Nagrody dla najlepszych

Zestawienie nagród jakie otrzymali nasi uczniowie w konkursach, w roku szkolnym 2014/15

DSCN7914DSCN7930DSCN7927

 

klasa Data Nazwa konkursu Osiągnięcia uczniów Uwagi o realizacji
1 1.29 III 15 

 

2.15 IV 15

 

3. 24 IV 15

 

 

4. IV .15

5. 31.III.15     

 

6. 21 VI 15

 

7. 21 VI 15

 

1. Konkurs – Turniej Tańca Towarzyskiego      w Krakowie.2. Powiatowy konkurs recytatorski

Powiatowy konkurs ekologiczny “My i ekologia”.

4.Powiatowy konkurs BRD

 

5. Powiatowy konkurs „Wielkanoc w sztuce ludowej i Malarskiej”

Konkurs plastyczny “Ku Wolnej Polsce”.

 

7. Powiatowy konkurs plastyczny “Pszczoły wśród nas”.

I m. Karol Midro 

 

2. Karol Midro-wyróżnienie

 3. Jakub Filipiec I m

 

4. Jakub Filipiec

 

5. I m. Karol Midro Igor Grzywnowicz -wyróżnienie

6. I m Karol Midro

    II m Brajan Idzik

7.Brajan Idzik-wyróżnienie

2 1. 6 X 2014 

 

 

2. I 2014

 

 

 

 

 

 

 

3. 29 III 15

 

 

4.15 IV 15

 

5. 24 IV 15

 

 

 

6. 21 VI 15

 

 

7. 21 VI 15

 

1.Powiatowy konkurs Piosenki i Pieśni Patriotycznej. 

Powiatowy Konkurs Plastyczny “Boże Narodzenie w sztuce ludowej”.

 

 

 

 

3. Konkurs – Turniej Tańca Towarzyskiego      w Krakowie.

4. Powiatowy konkurs recytatorski.

5. Powiatowy konkurs ekologiczny “My i ekologia”.

 

6. Konkurs plastyczny “Ku Wolnej Polsce”.

 

7. Powiatowy konkurs plastyczny “Pszczoły wśród nas”.

1. I miejsce (Dunal Maria, Gibek Agnieszka, Ziółko Natalia).2. “Wyróżnienie” (Gaździk Oliwia, Kabelak Oliwier, Kita Jakub, Perczyńska Emilia, Rakoczy Dawid, Staroń Damian, Wojtas Wiktoria).

3. I miejsce: Dunal Maria, Gaździk Oliwia.
4. III miejsce Ziółko Natalia

5. I miejsce “Mistrz ekologii” Gibek Agnieszka.

 

6. III miejsce Wojtas Wiktoria.

 

7. “Wyróżnienie” Gaździk Oliwia.

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

1.6XI 14 

 

 

 

 

 

 

2. I 2014

 

 

 

 

3.I 2014

 

 

4.15 IV15

 

 

5.IV.15

 

 

6.24.15

 

7.21.15

 

 

 

8.21.15

1.Powiatowy KonkursPiosenki i Pieśni

Patriotycznej

 

 

 

 

 

2Powiatowy Konkurs Plastyczny”Boże Narodzenie w malarstwie”

 

 

.Powiatowy Konkurs” Boże Narodzenie w sztuce

ludowej”

4.Powiatowy Konkurs Recytatorski

 

5.Powiatowy Konkurs

Wiedzy o Miechowie

 

6.Powiatowy Konkurs

Ekologiczny

7.Powiatowy Konkurs

Plastyczny”Pszczoły wokół nas”

 

8.Powiatowy Konkurs

Plastyczny”Ku wolnej

Polsce”

 

 

1.I miejsceKrzysztof Filipec

Igor Kabelak

Julia Kapuścińska

Maja Krzyżkiewicz

Klaudia Kupczyk

Hubert Siwiec

 

2.II miejsce

Julia Kapuścińska

 

 

 

3.III miejsce Klaudia Kupczyk

 

4.Wyróżnienie

Krzysztof Filipiec

 

5.I miejsce

Maja Krzyżkiewicz

 

6.II miejsce

Hubert Siwiec

7.Wyróżnienie Klaudia Kupczyk

 

 

8.Klaudia Kupczyk

4 1. 6XI14 

 

2.21.VI15

 

1.Powiatowy Konkurs Piosenki i Pieśni Patriotycznej2. Powiatowy Konkurs Plastyczny “KU Wolnej Polsce” 1.III miejsce (Idzik Oliwia, Manterys Natalia)2. I miejsce ( Krzysztof Gębala)
5 1.     18V15  1.     Powiatowy Konkurs Prozy i Poezji Angielskiej 1.     I miejsce (Kamila Grzywnowicz)
6 1.18.05.2015 

 

2.   VI 2015

 

 

3.6.11 2014

 

4.   VI 2015

 

5    IV 2015

6. 9 II 2015

 

7.20.IV.15

 

8. 05. 2015

9. 05.2015

Powiatowy Konkurs Prozy i Poezji AngielskiejOlimpiada dla zdrowia –

-Skok w dal

-bieg na 600 m

Powiatowy Konkurs Piosenki  Patriotycznej

Powiatowy Festiwal Piosenki Harcerskiej

BRD – etap gminny

Konkurs Bitwa Miechowska – powiatowy

Powiatowy Konkurs Recytatorski

“Pszczoły wokół nas “

konkurs Ku Wolnej Polsce

I miejsce ( zespół)i II miejsce – 1 os

 

I miejsce

III miejsce

III miejsce

II miejsc

III miejsce

 

II miejsce

II miejsce

II miejsce

 

 

wyróżnienie

wyróżnienie

wyróżnienie

KU WOLNEJ POLSCE – wyniki konkursu

Wyniki XIII edycji konkursu KU WOLNEJ POLSCE – 2015 r

8 maja 2013 r. w Szkole Podstawowej im. SBSK- Obrońców Tobruku w Bukowskiej Woli odbyła się XIII edycja konkursu KU WOLNEJ POLSCE, który corocznie przygotowuje i przeprowadza n-l historii Małgorzata Zawartka.
Patronat nad Konkursem objął: Związek b. Żołnierzy SBSK na Zachodzie, Małopolski Kurator Oświaty, Burmistrz Gminy i Miasta Miechów.
Konkurs jak corocznie składał się z 2 części:
1 część – Konkursu wiedzy o SBSK – Patronie szkoły dla uczniów SP w Bukowskiej Woli oraz 2 część – konkursu plastycznego i multimedialnego dla zainteresowanych uczniów ze szkół z całej Polski.
W części pierwszej wzięło udział 14-tu uczniów klas 4-6 naszej szkoły.
Test wiedzy historycznej o Patronie najlepiej napisali:
1m Paweł Doniec / 1 m Natalia Grzywnowicz
2 m Szymon Wiesławski
3 m Karolina Manterys
W drugiej części upamiętniającej dążenia wyzwoleńcze Polaków w czasie II wojny światowej
zainteresowana młodzież z różnych szkół z całej Polski nadsyłała prace plastyczne i prezentacje
multimedialne.
Wyniki konkursu KU WOLNEJ POLSCE:
konkurs plastyczny klasy 1 – 3
1 m Karol Midro kl I SP w Bukowskiej Woli
2 m Brajan Idzik klasa I SP w Bukowskiej Woli
3m Wiktoria Wojtas kl 2 SP w Bukowskiej Woli
wyr:
Filip Żabicki SP w Gołczy
Bartłomiej Winczewski SP w Janowicach
Aleksandra Sroga SP w Pstroszycach
Klaudia Kupczyk SP w Bukowskiej Woli
Klasy 4 – 6
1m Krzysztof Gębala SP w Bukowskiej Woli
2 m Jakub Stawiarski SP nr 2 w Miechowie
3 m Weronika Walka SP w Jaksicach
wyr:
Izabela Ordys SP w Pstroszycach
Kamil Idzik SP w Bukowskiej Woli
Patryk Dziura SP w Bukowskiej Woli
W kategorii prezentacje multimedialne najciekawsze prace przygotowali
szkoły podstawowe:
1 m Natalia Janus SP nr 2
2 m Marcin Sroga SP Pstroszyce
3 m Wiktoria Podsiadło SP Pojałowice
wyr Tomasz Tomczyk SP nr 2 w Miechowie
Gimnazjum
1 m Aleksandra Banasik ZDZ Miechów
2 m Marcin Młyński ZDZ Miechó
3m Szymon Madej ZDZ Miechów
wyr: Katarzyna Konieczna ZDZ Miechów
Sponsorami nagród w Konkursie KU WOLNEJ POLSCE byli:
Małopolski Kurator Oświaty
Burmistrz Miechowa