Olimpijski piknik przedszkolny

30 maja 2018 roku klasa „0”wzięła udział w II Olimpijskim Pikniku Przedszkolnym , który odbył się na boisku sportowym Orlik. Wśród konkurencji był m.in.: bieg sztafetowy z pałeczką, rzut piłką lekarską dla wychowawców, sztafeta wahadłowa z przełożeniem szarfy, rzuty  woreczkami do kosza i przeciąganie liny. Dzieci z  przyjemnością wzięły udział w przygotowanych zawodach. Wszyscy uczestnicy wrócili bardzo szczęśliwi dumnie prezentując swoje medale.

Dzień Mamy

Dzień Matki to chyba jedno z najpiękniejszych dni w ciągu całego roku, wypełnione kwiatami i serdecznymi życzeniami. Również uczniowie klas 0-3 i przedszkolaki Szkoły Podstawowej w Bukowskiej Woli  chciały uczcić to piękne święto w sposób szczególny, dlatego zaprosili swoje mamy do szkoły na uroczystość przygotowaną specjalnie dla nich. Były wiersze, piosenki, laurki, kwiaty i życzenia płynące prosto z małych, ale gorących serc. Dzieci udowodniły, że kochają swoje mamy nie tylko za to że są, ale również za to że są kochające i troskliwe. Po występach był słodki poczęstunek dla dzieci i mam. Uśmiechom i wzruszeniom nie było końca.

Odchodzą na wieczną wartę

 

W dniu 23. maja 2018 r. o godz. 14.00 zmarł płk Mieczysław HEROD. „Tobrukczyk”, Kawaler Srebrnego Krzyża Orderu Virtuti Militari, uczestnik trzech kampanii: wrześniowej libijskiej oraz włoskiej.

Syn Stanisława i Józefy urodził się w Rzeplinie 20 lutego 1918 r. Żołnierz września. Za udział w walkach 1939 r., w bitwie pod Pszczyną odznaczony Srebrnym Krzyżem Orderu Virtuti Militari. Wzięty do niewoli niemieckiej, z której ucieka. 
9 kwietnia 1940 r. opuszcza Polskę i poprzez zielone granice przedostaje się do Grecji, a stamtąd do Syrii. Wstępuje ochotniczo do Brygady Strzelców Karpackich (nr ew. 368) tworzonej w syryjskim Homs. Jako artylerzysta służył w Karpackim Pułku Artylerii Lekkiej. Żołnierz kampanii libijskiej (w tym prawie cztery miesiące broni twierdzy Tobruk) W 1942 r., w Palestynie ukończył Szkołę Podchorążych Rezerwy Artylerii. Jako kpr. pchor. brał udział w całej kampanii włoskiej Polskiego 2 Korpusu. 1 marca 1945 r. mianowany do stopnia podporucznika.
 

Repatriuje do Polski w dniu 19 sierpnia 1947 r. Działał społecznie w organizacjach kombatanckich. Brał czynny udział w organizowaniu wyjazdów do Tobruku i na Monte Cassino. Od 1990 r., a faktycznie od 1984 r. był delegatem na kraj Związku b. żołnierzy Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich „Tobrukczycy” z siedzibą w Londynie. W sierpniu 1985 r., zostaje odznaczony Krzyżem Kampanii Wrześniowej 1939 r. Przyczynia się do nadania imienia „Obrońców Tobruku” szkołom podstawowym w Tomicach i Bukowskiej Woli. Brał czynny udział w zjazdach kawalerów Virtuti Militari. Podczas pobytu w Grimsby – Anglia, w roku 1990, zostaje wyróżniony tytułem Honorowego Ułana Karpackiego przez Walne Zebranie b. Związku Ułanów Karpackich. Członek Stowarzyszenia Ułanów Karpackich (nr leg. 40/2010).
Zmarł 23 maja 2018 r. Żył 100 lat.
                                                                     CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI
fot. archiwum redakcji „Ułana Karpackiego”.

tekst: Przemysław Kopij

Warsztaty przyrodnicze

W dniu 23 maja 2018 roku odbyły się bardzo ciekawe zajęcia edukacyjne dla uczniów klasy V i VI naszej szkoły. Prowadziła je pani Anna Trojecka-Brzezińska z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska oraz pracownicy Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Była to lekcja na terenie trzech obszarów Natura 2000 powołanych w celu ochrony siedlisk muraw kserotermicznych w Kalinie Lisiniec, Grzymałowie i Wałach. Na wspomnianych obszarach uczniowie zostali zapoznani z ideą tworzenia obszarów Natura 2000 i wypasem owiec olkuskich i kóz, który jest jednym z podstawowych zabiegów ochrony czynnej służącym utrzymaniu muraw kserotermicznych. Pani Anna Trojecka-Brzezińska zaprezentowała i omówiła główne gatunki roślin naczyniowych występujących na murawach Wyżyny Miechowskiej. W drodze powrotnej uczestnicy zajęć na chwilę zatrzymali się przy obszarze Natura 2000 Wały, gdzie poznali rośliny chronione występujące na tym obszarze i rozwiązywali test wiedzy przyrodniczej. Najlepsze wyniki uzyskali: Emilia Perczyńska z klasy V, Krzysztof Filipiec i Igor Kabelak z kl VI. Zwycięzcy otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody.

Wyniki powiatowego konkursu ekologicznego

W dniu 12 kwietnia 2018r. w naszej szkole został przeprowadzony szkolny konkurs ekologiczny w kl. I, II i III

Wyniki konkursu:        Kl. I                                     Kl. II                                Kl. III             

 

I miejsce Elżbieta Imiołek Wiktor Szczerba Wiktor Grzywnowicz
II miejsce               Wiktor Urban Kamila Sroga Jagoda Nowak

 

III miejsce Jakub Kawiorski Klaudia Gibek Natalia Majka

 

Wyróżnienie: Igor Musiał Lena Deńca Gabriela Ziółko

Laureaci tego konkursu wzięli również udział w XXIV Konkursie Ekologicznym „My i ekologia” organizowanym dla Gromad Zuchowych z Powiatu miechowskiego przez Komendę Hufca ZHP w UGiM w Miechowie w dniu: 11 maja 2018r.

Konkurs odbył się w trzech kategoriach wiekowych: klasy I, II, III i był podzielony na dwa etapy: indywidualny test wiedzy ekologicznej oraz zadania dodatkowe: krzyżówki, rebusy, zagadki i plakaty ekologiczne.

Tytuł „Mistrza Ekologii” z kl. II otrzymał Wiktor Szczerba, a z kl. III Wiktor Grzywnowicz oraz „Wyróżnienie” zdobyła z kl. I Elżbieta Imiołek

W tym dniu również odbyło się podsumowanie powiatowego konkursu wiedzy ekologicznej dla klas IV – VII.

Oto nagrodzeni uczniowie:

W konkursie wiedzy ekologicznej II miejsce  otrzymał Krzysztof Filipiec z klasy VI oraz III miejsce otrzymała Agnieszka Gibek z klasy V.

Natomiast w konkursie multimedialnym II miejsce otrzymała Natalia Manterys z kl VII oraz III miejsce otrzymały uczennice: Oliwia Gaździk z kl V i  Klaudia Kupczyk z kl VI.

Powiatowy Konkurs Prozy i Poezji Angielskiej

W czwartek 10 maja 2018 roku Szkole Podstawowej nr 1 w Miechowie miał miejsce XII Powiatowy Konkurs Recytatorski Prozy i Poezji Angielskiej.

Oto wyniki konkursu:

Duet : Amelia Grzywnowicz i Natalia Ziółko z klasy V – II miejsce

Trio: Agnieszka Gibek, Aleksandra Gaik i Emilia Perczyńska z  klasy V –  III miejsce

Soliści:

Krzysztof Filipiec z klasy VI – III miejsce

Kamila Nowak z klasy V – wyróżnienie

Wszystkim serdecznie gratulujemy  życzymy dalszych sukcesów !!!

 

ŚWIĘTO KONSTYTUCJI 3 MAJA

Uczniowie klasy III uczcili Święto Konstytucji 3. maja. Z tej okazji odbył się uroczysty apel, na którym nasi koledzy i koleżanki przedstawili montaż słowno-muzyczny przygotowany pod kierunkiem p. Lidii Gola pt. „Święto Konstytucji 3 Maja”. Przeniósł on widzów w wydarzenia sprzed wieków, kiedy to nasi przodkowie  próbując ratować upadającą ojczyznę pokazali światu, że są narodem mądrym i nowoczesnym.

Turniej BRD

Nasza szkoła zajęła 3 miejsce w Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, który odbył się 25.04.2018 w Szkole Podstawowej nr 1 w Miechowie . W turnieju wzięło udział 18 szkół z całego powiatu miechowskiego. Naszą szkołę reprezentowali: Natalia Manterys, Julia Kapuścińska, Hubert Siwiec, Maciej Domek.