Bezpieczeństwo na drodze

19  września dzieci klas 0 – III uczestniczyły w spotkaniu z aspirantem Marcinem Jamrożym, z Komendy Powiatowej Policji w Miechowie. Dzieci miały okazję porozmawiać z policjantem o zachowaniu bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły, o bezpiecznym przechodzeniu przez ulicę, prawidłowym zachowaniu się na przejściach dla pieszych oraz bezpiecznym zachowaniu się w oczekiwaniu na autobus szkolny, jak również o ostrożności podczas wsiadania i wysiadania z autobusu. Dzieci czynnie uczestniczyły w spotkaniu, dzieliły się swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniami oraz zadawały dużo pytań. Spotkanie było interesujące i pouczające, a przekazana wiedza teoretyczna z pewnością znajdzie  zastosowanie w praktyce.

Spotkanie ze Strażakiem

W dniu 20 września 2016 r. w przedszkolu odbyło się spotkanie ze strażakiem. Przybył do nas strażak z Państwowej Straży Pożarnej w Miechowie – Pan Michał Gądek. W interesujący sposób dokonał prezentacji stroju strażaka oraz urządzeń używanych w trakcie akcji ratowniczej. Przeprowadził z dziećmi rozmowę na temat bezpiecznych zasad zachowania w domu i przedszkolu. W trakcie dyskusji panowała atmosfera przepełniona emocjami, dzieci chętnie zabierały głos. Przedstawiły numer alarmowy do straży pożarnej oraz omawiały tematy zagrożenia pożarami i innymi niebezpiecznymi zdarzeniami. Pan strażak przedstawił zasady postępowania w wypadku zagrożenia. Przeprowadził przy udziale dzieci ćwiczenia praktyczne w których każde dziecko mogło choć przez chwile wcielić się w rolę strażaka.

Serdecznie dziękujemy Panu Michałowi Gądek za interesujące spotkanie i poświęcony czas.

cam000021cam000032cam000041cam000061cam000081cam000091cam000101cam000111cam000131 cam000141cam000161cam000181cam000221cam000241