Dzień Ekologiczny

DZIEŃ EKOLOGICZNY

Człowiek rości sobie prawo do władzy nad Ziemią i nad  prawami nią rządzącymi.

W swojej działalności rozzuchwalił się tak bardzo,

że całkowicie przestał przejmować się losem otaczającej go przyrody.

Zapomniał, że sam jest nieodłączną częścią tej przyrody

i że jeśli zginie ona, umrze również on.


22 marca 2013 roku uczniowie klasy IV, V i VI

postanowili przypomnieć jak ważna w życiu człowieka jest ochrona środowiska.

PROGRAM DNIA EKOLOGICZNEGO

1. Plakaty „W harmonii z przyrodą”

  • Tematyka prac dotyczy zagadnień z zakresu ochrony przyrody i środowiska
  • Technika prac: malarstwo na papierze, kolaż, wydzieranka
  • Format prac: A4 lub A3

2. Scenki ekologiczne :

  • „Refleksja na temat wody” kl. V
  • „Oszczędzaj prąd w szkole i w domu” kl. IV
  • „Pokaz mody ekologicznej” kl. V i VI

3. Quiz ekologiczny „Przyjaciel przyrody” Motto : „Ten szanuje przyrodę kto ją pozna”(Władysław Szafer)

Zwycięzcy w poszczególnych klasach:

  • Kl. IV  – Natalia Grzywnowicz
  • KL. V  –  Rafał Krupa
  • Kl. VI  –  Marcin Młyński

4. Hasła o tematyce ekologicznej,

5. Pogadanka na temat zdrowia – spotkanie z pielęgniarką,

6. Podsumowanie konkursu zbiórki zużytych baterii – wręczenie nagród.

Wyniki zbiórki zużytych baterii

W roku 2012 zebraliśmy łącznie 2600 sztuk baterii.

Klasa O – 68 baterii czyli 3,4 sztuki na 1 ucznia

Klasa I – 32 baterie czyli 5,3 sztuk na 1 ucznia

Klasa II – 57 baterii czyli 5,2 sztuki na 1 ucznia

Klasa III – 124 baterie czyli 17,7 sztuk na 1 ucznia

Klasa IV – 138 baterii czyli 8,6 sztuk na 1 ucznia

Klasa V – 1403 baterie czyli 70,2 sztuk na 1 ucznia

Klasa VI – 778 baterii czyli 86,4 sztuki na 1 ucznia

I miejsce – klasa VI

II miejsce – klasa  V

III miejsce – klasa III

Indywidualnie najwięcej baterii przyniosła Alicja Krzyżkiewicz z klasy V  (1321 sztuk) oraz  Julia Dróżdż z klasy VI (773 sztuki)

Opiekun Szkolnego Koła LOP:

Halina Stasiurka

W dniu 18 marca był przeprowadzony konkurs ekologiczny w kl. I, II i III, a podczas apelu było jego uroczyste podsumowanie. Uczniowie otrzymali dyplomy – wręczone przez pana dyrektora oraz książki i symboliczne upominki.

Nagrodzeni w kategorii klasy I:

I miejsce: Hubert Siwiec

II miejsce: Klaudia Kupczyk

III miejsce: Julia Kapuścińska

Wyróżnienie: Maja Krzyżkiewicz

Klasa II:

I miejsce: Natalia Manterys

II miejsce: Łukasz Madera

III miejsce: Oliwia Idzik

Wyróżnienie: Natalia Jambur

Klasa III:

I miejsce: Kamila Grzywnowicz

II miejsce: Paweł Doniec

III miejsce: Szymon Bibrowski

Wyróżnienie: Patrycja Komenda

Laureaci wezmą udział w dalszych eliminacjach w UGiM w Miechowie podczas XIX Konkursu Ekologicznego pod hasłem „My i ekologia” organizowanym przez Komendę Hufca ZHP Miechów. Życzymy im powodzenia w dalszym zdobywaniu umiejętności ekologicznych.

Podczas apelu uczniowie z kl. II i III zaśpiewali piosenkę ekologiczną pt. „Śmieciu precz”.

Halina Krzyżkiewicz

Dzień Św. Patryka

Dnia 15 marca „zazieleniło się” w naszej szkole, ponieważ obchodziliśmy Dzień Św. Patryka. Uroczystość ta stanowiła podsumowanie projektu edukacyjnego „St. Patrick’s Day celebration in European schools” w ramach współpracy między szkołami europejskimi. Tego dnia uczniowie przyszli do szkoły ubrani w kolorze zielonym oraz każdy otrzymywał naklejkę – symbol św. Patryka czyli koniczynkę. Koleżanki z klasy IV podczas apelu opowiedziały nam o tym święcie, o św. Patryku, o państwie z którego to święto się wywodzi, czyli Irlandii. Program uświetniły piosenki śpiewane w języku angielskim oraz pokaz tańca irlandzkiego. Po apelu uczniowie klas starszych zostali zaproszeni na pokaz multimedialny przygotowany przez uczniów z klas V i VI. Podczas tego dnia uczniowie mogli wziąć udział w krótkim quizie z wiedzy o Dniu Św. Patryka. Obchodom towarzyszyła wystawa wspaniałych prac stworzonych w ramach konkursu plastycznego. Uczniowie wykazali się niezwykłą pomysłowością. Chętni uczniowie mogli wziąć udział w konkursie na najbardziej zielony strój.

Obchody Dnia Św. Patryka przybliżyły nam kulturę Irlandii, wywołały dużo pozytywnych emocji i utwierdziły w przekonaniu, że takie niesamowite lekcje sprawiają, że edukacja jest bardziej efektywna.

Wszystkim zaangażowanym w Dzień Św. Patryka dziękuję.

Ewa Król – nauczycielka języka angielskiego.

eTwinning

Współpraca międzynarodowa ze szkołami w ramach projektów eTwinning

W roku szkolnym 2012/13 nasza szkoła bierze udział w dwóch projektach eTwinning. Są to:
1) ST. PATRICK’S DAY CELEBRATION IN EUROPEAN SCHOOLS – „Dzień Św. Patryka obchodzony w szkołach europejskich” – współpraca ze szkołami z Włoch, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Polski, Czech;
2) SCHOOL NEWSLETTER – „Biuletyn szkolny” – współpraca ze szkołami z Turcji, Polski i Hiszpanii.

Uczniowie ze wszystkich krajów wykonują projekty na określone tematy, a następnie dzielą się efektami swojej pracy za pośrednictwem Internetu. Wymieniają się informacjami i poznają swoje kraje, miasta, szkolne obyczaje, tradycje. Uczą się tolerancji dla odmienności. Zdobywają ciekawe informacje o mieszkańcach Europy. Wspólne działania szkół motywują do nauki i otwarcia na Europę.

Pracę uczniów koordynuje p. Ewa Król – nauczycielka języka angielskiego.