Lekcja muzealna

31 października uczniowie klas IV – VII wzięli udział w warsztatach w Muzeum Ziemi Miechowskiej.

Klasy IV i V podczas lekcji muzealnej zgłębiali tajniki fotografii. Uczyli się, jak wykonywać dobre zdjęcia, jak je eksponować i przechowywać. Część warsztatowa obejmowała wykonanie ramek do fotograficznych autoportretów (dzięki natychmiastowym wywoływaniu zdjęć z aparatu typu Polaroid). 

Klasy VI i VII uczestniczyły w lekcji muzealnej poświęconej tkaninom. Uczniowie poznali historię tkactwa oraz oglądali kolekcję tkanin po bożogrobcach. W części warsztatowej uczniowie samodzielnie tkali zakładki do książek.

 

Wycieczka do kina „Gryf” w Miechowie

Każda wycieczka stwarza doskonałą okazję do wyzwalania wielostronnej aktywności dzieci, dostarcza nowych doświadczeń, wzbudza ich ciekawość poznawczą, stwarza liczne sytuacje wychowawcze w tym również te, które sprzyjają kształtowaniu pozytywnych relacji miedzy dziećmi. Dla dzieci w wieku przedszkolnym celem wycieczki do kina jest nie tylko nabywanie umiejętności uczestniczenia w seansach filmowych ale również wdrażanie do właściwych zachowań podczas pobytu w kinie, stwarzanie sytuacji aktywizujących procesy myślowe – rozumienie wartości takich jak: dobro, prawda, przyjaźń. W czasie wycieczki łączy dzieci wspólne radosne przeżycie, co sprawia, że wytwarza się przyjemna atmosfera, ułatwiająca serdeczne kontakty, okazywanie sobie uprzejmości, wyzwalająca serdeczność i koleżeńskość. W dniu 27.10.2017 r. maluszki z oddziału przedszkolnego wraz ze swoimi starszymi kolegami i koleżankami z kl.”0” pod opieką swoich pań wybrały się na wycieczkę do kina „Gryf” w Miechowie na film animowany pt. „Emotki”.Film skłonił nas do refleksji na temat emocji jakie codziennie każdy z nas przeżywa, że żadne uczucie nie jest złe , czy to złość, gniew czy smutek lecz to co możemy zrobić kiedy nie panujemy nad emocjami. Wyjazd wzbogacił dzieci o nowe, ciekawe doświadczenia.

Spotkanie ze Strażą Miejską

25 października uczniowie klas 0 – III spotkali się z panią Komendant Katarzyną Seweryn i panem  Danielem Burzyńskim ze  Straży Miejskiej w Miechowie. Funkcjonariusze opowiadali o bezpieczeństwie w szkole i na drodze oraz pracy strażnika, a na pamiątkę spotkania wręczyli uczniom kolorowankę wydaną przez Gminę Miechów, która uczy zasad postępowania w różnych sytuacjach.

„Region Miechowski w drodze o niepodległość w latach 1939-1945”-konkurs ZHP

W ubiegły piątek, w Hufcu ZHP w Miechowie, zorganizowany został konkurs   ” Region Miechowski w drodze o niepodległość w latach 1939-1945″. Zadaniem najmłodszych harcerzy było stworzenie pracy plastycznej na podany temat. Starsi, rywalizowali w teście wiedzy.
 Naszą drużynę harcerską reprezentowali: Krzysztof Filipiec ( kl. VI) oraz Agata Włodarczyk ( kl.VII).
/M.Ł./

Wycieczka do Ojcowa

18 października uczniowie klasy V i VI uczestniczyli w zajęciach profilaktyczno-integracyjnych w przepięknym klimacie Ojcowa,  prowadzonych przez panią  Martę Ożlańską z Fundacji Archezja. Była to kilkugodzinna podróż przez Dolinę Prądnika  i „cofanie się w czasie”-  symbolizująca drogę przez średniowiecze (zamek), czasy starotestamentowe (Jonaszówka) do prahistorii (jaskinia). Wspólna wyprawa była drogą ku dorosłości i drogą życia. Zajęcia, poprzez nawiązanie do przeszłości, poruszały tematy aktualne dla człowieka współczesnego, min. podkreślały ważność  podejmowania decyzji w życiu oraz podsuwały sposoby na twórcze spędzanie czasu wolnego.  Kwestie relacji międzyludzkich połączone zostały z ciekawymi ćwiczeniami i zadaniami wykonywanymi przez uczniów. Zajęcia zakończyły się pieczeniem kiełbasek. Na koniec czekała na wszystkich  niespodzianka – każdy mógł popróbować strzelania z łuku. Dodatkowo piękna pogoda umożliwiła nam podziwianie malowniczego krajobrazu Ojcowskiego Parku Narodowego.

Wszyscy wróciliśmy do domów zadowoleni i pełni niezapomnianych wrażeń.   /Ewa Król/

Ekspozycja skamieliny w szkole

Podczas przeprowadzania robót ziemnych można odkryć różnorakie skarby skrywane przez ziemię. Takimi skarbami są skamieliny, czyli szczątki wymarłych roślin i zwierząt, które są utrwalone w osadach skalnych. Kiedy prehistoryczne organizmy obumarły, zostały pogrzebane pod warstwami osadu. Miękkie części ich ciał uległy rozkładowi, natomiast ich szkielety bądź muszle skamieniały. Dostarczają one wiedzy o rozwoju życia w przeszłości, a także o zmianach klimatycznych i środowiskowych, jakie dokonywały się na przestrzeni milionów lat. W badaniach dziejów Ziemi szczególne znaczenie mają tzw. skamieniałości przewodnie, czyli szczątki organizmów żyjących w stosunkowo krótkim czasie, ale występujących na znacznych obszarach kuli ziemskiej.

Jedną z takich skamieniałości jest odkryty przez pracowników firmy Skanska podczas budowy północnej obwodnicy Miechowa – amonit.  W dniu 16 października miało miejsce uroczyste odsłonięcie  i przekazanie skamieliny, którego dokonali przedstawiciele Firmy Skanska Pani Karolina Widłak i Pan Bronisław Muryn. Świadkami tego wydarzenia byli zaproszeni goście specjalni: Pan Dariusz Marczewski- Burmistrz Miasta i Gminy Miechów, Pan Piotr Sowa Radny i jednocześnie Przewodniczący Komisji Oświaty w Miechowie oraz uczniowie, rodzice i nauczyciele Szkoły Podstawowej w Bukowskiej Woli.

Około 200 milionów lat temu na naszym terenie występowało płytkie i ciepłe morze jurajskie. W słonych wodach żyły liczne organizmy, które obumierając, opadały na dno i tworzyły grube pokłady wapienia. Do najliczniejszych mieszkańców morza jurajskiego należały amonity – o charakterystycznie zwiniętej płaskiej i spiralnej muszli. Cała muszla podzielona była na komory. W komorze tuż przy ujściu muszli znajdowało się ciało zwierzęcia. Pozostałe komory wypełniało powietrze, dzięki czemu amonity mogły swobodnie pływać. Odnajdywane w różnych częściach świata skamieliny amonitów mają różną wielkość, wahającą się od kilku milimetrów do około 3 metrów średnicy.

Oprócz amonitów często spotykanymi w skałach wapiennych skamielinami są jeżowce. Żyły one na dnie morskim w szczelinach i jamach ryjąc w mule.

Prezentowane tu skamieliny mogą stanowić zaczątek szkolnej kolekcji skał i minerałów.

Dzień Edukacji Narodowej

Dzień Edukacji Narodowej to święto wszystkich pedagogów i nauczycieli. Z tej okazji  w szkole było bardzo uroczyście. Reprezentanci Samorządu Uczniowskiego przygotowali program artystyczny, w którym śpiewem i wierszem wyrazili swoje podziękowanie i słowa uznania dla trudnej pracy nauczycieli. Następnie rozdali nauczycielom i pracownikom szkoły kartki z życzeniami i słodkie upominki.

W części oficjalnej głos zabrał Pan dyrektor Jan Manterys, który złożył serdeczne życzenia wszystkim pracownikom szkoły, podziękował za trud włożony każdego dnia w kształcenie i wychowanie młodych pokoleń oraz wręczył Nagrody Dyrektora wyróżnionym pracownikom szkoły.

Ślubowanie klasy I

Dnia 16.10.2017 roku odbyła się w Szkole Podstawowej w Bukowskiej Woli akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Tradycyjnie każdego roku w tym właśnie dniu odbywa się również uroczystość przyjęcia do braci uczniowskiej naszych najmłodszych czyli pierwszoklasistów, zwana Ślubowaniem.

Kandydaci na uczniów zaprezentowali Panu Dyrektorowi, rodzicom, nauczycielom, uczniom naszej szkoły i przedszkolakom swoją wiedzę  i umiejętności. Deklamowali wiersze, śpiewali piosenki. Bardzo się starali, aby zyskać przychylność Pana Dyrektora oraz wszystkich zebranych gości i zostać dopuszczonymi do ślubowania, a następnie pasowanym na ucznia.

W asyście wychowawczyni pani Moniki Bierowiec klasa I ślubowała na Sztandar Szkoły Podstawowej im. Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich -Obrońców Tobruku.  Po Ślubowaniu Pan Dyrektor pasował każdego z pierwszoklasistów na ucznia. Świadkami tego wydarzenia byli zaproszeni goście specjalni: Pan Dariusz Marczewski- Burmistrz Miasta i Gminy Miechów, Pan Piotr Sowa Radny i jednocześnie Przewodniczący Komisji Oświaty oraz przedstawiciele Firmy Skanska Pani Karolina Widłak i Pan Bronisław Muryn.

Pełnoprawni już uczniowie otrzymali prezenty ufundowane przez rodziców  i wychowawczynię; słowniki ortograficzne oraz domki pierwszoklasisty ze słodyczami.

Ten wyjątkowy dzień zakończył się wspólnym poczęstunkiem specjalnie na tę okazję przygotowanym tortem na którym wypisano imiona wszystkich uczniów klasy pierwszej  oraz wychowawczyni.

Monika Bierowiec