Pamiętamy …

17 października 2019 roku młodzież szkolna ze Szkoły Podstawowej im. SBSK – Obrońców Tobruku oddała cześć pomordowanym Żołnierzom w ramach programu IPN „Pamięć pokoleń”. W tym celu zostały zapalone znicze i złożone kwiaty pod Kamieniami upamiętniającymi Wincentego Molęckiego, znajdującymi się obok budynku Szkoły w Bukowskiej Woli. Zostały również wykonane drobne prace porządkowe , zapalone znicze oraz złożone kwiaty na Cmentarzu Komunalnym w Miechowie, gdzie znajdują się mogiły zbiorowe, poświęcone sześciu ofiarom niemieckiego terroru z 1939 roku. 

Młodzież klasy IV, V, VI, wraz z opiekunami -Małgorzatą Zawartka i Aleksandrą Werys – zadbała o porządek wokół grobów oraz o gesty pamięci w postaci zniczy i kwiatów. Dzieci tego dnia odwiedziły również grób Franciszka Grzebielucha – organisty który w czasie II wojny światowej wypisywał Żydom metryki chrztu z danymi nieżyjących Polaków. Pracownik magistratu wystawiał kenkarty zaświadczające o przynależności do Narodu Polskiego. Żydom dostarczał je pracownik sądu, on też wyszukiwał dla nich bezpieczne miejsca w gospodarstwach wiejskich u zaufanych ludzi. W ten sposób wystawiono około 400 dokumentów, w tym kilkadziesiąt dla Żydów. Całością tej konspiracji w Miechowie kierowała komórka legalizacyjna AK, we współpracy z księdzem proboszczem Janem Widłakiem.

Uczniowie odwiedzili również Grób Nieznanego Żołnierza, znajdujący się także na Cmentarzu w Miechowie. Podjęte działania przyczyniły się do zwiększenia świadomości uczniów na temat faktów historycznych okresu II wojny światowej.

Konkurs „ku wolnej polsce”

1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa w Bukowskiej Woli,
we współorganizacji z Przedstawicielem Stowarzyszenia „Ułana Karpackiego” z siedzibą w Poznaniu.
2. Cele :
Upamiętnienie dążeń wyzwoleńczych Polaków w czasie II wojny światowej,
Przybliżenie codziennego życia żołnierskiego,
Podkreślenie udziału Polaków w walkach na wszystkich frontach II wojny światowej
Rozwijanie zainteresowań historią oraz kształtowanie postaw patriotycznych.
3. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych.
4. Szkoły biorą udział w konkursie w trzech kategoriach :
1. klasy I – IV – konkurs plastyczny.
2. klasa V – VI – konkurs wiedzy historycznej: Polacy na frontach II wojny światowej .
3. klasa VII – VIII – konkurs wiedzy historycznej: Polacy na frontach II wojny światowej .
Prace konkursowe uczestnicy winni złożyć na adres szkoły do dnia 30 października 2019r. *
Konkurs wiedzy (test) w obu kategoriach wiekowych odbędzie się 30 października 2019 r. o godz. 9:00 w Szkole Podstawowej w Bukowskiej Woli.

Ad 1. – Konkurs plastyczny „Ku wolnej Polsce”

Format prac: A3.

Technika wykonania prac: rysunek, grafika, malarstwo, collage. Nie będą uwzględniane: kompozycje przestrzenne, kompozycje wykonane w formacie innym niż A3 oraz kompozycje z dodatkiem materiałów sypkich, nietrwałych.

Na konkurs przyjmowane są prace wykonane indywidualnie. Jeden uczestnik konkursu może zgłosić jedną pracę.

Każda praca konkursowa powinna być opatrzona kartą informacyjną zawierającą następujące dane: tytuł pracy, imię i nazwisko oraz wiek autora, dane dotyczące opiekuna, nazwę i adres szkoły, nr telefonu oraz adres e-mail placówki.
Prac nadsyłanych na konkurs nie należy składać, oprawiać ani rolować.

Prace konkursowe uczestnicy winni złożyć na adres szkoły do dnia 30 października 2019r.
Szkoła Podstawowa w Bukowskiej Woli, Bukowska Wola 79
32-200 Miechów
tel. 41 38-316-55

Ad 2. – konkurs wiedzy dla klas 5 i 6: Polacy na frontach II wojny światowej obejmuje informacje zawarte w:
– Podręczniku do historii kl. 8 „Wczoraj i dziś” Nowa Era – Polacy w Koalicji antyhitlerowskiej. (str . 87 – 92)

http://spbukowskawola.eu/patron-szkoly/rys-historyczny-sbsk-opracowany-przez-tomasza-skrzynskiego-i-mieczyslawa-heroda-bylych-zolnierzy-brygady/porucznik-tmasz-skrzynski/

http://spbukowskawola.eu/patron-szkoly/rys-historyczny-sbsk-opracowany-przez-tomasza-skrzynskiego-i-mieczyslawa-heroda-bylych-zolnierzy-brygady/kapitan-mieczyslaw-herod/

Ad 3. – konkurs wiedzy dla klas 7 i 8: Polacy na frontach II wojny światowej obejmuje informacje zawarte w :

– Podręczniku do historii kl. 8 „Wczoraj i dziś” Nowa Era – Polacy w Koalicji antyhitlerowskiej. (str . 87 – 92)

http://spbukowskawola.eu/patron-szkoly/rys-historyczny-sbsk-opracowany-przez-tomasza-skrzynskiego-i-mieczyslawa-heroda-bylych-zolnierzy-brygady/porucznik-tmasz-skrzynski/

http://spbukowskawola.eu/patron-szkoly/rys-historyczny-sbsk-opracowany-przez-tomasza-skrzynskiego-i-mieczyslawa-heroda-bylych-zolnierzy-brygady/kapitan-mieczyslaw-herod/

https://www.polskieradio.pl/39/156/Artykul/1263709,Polacy-na-frontach-II-wojny-swiatowej :

Audio:

a. Pierwsza faza ataku na Monte Cassino widziana oczami Melchiora Wańkowicza (20:02)

b. Wspomnienia uczestników bitwy o Monte Cassino. (15:52)

c. Wspomnienia Stanisława Gliwicza z bitwy o Tobruk. (7:36)

d. Wspomnienia Gen. Maczka.(9:23)

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi podczas uroczystej gali wręczenia nagród laureatom konkursu „Ku Wolnej Polsce” z okazji Dnia Niepodległości 8 listopada 2019 r. w budynku Muzeum Ziemi Miechowskiej, Pl. Kościuszki w Miechowie.

7. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie szkoły i w prasie lokalnej.
8. Organizator prosi o potwierdzenie liczby uczestników (maksymalnie 5 uczniów)
do 28 października 2019 r. telefonicznie lub na adres email. (jadwiga.gladyszowska@interia.pl)

* Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wykorzystania i rozpowszechniania zebranych materiałów . Uczestnicy wyrażają zgodę na ujawnienie danych osobowych. Nie zapewniamy zwrotu nadesłanych prac. Zainteresowanych obiorem prosimy o osobisty kontakt w ciągu 30 dni po ogłoszeniu wyników.

Dzień zwierzaka

Święto zwierząt w klasie II

Światowy Dzień Zwierząt ustanowiono w 1931 roku na konwencji ekologicznej we Florencji. Dzień obchodów 4 października odnosi się do wspominania w Kościele powszechnym św. Franciszka z Asyżu, patrona zwierząt, ekologów i ekologii. Celem tego święta jest zmienianie zachowania ludzi w stosunku do zwierząt i uświadamianie im, że zwierzę to istota żywa,  a nie rzecz, i że ma swoje prawa. Przy zwierzętach świat jest piękniejszy, a my – ludzie – jesteśmy radośniejsi.

Uczniowie klasy II  kontynuując ideę troski o zwierzęta, szczególnie o te najbardziej wrażliwe i zagrożone, zorganizowali klasowy dzień zwierzaka. Tego dnia dzieci mogły w bezpiecznej klatce przynieść do szkoły zwierzątka, którymi się opiekują aby przekazać o nich ciekawe informacje i podzielić się radością z ich posiadania.  Dzieci z wielkim zapałem i zaangażowaniem mówiły o swoich pupilach. To był bardzo przyjemnie spędzony dzień.

Pani Lidia Gola serdecznie dziękuje rodzicom i dzieciom, którzy włączyli się do obchodów  Dnia zwierzaka w klasie II.

Wycieczka do Wolbromia

W piątek 4 października 2019 roku przedszkolaki, klasa „0” i II wybrały się do Miejskiego Domu Kultury w Wolbromiu na spektakl teatralny ,,Mojżesz Książe z Egiptu” przygotowany przez aktorów Katolickiego Teatru Edukacyjnego z Krakowa. Wspaniała scenografia, kolorowe kostiumy, piękna gra aktorów, a także efekty świetlne pozwoliły odebrać sztukę wszystkimi zmysłami. Dzieci z ogromnym zaangażowaniem przeżywały przygody głównych bohaterów, z wielkim entuzjazmem reagowały na to co dzieje się na scenie klaszcząc i włączając się w dialogi z aktorami Przedstawienie dało możliwość obcowania ze światem teatru, dostarczyło wszystkim widzom wielu cennych doświadczeń .