Pamięci Dyrektora Stanisława Czarneckiego

„Umarłych wiecznośc dotąd trwa,

Dokąd pamięcią im się płaci”

W.Szymborska

My  –  nauczyciele – żegnamy Stanisława Czarneckiego przede wszystkim jako długoletniego dyrektora Szkoły Podstawowej w Bukowskiej Woli. Znały Go i szanowały całe pokolenia mieszkańców – rodzice i dziadkowie naszych obecnych uczniów.

Był nieprzeciętnym pedagogiem i wychowawcą –  mając dobry kontakt z młodzieżą zachował swoją rolę mistrza i przewodnika, nie tylko po świecie nauki, ale i życia.

Praca w dużym stopniu definiowała jego życie. Do ostatnich dni wspierał szkołę, zwłaszcza w jej działaniach patriotycznych. Był dumny, że szkoła wiele robi w tym kierunku.

Wielu nauczycieli ze wzruszeniem wspomina trudne początki swojej pracy i ogromne wsparcie, jakie dostali od Dyrektora.

Swoją obecnością tutaj pragniemy podziękować za jego pracę i trud.

Panie Dyrektorze, zawsze zostanie Pan w naszej pamięci!