80 rocznica powstania Brygady Strzelców Karpackich

2 kwietnia 1940 roku, a więc 80 lat temu powstała Brygada Strzelców Karpackich. W bieżącym roku
Brygada obchodzi swoją okrągłą rocznicę powstania. Nasza szkoła, która ma zaszczyt nosić imię
Brygady przyłącza się do obchodów rocznicy Obrońców Tobruku. Dla upamiętnienia krótki rys
historyczny o naszym Patronie.
Naczelny Wódz generał Władysław Sikorski wydał rozkaz o sformowaniu w Syrii, Palestynie i Egipcie
Brygady Strzelców Karpackich. Utworzona została głównie z żołnierzy ewakuowanych z Rumunii
i Węgier, liczyła około 5 tys. Żołnierzy. 12 stycznia 1941 r. przybrała imię Samodzielnej Brygady
Strzelców Karpackich .
Główną cechą żołnierza Brygady Karpackiej było poczucie dumy narodowej, wyrosłe na tle głębokiego
przywiązania do wolności. Wpłynął na to fakt, że żołnierz ten szedł do Brygady jako ochotnik” – pisał
we „Wspomnieniach wojennych 1939-1946” generał Kopański dodając, że „Brygada Karpacka
walczyła jako pierwsza wielka jednostka polska po klęsce wrześniowej w Polsce i pogromie Francji”.
Jak akcentował mianowany w 1940 roku na generała dowódca Samodzielnej Brygady Strzelców
Karpackich Stanisław Kopański, jego żołnierze „od rozpoczęcia kampanii wrześniowej przez dwa i pół
roku żył ustawicznie w ruchu i niebezpieczeństwie. Wyrobił się on na zawodowego żołnierza
pustynnego, nie zdradzającego nigdy kompleksu niższości wobec wroga ani wobec sprzymierzeńców”.
Już w  sierpniu 1941 roku podjęto decyzję o użyciu Brygady Karpackiej do obrony obleganego
przez Niemców i Włochów twierdzy w Tobruku, która składała się z umocnionych punktów oporu ze
schronami, stanowiskami broni maszynowej i przeciwpancernej.
W trakcie działań wojennych twierdza kilkakrotnie przechodziła z rąk do rąk. 
W połowie listopada 1941 roku obrońców Tobruku wizytował gen. Władysław Sikorski. Jego pobyt
wywarł ogromne wrażenie na załodze twierdzy, a to dlatego, że jako jedyny dowódca aliancki
zdecydował się na tak ryzykowną wizytę. Pełna szacunku i patosu była reakcja Wodza wojsk
Rzeczpospolitej, który zwrócił się do żołnierzy słowami: Dzień, który spędziłem wśród Was w Tobruku,
pozostanie na zawsze w mej pamięci jako jeden z najpiękniejszych dni w moim życiu. Jestem pod
silnym wrażeniem tężyzny duchowej Brygady i ofiarności w ciężkich warunkach służby na tak
eksponowanym posterunku bojowym – jakim jest Tobruk. Jestem dumny z Was, Strzelcy Karpaccy”
W kilka dni po wizycie gen. Sikorskiego rozpoczęła się ofensywa brytyjska. Obrońcy twierdzy
aktywnie uderzając na wroga wiązali go walką na wielu odcinkach
Sukcesy wojsk niemieckich podczas walk nie osłabiły ducha walki „Szczurów Tobruku” a nacierający
alianci wykazali się ogromną determinacją, co łącznie spowodowało poważne osłabienie sił państw
Osi i ich stopniowe wycofanie. W trakcie 3 tygodni walk obrony Tobruku Samodzielna Brygada
Strzelców Karpackich poniosła straty liczące ponad 100 poległych, 400 rannych i kilkuset chorych.
 Oblężenie twierdzy i postawa jej obrońców przeszły do historii jako symbol wyjątkowego
bohaterstwa i siły woli w dążeniu do zwycięstwa.
Należy wspomnieć o specyficznym „tropikalnym” umundurowaniu Brygady. Na uniform składały się
przekazane przez Brytyjczyków między innymi koszule z podwijanymi rękawami i szorty barwy
piaskowej, wełniane skarpety pod kolano czy charakterystyczne hełmy stalowe i korkowe oraz
kapelusze australijskie, rzadziej furażerki.

„Przyjmuję z zadowoleniem meldunek Pana Generała o objęciu przez Brygadę najpoważniejszego
odcinka obrony Tobruku. Ten dowód zaufania, jak i wasze przejście do Tobruku wykorzystałem w całej
pełni na najwyższym szczeblu stosunków polsko-brytyjskich, powodując przerwanie milczenia
o naszym udziale w tej walce. Daje to dzisiaj doskonałe rezultaty dla sprawy. (…) Dziękuję w imieniu
służby narodowej Panu Generałowi i dowodzonej przez niego Brygadzie za wspaniałą, prawdziwie
polską postawę żołnierską” – napisał do generała Kopańskiego w październiku 1941 roku Naczelny
Wódz generał Sikorski.
To wielka duma Nosić Ich imię. Chwała Bohaterom!

JGT