Dbamy o zdrowie

Dnia 26 kwietnia zorganizowany został apel poświęcony zagadnieniom profilaktycznym. Powodem tego wydarzenia był Światowy Dzień Zdrowia oraz podsumowanie programów antynikotynowych realizowanych w naszej szkole.

Apel przygotowali:

 • uczniowie działający w zajęciach teatralnych – opiekun L. Gola
 • oddział zerowy – wychowawczyni D. Podyma
 • szkolne koło PCK – opiekun E. Król

Konkurs Recytatorski Prozy i Poezji Angielskiej

W dniu 25 kwietnia 2013 roku troje uczniów z naszej szkoy wzięło udział w międzyszkolnym konkursie recytatorskim prozy i poezji angielskiej. Zadaniem uczestników było zaprezentowanie przygotowanego przez siebie anglojęzycznego utworu. Kryteriami oceny uczestników były między innymi wymowa, dykcja, opanowanie treści utworu oraz walor artystyczny występu. Wśród uczniów występujących w konkursie Dawid Kusarek z klasy V zdobył pierwsze miejsce, a Patrycja Madera z klasy IV zajęła drugie miejsce. Zwycięzcom  serdecznie gratulujemy i zachęcamy do udziału w podobnym konkursie w przyszłym roku.

XIX Konkurs Ekologiczny w UGiM w Miechowie

25 kwietnia 2013r. w UGiM w Miechowie przedstawiciele zuchów z 15 Gromady Zuchowej “Słoneczna Gromada” z Bukowskiej Woli, wzięli udział w XIX Konkursie Ekologicznym pod hasłem “My i ekologia”. Zuchy do konkursu przygotowywały się na zbiórkach zuchowych oraz podczas zajęć Kola Ekologicznego. Dzielnie się spisali, gdyż znaleźli się w grupie zuchów nagrodzonych:

“Mistrzami ekologii” zostali:

Kl. III Kamila Grzywnowicz

Kl. I Hubert Siwiec

a wyróżnienie otrzymała Kl. II Natalia Manterys

Powiatowy Konkurs Recytatorski

18 kwietnia uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w dziesiątej edycji Powiatowego Konkursu Recytatorskiego „Poeci dzieciom”, który odbył się w Szkole Podstawowej w Pojałowicach. W konkursie wzięło udział 50 uczestników z różnych szkół. Uczniowie naszej szkoły: Paweł Doniec z klasy III zdobył pierwsze miejsce w kategorii klas I – III a Patrycja Madera z klasy IV zdobyła trzecie miejsce w kategorii klas IV – VI. Gratulujemy!

Powiatowy Konkurs Ortograficzny

„LEPIEJ CZYTAĆ, PISAĆ I DOBRZE RACHOWAĆ, A NIE TYLKO GŁOWĘ WCIĄŻ POD ŁAWKĄ CHOWAĆ”

10 kwietnia 71 uczniów z 12 szkół Powiatu Miechowskiego rozwiązywało testy ortograficzne pełne krzyżówek, rebusów, zagadek i labiryntów ortograficznych. Uczniowie klas II i III dodatkowo zmagali się z pisaniem dyktanda.

17 kwietnia odbyło się uroczyste podsumowanie XIX Międzyszkolnego Konkursu Ortograficznego „Mistrz Ortografii” dla klas I-III. Honorowym patronem tego wydarzenia był burmistrz Miechowa Dariusz Marczewski, który gratulował laureatom, uczestnikom i ich rodzicom. W kategorii klas trzecich uczennica naszej szkoły Kamila Grzywnowicz zdobyła III miejsce. Pierwszoklasiści również mieli okazję wykazać się swoją wiedzą ortograficzną, a wśród nich Krzysztof Filipiec uplasował się na IV miejscu. Jak widać nie taka straszna ortografia dla naszych uczniów.

„Salon sześciolatka”

10 IV 2013 r. odbyło się spotkanie informacyjne dla rodziców, którzy decydują się o rozpoczęciu przez sześcioletnie dziecko edukacji szkolnej. Rodzice sześciolatków mieli okazję spotkać się w Urzędzie Gminy i Miasta z przedstawicielami Małopolskiego Kuratorium Oświaty, dyrektorami, nauczycielami i pracownikami Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

XI edycja konkursu „ KU WOLNEJ POLSCE”

POD HONOROWYM  PATRONATEM:

 • ZWIĄZKU b. ŻOŁNIERZY SBSK NA ZACHODZIE
 • MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY
 • BURMISTRZA GMINY I MIASTA MIECHÓW

Organizowanego z okazji rocznicy powstania Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich – Obrońców Tobruku – 2 IV 1940 rok

REGULAMIN

1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa w Bukowskiej Woli,

współorganizatorem – Krajowy Związek byłych Żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie  Oddział w Krakowie.

2. Cele :

Upamiętnienie dążeń wyzwoleńczych Polaków w czasie II wojny światowej.

Przybliżenie codziennego życia żołnierskiego.

Podkreślenie udziału Polaków w walkach na wszystkich frontach II wojny światowej.

3. Szkoły biorą udział w konkursie w trzech kategoriach :

 • szkoły podstawowe,
 • szkoły gimnazjalne,
 • szkoły średnie .

4. W konkursie młodzież wybiera dowolną formę indywidualnej pracy, może to być:

 • praca plastyczna- format i technika dowolna,
 • samo uruchamiająca się prezentacja multimedialna- do 5 minut.

5. Wiadomości teoretyczne dostępne na stronie internetowej http://www.eduporadnik.eu/bukowska-wola .

6. Prace plastyczne uczestnicy winni złożyć na adres szkoły, forma multimedialna powinna być przesłana na podany adres mailowy, do dnia 13 V 2013 r.

7. Adres szkoły:

Szkoła Podstawowa w Bukowskiej Woli im. Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich – Obrońców Tobruku

32-200 Miechów

Bukowska Wola 79

tel. 41- 38-316-55

e-mail  zawartka2@interia.pl

8. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w ciągu 15 dni od daty jego zakończenia.

9. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej szkoły i w prasie lokalnej.

Skład Komisji konkursowej:

Byli Żołnierze Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie:

Tomasz Skrzyński ,

Mieczysław Herod,

Oraz:

Barbara Bertek – St. Wizytator Kuratorium Oświaty w Krakowie

Małgorzata Zawartka – nauczyciel historii w SP w Bukowskiej Woli

Monika Bierowiec – nauczyciel plastyki w SP w Bukowskiej Woli

Jan Manterys – nauczyciel informatyki w SP w Bukowskiej Woli

* Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wykorzystania i rozpowszechniania zebranych materiałów . Uczestnicy wyrażają zgodę na ujawnienie danych osobowych. Nie zapewniamy zwrotu nadesłanych prac. Zainteresowanych obiorem prosimy o osobisty kontakt w ciągu 30 dni po ogłoszeniu wyników.

KARTA ZGŁOSZENIA – wzór

XI  edycja konkursu „ KU WOLNEJ POLSCE”

Imię i nazwisko:

Adres zamieszkania:

Data urodzenia:

Szkoła, klasa:

Numer telefonu:

Adres e-mail:

Imię i nazwisko opiekuna:

– Oświadczam, że jestem autorem prac, które zgłaszam do konkursu oraz posiadam do nich

pełne prawa autorskie.

– Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do

realizacji  XI  edycji konkursu „ KU WOLNEJ POLSCE”

(Ustawa z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych; Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z póź. zm.)

– Wyrażam zgodę na publikację mojego wizerunku wykonanego w czasie przedsięwzięć

XI  edycji konkursu „ KU WOLNEJ POLSCE” w celach promocyjnych niniejszego konkursu.

………………………………………………………………..

Podpis autora, rodzica lub prawnego opiekuna