Policji w Miechowie.

Dzieci miały spotkanie z  nadkomisarzem  Zbigniewem Szarkiem ,który przeprowadził interesującą pogadankę dotyczącą zagrożeń w ruchu drogowym, jak też informował uczniów, w jaki sposób należy zachować się , aby nie stać się ofiarą przestępstw.

Uczniowie zdobyli też wiedzę na temat podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy, którą ciekawie przekazała im Barbara Migza, instruktor Małopolskiego Oddziału Okręgowego PCK Delegatury w Miechowie

Pokaz udzielania pomocy.

W  Komendzie Powiatowej PSP w Miechowie uczniowie uczestniczyli w ciekawej prelekcji   na temat  zagrożeń powodowanych pożarami. Przeprowadzili ją strażacy  z Komendy  Powiatowej PSP  w Miechowie. Dzieci miały też okazję zobaczyć sprzęt strażacki.

Wspólne zdjęcie z zastępcą Komendanta Powiatowego PSP w Miechowie st.kpt.mgr inż. Mirosławem Pogoniem .

Koordynatorem projektu w  naszej szkole była Lidia Gola.

(X)