Zabawki dla przedszkolaków

Zakończyła się akcja zbiórki zabawek w naszej szkole. Samorząd Uczniowski przekazał podarowane zabawki dla dzieci z oddziału przedszkolnego i zerowego. Dziękujemy wszystkim za wsparcie i czynny udział w zbiórce.

Obchody 155 rocznicy Bitwy Miechowskiej

Nasza szkoła uczestniczyła w obchodach 155 rocznicy Bitwy Miechowskiej w dniu 17 lutego 2018r.

Uroczystość rozpoczęła msza św. w kościele św. Barbary na cmentarzu. Naszą szkołę reprezentował poczet sztandarowy oraz delegacja zuchów. Po mszy św. kolumna prowadzona przez ceremoniarza Władysława Mastrzykowskiego,  poprzedzona orkiestrą dętą ,,Sygnał” i pocztami sztandarowymi przemaszerowała do Rynku, gdzie odbył się apel poległych, a  zuchy złożyły kwiaty pod pomnikiem poległych. Dalsza cześć uroczystości odbyła się w Muzeum Ziemi Miechowskiej, gdzie nastąpiło otwarcie wystawy „Przez krew idziem ku wolności. Bitwa miechowska 1863″ oraz podsumowanie konkursów edukacyjnych dla uczniów. Wśród nagrodzonych znalazły się uczennice kl. VII Agata Włodarczyk i Natalia Manterys, które zdobyły III miejsce w konkursie upamiętniającym Bitwę Miechowską zorganizowanym przez Komendę Hufca ZHP w Miechowie.