Wszystkie wpisy, których autorem jest janman

WYNIKI KONKURSU „KU WOLNEJ POLSCE”

W konkursie wzięli udział uczniowie szkół podstawowych w trzech kategoriach :

 1. klasy I – IV – konkurs plastyczny.
 2. klasa V – VI – konkurs wiedzy historycznej: Polacy na frontach II wojny światowej .
 3. klasa VII – VIII – konkurs wiedzy historycznej: Polacy na frontach II wojny światowej .
  Na konkurs plastyczny wpłynęło 75 prac z pięciu szkół powiatu miechowskiego, 11 prac zostało
  zdyskwalifokwane ze względów formarnych. Do oceny zakwalikowano 64 prace plastyczne.
  Komisja w składzie:
  Monika Bierowiec- przewodnicząca
  Jan Manterys- dyrektor szkoły

Paweł Olchawa- dyrektor BWA Galerii „U Jaksy”
Małgorzata Zawartka- nauczyciel historii

Jadwiga Gładyszowska-Tomczyk- nauczyciel historii
wyłoniła zwycięzców:
Ad 1.Wyniki konkursu plastycznego klasy I-IV
I miejsce – Szymon Midro – SP Bukowska Wola
II miejsce – Miłosz Otak – SP Bukowska Wola
III miejsce – Zofia Waligóra – SP nr 2 w Miechowie
III miejsce – Dawid Midro – SP Bukowska Wola
Wyróżnienia :
Karol Kania – SP Bukowska Wola
Łukasz Dąbrowski – SP Bukowska Wola
Aleksandra Cencek – SP nr 2 w Miechowie
Michał Włodarczyk – SP nr 2 w Miechowie
Milena Moląg – SP w Jaksicach
Kamil Wachowicz – SP w Pstroszycach
Marika Siudak – SP nr 1 w Miechowie

W związku ze zmianioną po raz pierwszy formą konkursu w porównaniu z edycjami z ubiegłych lat,
komisja podjęła decyzję o pozakonkursowej ocenie 11 prac plastycznych.
Poza konkursem przyznano 4 wyróżnienia.
Julia Stryszowska kl IV SP w Pojałowicach
Olwia Gażdzik SP Bukowska Wola
Kinga Wiesławska kl V SP Bukowska Wola
Brajan Idzik kl VI SP Bukowska Wola
Do konkursu historycznego przystąpiły 43 osoby ze szkół powiatu miechowskiego.
Komisja w składzie:
Jadwiga Gładyszowska-Tomczyk – przewodnicząca
Małgorzata Zawartka – nauczyciel historii

Michalina Ławik – nauczyciel historii
Tomasz Krochmal – nauczyciel historii
wyłoniła zwycięzców w dwóch kategoriach wiekowych.
Ad 2. Wyniki konkursu wiedzy historycznej klasy V-VI
I miejsce -Gabriela Ziółko – SP Bukowska Wola
II miejsce – Piotr Lis – SP Pojałowice
III miejsce – Jagoda Nowak -SP Bukowska Wola,
III miejsce – Natalia Idzik – SP Bukowska Wola

Wyróżnienia :
Zuzanna Wilk SP nr 2 w Miechowie
Mateusz Sobala SP nr 1 w Miechowie
Olaf Gajos SP nr 2 w Miechowie
Katarzyna Śladowska Sp nr 2 w Miechowie

Ad 3.Wyniki konkursu wiedzy historycznej klasy VII-VIII:
I miejsce – Zofia Pałyga SP nr 2 w Miechowie
II miejsce – Tomasz Durłak SP nr 2 w Miechowie
II miejsce Emilia – Wystup SP nr 2 w Miechowie
III miejsce Natalia Ziółko – SP Bukowska Wola
III miejsce Małgorzata Reszka – SP nr 2 w Miechowie
III miejsce Klaudia Kupczyk – SP Bukowska Wola

Wyróżnienia:
Filip Moskwa SP nr 1 w Miechowie
Samanta Kita SP Pstroszyce
Kacper Włodarczyk SP nr 1 w Miechowie
Dorian Durman SP nr 1 w Miechowie

Konkurs „ku wolnej polsce”

1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa w Bukowskiej Woli,
we współorganizacji z Przedstawicielem Stowarzyszenia „Ułana Karpackiego” z siedzibą w Poznaniu.
2. Cele :
Upamiętnienie dążeń wyzwoleńczych Polaków w czasie II wojny światowej,
Przybliżenie codziennego życia żołnierskiego,
Podkreślenie udziału Polaków w walkach na wszystkich frontach II wojny światowej
Rozwijanie zainteresowań historią oraz kształtowanie postaw patriotycznych.
3. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych.
4. Szkoły biorą udział w konkursie w trzech kategoriach :
1. klasy I – IV – konkurs plastyczny.
2. klasa V – VI – konkurs wiedzy historycznej: Polacy na frontach II wojny światowej .
3. klasa VII – VIII – konkurs wiedzy historycznej: Polacy na frontach II wojny światowej .
Prace konkursowe uczestnicy winni złożyć na adres szkoły do dnia 30 października 2019r. *
Konkurs wiedzy (test) w obu kategoriach wiekowych odbędzie się 30 października 2019 r. o godz. 9:00 w Szkole Podstawowej w Bukowskiej Woli.

Ad 1. – Konkurs plastyczny „Ku wolnej Polsce”

Format prac: A3.

Technika wykonania prac: rysunek, grafika, malarstwo, collage. Nie będą uwzględniane: kompozycje przestrzenne, kompozycje wykonane w formacie innym niż A3 oraz kompozycje z dodatkiem materiałów sypkich, nietrwałych.

Na konkurs przyjmowane są prace wykonane indywidualnie. Jeden uczestnik konkursu może zgłosić jedną pracę.

Każda praca konkursowa powinna być opatrzona kartą informacyjną zawierającą następujące dane: tytuł pracy, imię i nazwisko oraz wiek autora, dane dotyczące opiekuna, nazwę i adres szkoły, nr telefonu oraz adres e-mail placówki.
Prac nadsyłanych na konkurs nie należy składać, oprawiać ani rolować.

Prace konkursowe uczestnicy winni złożyć na adres szkoły do dnia 30 października 2019r.
Szkoła Podstawowa w Bukowskiej Woli, Bukowska Wola 79
32-200 Miechów
tel. 41 38-316-55

Ad 2. – konkurs wiedzy dla klas 5 i 6: Polacy na frontach II wojny światowej obejmuje informacje zawarte w:
– Podręczniku do historii kl. 8 „Wczoraj i dziś” Nowa Era – Polacy w Koalicji antyhitlerowskiej. (str . 87 – 92)

http://spbukowskawola.eu/patron-szkoly/rys-historyczny-sbsk-opracowany-przez-tomasza-skrzynskiego-i-mieczyslawa-heroda-bylych-zolnierzy-brygady/porucznik-tmasz-skrzynski/

http://spbukowskawola.eu/patron-szkoly/rys-historyczny-sbsk-opracowany-przez-tomasza-skrzynskiego-i-mieczyslawa-heroda-bylych-zolnierzy-brygady/kapitan-mieczyslaw-herod/

Ad 3. – konkurs wiedzy dla klas 7 i 8: Polacy na frontach II wojny światowej obejmuje informacje zawarte w :

– Podręczniku do historii kl. 8 „Wczoraj i dziś” Nowa Era – Polacy w Koalicji antyhitlerowskiej. (str . 87 – 92)

http://spbukowskawola.eu/patron-szkoly/rys-historyczny-sbsk-opracowany-przez-tomasza-skrzynskiego-i-mieczyslawa-heroda-bylych-zolnierzy-brygady/porucznik-tmasz-skrzynski/

http://spbukowskawola.eu/patron-szkoly/rys-historyczny-sbsk-opracowany-przez-tomasza-skrzynskiego-i-mieczyslawa-heroda-bylych-zolnierzy-brygady/kapitan-mieczyslaw-herod/

https://www.polskieradio.pl/39/156/Artykul/1263709,Polacy-na-frontach-II-wojny-swiatowej :

Audio:

a. Pierwsza faza ataku na Monte Cassino widziana oczami Melchiora Wańkowicza (20:02)

b. Wspomnienia uczestników bitwy o Monte Cassino. (15:52)

c. Wspomnienia Stanisława Gliwicza z bitwy o Tobruk. (7:36)

d. Wspomnienia Gen. Maczka.(9:23)

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi podczas uroczystej gali wręczenia nagród laureatom konkursu „Ku Wolnej Polsce” z okazji Dnia Niepodległości 8 listopada 2019 r. w budynku Muzeum Ziemi Miechowskiej, Pl. Kościuszki w Miechowie.

7. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie szkoły i w prasie lokalnej.
8. Organizator prosi o potwierdzenie liczby uczestników (maksymalnie 5 uczniów)
do 28 października 2019 r. telefonicznie lub na adres email. (jadwiga.gladyszowska@interia.pl)

* Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wykorzystania i rozpowszechniania zebranych materiałów . Uczestnicy wyrażają zgodę na ujawnienie danych osobowych. Nie zapewniamy zwrotu nadesłanych prac. Zainteresowanych obiorem prosimy o osobisty kontakt w ciągu 30 dni po ogłoszeniu wyników.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/20

Rozpoczęcie roku szkolnego 2 września 2019 r. godz. 8:00

Autobus szkolny dowiezie uczniów do szkoły o godzinie 7:15
od strony Klonowa

Trasa:

Kalina Lisiniec (Klonów)
Kalina Rędziny
Kalina Lisiniec (Góry Miechowskie)
Kalina Wielka (Wysiołek)
Kalina Mała, Parcele
Szkoła

Dowóz w pozostałe dni będzie się odbywał tak jak w poprzednim roku szkolnym.

INFORMACJA DOTYCZĄCA ORGANIZACJI PRACY SZKOŁY W CZASIE STRAJKU NAUCZYCIELI

SZANOWNI RODZICE!

Informuję o możliwości przystąpienia nauczycieli naszej szkoły do ogólnopolskiej akcji strajkowej  nauczycieli, która rozpoczyna się dnia 8 kwietnia 2019r.

Informuję, że w dniach 8-12 kwietnia oddziały przedszkolne oraz oddziały I-VIII uczą się bez zmian ( zgodnie z planem zajęć).

Niezależnie od akcji strajkowej od dnia 15 IV do 17 IV 2019r. zostanie przeprowadzony planowany egzaminy ósmoklasisty, więc zajęcia dydaktyczne w tych dniach w szkole się nie odbędą. Jednocześnie informuję, że wszystkie dzieci, których rodzice nie będą w stanie zapewnić opieki, będą miały zapewnioną opiekę w szkole.

Informuję również, że w razie podpisania porozumienia z rządem lekcje odbędą się zgodnie z planem. Wszystkie informacje dotyczące akcji strajkowej będą na bieżąco przekazywane na stronie internetowej szkoły.

Za wszelkie utrudnienia i problemy spowodowane strajkiem nauczycieli naszej szkoły serdecznie przepraszam.

Z poważaniem

Jan Manterys

Dyrektor Szkoły

156 rocznica Bitwy Miechowskiej

Podczas obchodów 156 rocznicy Bitwy Miechowskiej odbył się inauguracyjny Quest –wieńczący prace nad przygotowaniem i zaprezentowaniem gry terenowej zorganizowanej przez Szkoły Podstawowe w Bukowskiej Woli i Pojałowicach, w których nauczyciele historii : Jadwiga Gładyszowska – Tomczyk i Michalina Ławik po zakwalifikowania się projektu w ogólnopolskim konkursie, wybrały 16 najlepszych uczniów. Do współpracy zaproszono Pana Dyrektora Włodzimierza Barczyńskiego i historyka Marcina Florka z Muzeum Ziemi Miechowskiej. Akcję patronatem objął Burmistrz Gminy i Miasta w Miechowie pan Dariusz Marczewski. Quest powstał w ramach projektu „Wyprawy Odkrywców w poszukiwaniu historii” dofinansowanego ze środków programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Prace warsztatowe odbyły się pod kierunkiem Trenerów programu Questy – Wyprawy Odkrywców -Anny Jarzębskiej i Krzysztofa Florysa z „Mapy Pasji”.

Quest opowiada o bitwie miechowskiej, która rozegrała się 17 lutego 1863 roku podczas Powstania Styczniowego. Przewodnikiem i narratorem wierszowanego zadania jest Maksymilian Francki aptekarz i świadek bitwy. Uczestnicy zmagali się w dwóch etapach – pierwszym było przejście trasy Questu i zdobycie hasła prowadzącego do skarbu szlakiem bitewnym, drugim zaś, potyczki w konkursie wiedzy dotyczącej historycznej bitwy. Miłym akcentem był zorganizowany przez państwa Elę i Rafała Muchów – właścicieli Restauracji Kojot poczęstunek na trasie ostatkowym specjałem w postaci pączków. Poziom wiedzy uczestników był bardzo wysoki przez co rywalizacja była wyrównana. W efekcie po dwóch dogrywkach zwyciężyła Szkoła Podstawowa nr 2 z Miechowa. Nagrodą był okazałych rozmiarów Puchar ufundowany przez Burmistrza Miechowa. Pana Dariusza Marczewskiego. W premierowej edycji gry wzięło udział około 60 uczestników reprezentujących gminne szkoły podstawowe, co jest motywacją dla organizatorów do dalszego korzystania z tej formy edukacji.

Jadwiga Gładyszowska – Tomczyk

Quest o Bitwie Miechowskiej

10 stycznia odbyły się pierwsze z dwóch planowanych warsztatów questowych. Pod terminem quest kryje się gra terenowa w formie tradycyjnej z użyciem aplikacji internetowej. Do zmagań z tworzeniem questu przystąpili najlepsi uczniowie podmiechowskich szkół podstawowych Pojałowic i Bukowskiej Woli: Natalia Jambur, Jakub Kozieł, Krzysztof Filipiec, Hubert Siwiec, Julia Gaik, Oliwia Idzik, Natalia Manterys, Agata Włodarczyk, Martyna Włosek, Oliwier Koziara, Zuzanna Jakubas, Arkadiusz Włudarz, Alicja Nowak, Aleksandra Kurbiel, Emilia Sakłak, Kamil Rekuła zachęceni przez nauczycielki historii: Michalinę Ławik i Jadwigę Gładyszowską Tomczyk, które zgłosiły szkoły do projektu Fundacji Mapa Pasji. Na warsztatami czuwał wiceprezes fundacji Krzysztof Florys, a opiekę merytoryczną zapewnił P. Dyrektor Muzeum Ziemi Miechowskiej Włodzimierz Barczynski, historyk Marcin Florek, oraz Pan Burmistrz Dariusz Marczewski, który udostępnił questowiczom salę konferencyjną w budynku GiM w Miechowie. Młodzież pracowała bardzo efektywnie w oparciu o swoją wiedzę dotyczącą Bitwy Miechowskiej 17 lutego 1863 roku. Następne warsztaty odbędą się zaraz po feriach i będą uwieńczeniem pracy twórczej z zakresu historii miasta związanej z bitwą. Ten nowatorski pomysł, który dzięki Fundacji Mapa Pasji wdrażają podmiechowscy uczniowie pozwoli uatrakcyjnić zapoznawanie się z historią naszej Małej ojczyzny będąca częścią narodowych dążeń wyzwoleńczych Powstania Styczniowego. Inauguracyjny Quest o Bitwie Miechowskiej odbędzie się podczas obchodów jej 156 rocznicy 17 lutego 2019 r. I wezmą w nim uczniowie szkół gminnych walcząc o Puchar Burmistrza. Zapraszamy wszystkich do poznawania naszej historii przez zabawę.

jaggt

Konkurs „Ku Wolnej Polsce”

Ogłaszamy ogólnopolski konkurs o tematyce:

 • Upamiętnienie dążeń wyzwoleńczych Polaków
 • Przybliżenie codziennego życia w latach okupacji
 • Podkreślenie udziału Polaków w walkach na wszystkich frontach II wojny światowej
 • Poznanie historii Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich – Obrońców Tobruku

 

Nagrodą główną jest tablet ufundowany przez Burmistrza Gminy Miechów.

REGULAMIN
XVI edycji konkursu
„ KU WOLNEJ POLSCE”