Warsztaty chemiczne

W dniu 21 listopad 2017 w naszym przedszkolu oraz w grupie „0” odbyły się warsztaty chemiczne:„Chemia w Kuchni” organizowane przez firmę „Cetonia”. Dzieci wraz z Panią Alicją wykonały szereg doświadczeń chemicznych z substancji, które może znaleźć w kuchni. Próbowaliśmy odpowiedzieć na pytania :Czy drożdże oddychają?, Jak sprawić aby balon pękł bez dotykania ?, Czy olej miesza się z wodą? i Dlaczego atrament znika w ciepłej wodzie? . Z zaciekawieniem oglądaliśmy eksperymenty zaprezentowane  przez Panią Alicję , zabawie i emocjom podczas zajęć „Chemia w kuchni” nie było końca. Na zakończenie zajęć wyjaśniliśmy sobie pojęcie „naukowiec” i wspólnie doszliśmy do wniosku , że naukowcy są troszkę podobni do przedszkolaków, ponieważ tak jak dzieci lubią poznawać nowe rzeczy i dociekać prawdy.

Serdecznie dziękujemy firmie „Cetonia” za poświęcony czas oraz interesujące zajęcia.

Święto Niepodległości

Rok 2017 został ogłoszony przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej – rokiem generała Józefa Hallera. W związku z tym, Szkoła Podstawowa im. SBSK-Obrońców Tobruku w Bukowskiej Woli przystąpiła do projektu, organizowanego przez Fundację „Bo Warto”, pt. „SŁUŻBA OJCZYŹNIE JEST MOIM PRAWEM – za przykładem generała Józefa Hallera”. Organizatorami konkursu „Tydzień z generałem Józefem Hallerem” została szkolna drużyna harcerska – 12 Drużyna harcerska im. Emilii Plater wraz z opiekunkami.

Uczniowie zostali zapoznani  z historią „Błękitnej Armii” i  życiorysem gen. Józefa Hallera, wspólnie czytali pamiętniki gen. Hallera, uczestniczyli w warsztatach plastycznych, konkursie recytatorskim Poezji Patriotycznej oraz konkursach wiedzowych. Podsumowanie tygodniowych wydarzeń odbyło się podczas uroczystej akademii z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Uroczystość tą zaszczycili swoją obecnością: zastępca Burmistrza Gminy Miechów Andrzej Banaśkiewicz, świadek historii lat wojennych Ziemi Miechowskiej, pan Stefan Czekaj, który  jako mieszkaniec Kaliny Rędziny przeżył okupacje niemiecką, historyk związany z ziemią miechowską  Stanisław Piwowarski oraz rodzice. Z tej okazji uczniowie klasy V i VI  przygotowali montaż słowno-muzyczny. Uczniowie recytowali wiersze związane z walką o niepodległość Polski. Przybliżyli historię naszej ojczyzny od zaborów aż do 1918 roku, nacisk kładąc na udział generała Hallera w tych ważnych wydarzeniach. Wspólnie śpiewano pieśni patriotyczne: ” Marsz Pierwszej Brygady”, „Szara Piechota”, „Pierwsza Kadrowa”, „Wojenko, wojenko”, „Biały Krzyż”. Uczennica odegrała na klarnecie utwór „Rota”. Harcerze zapalili znicz pod białym, brzozowym krzyżem, który symbolizował mogiłę ofiar poległych, walcząc o wolną Polskę.

Następnie nagrodzono laureatów konkursów: plastycznego oraz recytatorskiego. Wręczono dyplomy oraz nagrody. Zdobywca pierwszego miejsca w konkursie recytatorskim zaprezentował swoją interpretację wiersza Artura Oppmana pt.” Do Jenerała Hallera”. Następnie zorganizowano pokaz prac plastycznych, stworzonych przez uczniów podczas warsztatów. Nagrodzeni uczniowie prezentowali swoje dzieła.

Po części oficjalnej odbyła się wielka lekcja historii z udziałem zaproszonych gości oraz pana Stefana Czekaja, który opowiadał o swoich przeżyciach związanych z II wojną światową. Pan Stefan przyjechał do nas aż ze Śląska. Mieszkał w sąsiedniej wsi, Kalinie Rędziny. Był małym chłopcem, a musiał zmierzyć się z trudami okupacji niemieckiej. Opowiadał, jak przetrwał odwrót armii niemieckiej ze Wschodu. Mówił o walkach wojsk rosyjskich i niemieckich w Jego rodzinnej wsi. Podkreślał, że podczas tego starcia zginęło kilkunastu żołnierzy wojsk niemieckich i rosyjskich, a spośród mieszkańców Kaliny Rędziny przeżyli wszyscy, co było wyjątkowym szczęściem. Mówił młodzieży, jak wielkie zło niesie ze sobą wojna. Nawoływał, aby uczniowie dbali o swoją ojczyznę i aby cieszyli się z tego, że mogą żyć w wolnej Polsce.

Dzień Zdrowego Śniadania

8 listopada 2017 dzieci z oddziału przedszkolnego, podobnie jak ich starsi koledzy z klas 0-III wraz z pomocą wychowawców i rodziców szykowali wspólne śniadania. Fantazyjne kanapki, koreczki, sałatki owocowe czy też jarzynowe; własnoręcznie przygotowane soki a także inne pyszności, królowały w tym dniu na stołach wszystkich klasach. Akcja śniadaniowa poprzedzona była przypomnieniem uczniom zasad prawidłowego odżywiania, oraz roli ruchu w rozwoju młodego organizmu. Każdy nauczyciel przeprowadził w klasie zajęcia dotyczące ilości posiłków, godzin ich spożywania, a także wartości odżywczych jakie powinny zawierać. Ponadto uświadamiano uczniom , jak ważne są higieniczne warunki pracy z żywnością i jej przechowywania .Syci i zadowoleni wróciliśmy do obowiązków. Miejmy nadzieję, że zdrowe posiłki staną się stałym elementem naszego życia, a nie tylko okazjonalnym, jak opisywana akcja. Wszystkim uczniom, nauczycielom i rodzicom dziękujemy za aktywne włączenie się do Dnia Zdrowego Śniadania.