Pomoc finansowa

 

Szanowni Państwo!

W bieżącym roku szkolnym Szkoła Podstawowa im. Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich-Obrońców Tobruku w Bukowskiej Woli obchodzi jubileusz 150-lecia swojej działalności. Uroczystość odbędzie się 05.06.2016r.
W związku z powyższym,
Dyrekcja Szkoły Podstawowej i Komitet Organizacyjny, zwracają się z uprzejmą prośbą o pomoc finansową w organizacji wspólnego przedsięwzięcia.

W zamian za okazane wsparcie, możemy zaoferować umieszczenie nazwy Państwa firmy w:

  • certyfikacie z podziękowaniem,

  • wpisie na naszą stronę internetową (nazwisko/logo) pod tytułem „ Przyjaciel szkoły”,

  • podziękowaniu wygłoszonym w trakcie uroczystości,

Oferujemy również możliwość wykorzystania logo Państwa firmy w materiałach jubileuszowych z tytułem „ sponsor” oraz informację w mediach lokalnych oraz na portalach internetowych.

Jesteśmy otwarci na inne sposoby promocji.

Szanowni Państwo! Możecie skorzystać z niepowtarzalnej okazji i włączyć się w tę niecodzienną uroczystość jaką jest jubileusz 150 – lecia powstania naszej szkoły.

W jego realizację wkładamy własne siły i środki, lecz ze względu na spodziewaną dużą liczbę uczestników gorąco liczymy na Państwa wsparcie, wierząc, że dla Was będzie to wspaniała promocja i reklama.
Na co przeznaczamy Państwa dotację, jakie działania wspieramy:

  • wydanie folderów jubileuszowych,

  • druk zaproszeń, dyplomów,

  • zakup upominków okolicznościowych,

  • zorganizowanie wystaw jubileuszowych.

Wierzymy że pomoc Państwa, umożliwi zrealizowanie zamierzonych inicjatyw i będzie wkładem w rozwój i edukację następnych pokoleń.

Bliższe informacje na temat Jubileuszu można uzyskać w sekretariacie szkoły pod numerem tel. 41 383 16 55, jak również na stronie internetowej www.eduporadnik.eu/bukowska-wola/w zakładce Jubileusz szkoły. Wszelkie pytania można kierować również pod adres e- mail: bukowska79@gmail.com

Pokładając nadzieję na Państwa przychylną reakcję na nasz apel, podajemy nr konta, na które można dokonywać wpłaty: Konto Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Bukowskiej Woli
nr rachunku bankowego:
83 8591 0007 0204 0799 3644 0001
z dopiskiem „Jubileusz”