Wybory do Samorządu Uczniowskiego

18 września odbyły się w naszej szkole wybory do Samorządu Uczniowskiego.

Przewodniczącym SU został ponownie Wiktor Sutor.

PROTOKÓŁ WYBORÓW DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

w SP im SBSK – Obrońców Tobruku

W porozumieniu z dyrektorem Szkoły 18. 09. 2013 r.  przeprowadzono wybory do Samorządu Uczniowskiego.

W skład komisji wyborczej wchodzili uczniowie klas III – VI.

Komisja wyborcza po zakończeniu głosowania dokonała podsumowania wyników oraz przedstawiła je dyrektorowi szkoły.

Wyniki wyborów do Samorządu uczniowskiego w dniu 18. 09. 2013 roku:

Ilość uczniów uprawnionych do głosowania – 60 osób.

Ilość oddanych głosów nieważnych – 0

Ilość głosów ważnych – 58

Przewodniczącym SU został Wiktor Sutor

Osoby, które otrzymały mandat członka Samorządu Uczniowskiego to:

  1.Chrzęstek Ilona
  2. Dworak Bartosz
  3. Grządziel Dominik
  4. Grzywnowicz Natalia
  5. Grzywnowicz Wiktoria
  6. Idzik Wiktoria
  7. Kusarek Dawid
  8. Madera Patrycja
  9. Manterys Karolina
  10. Szarek Marcin
  11. Wilk Paulina

Podział funkcji i zadań oraz opracowanie programu pracy Samorządu Uczniowskiego odbędzie się na pierwszym zebraniu jego członków.

Komisja wyborcza:

Szymon Gaik

Jutyna Dunal

Kamila Grzywnowicz

Julia Gaik