Halloween

W celu przybliżenia kultury i tradycji krajów, których języka wszyscy w naszej szkole się uczą, zorganizowany został apel z okazji Halloween. Przygotowały go chętne dzieci z klasy IV przy pomocy nauczycielki języka angielskiego. Uczniowie opowiadali historię Halloween, posługując się także językiem angielskim. Jednym z elementów apelu był quiz Halloween’owy. Został również rozstrzygnięty konkurs na najzabawniejszą dynię na Halloween (Jack’o’lantern). Zdobywców pierwszych trzech miejsc wyłoniono w tajnym głosowaniu przeprowadzonym wśród uczniów.

Występ dostarczył uczniom dużo wrażeń i emocji,  a jednocześnie przybliżył charakter tych szczególnych świąt obchodzonych w krajach anglojęzycznych.

Projekt Edukacyjnt UNICEF „Baw się i bądź bezpieczny”

Projekt zrealizowany został w partnerstwie z Biurem WHO w Polsce oraz objęty Honorowymi Patronatami Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ministerstwa Zdrowia.

Realizacja przebiegała w okresie od maja do czerwca 2012 i obejmowała uczniów klas IV – VI. Koordynatorem projektu była Halina Stasiurka – nauczyciel przyrody. Cel projektu stanowiło przekazanie dzieciom wiedzy o tym, jak dbać o własne bezpieczeństwo i jak unikać sytuacji ryzykownych mogących prowadzić do zagrożenia zdrowia i życia uczniów oraz przedstawienie prawidłowego zachowania w chwili wypadku. Zadaniem koordynatora było także nadzorowanie działań uczniów zmierzających do włączenia władz lokalnych w poprawę bezpieczeństwa dzieci w ich najbliższej okolicy. W trosce o bezpieczeństwo najmłodszych wystosowaliśmy listy do Komendanta Policji w Miechowie , Burmistrza Gminy
i Miasta w Miechowie oraz Sołtysów wsi Kalina Mała i Kalina Rędziny z prośbą o wprowadzenie oznakowanych przejść dla pieszych oraz umieszczenie radaru. W projekt zaangażowali się również rodzice wypełniając ankietę dotyczącą bezpieczeństwa ich dzieci ,
a także zapoznali się z podstawowymi zasadami mającymi zapewnić bezpieczeństwo najmłodszym. Wszystkie podjęte działania przyczyniły się do zwiększenia świadomości uczniów w zakresie ich bezpieczeństwa i prewencji wypadków.
W uznaniu naszego zaangażowania w projekt szkoła otrzymała zaświadczenie oraz pamiątkowy dyplom.