Wszystkie wpisy, których autorem jest janman

Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/20

Rozpoczęcie roku szkolnego 2 września 2019 r. godz. 8:00

Autobus szkolny dowiezie uczniów do szkoły o godzinie 7:15
od strony Klonowa

Trasa:

Kalina Lisiniec (Klonów)
Kalina Rędziny
Kalina Lisiniec (Góry Miechowskie)
Kalina Wielka (Wysiołek)
Kalina Mała, Parcele
Szkoła

Dowóz w pozostałe dni będzie się odbywał tak jak w poprzednim roku szkolnym.

INFORMACJA DOTYCZĄCA ORGANIZACJI PRACY SZKOŁY W CZASIE STRAJKU NAUCZYCIELI

SZANOWNI RODZICE!

Informuję o możliwości przystąpienia nauczycieli naszej szkoły do ogólnopolskiej akcji strajkowej  nauczycieli, która rozpoczyna się dnia 8 kwietnia 2019r.

Informuję, że w dniach 8-12 kwietnia oddziały przedszkolne oraz oddziały I-VIII uczą się bez zmian ( zgodnie z planem zajęć).

Niezależnie od akcji strajkowej od dnia 15 IV do 17 IV 2019r. zostanie przeprowadzony planowany egzaminy ósmoklasisty, więc zajęcia dydaktyczne w tych dniach w szkole się nie odbędą. Jednocześnie informuję, że wszystkie dzieci, których rodzice nie będą w stanie zapewnić opieki, będą miały zapewnioną opiekę w szkole.

Informuję również, że w razie podpisania porozumienia z rządem lekcje odbędą się zgodnie z planem. Wszystkie informacje dotyczące akcji strajkowej będą na bieżąco przekazywane na stronie internetowej szkoły.

Za wszelkie utrudnienia i problemy spowodowane strajkiem nauczycieli naszej szkoły serdecznie przepraszam.

Z poważaniem

Jan Manterys

Dyrektor Szkoły

156 rocznica Bitwy Miechowskiej

Podczas obchodów 156 rocznicy Bitwy Miechowskiej odbył się inauguracyjny Quest –wieńczący prace nad przygotowaniem i zaprezentowaniem gry terenowej zorganizowanej przez Szkoły Podstawowe w Bukowskiej Woli i Pojałowicach, w których nauczyciele historii : Jadwiga Gładyszowska – Tomczyk i Michalina Ławik po zakwalifikowania się projektu w ogólnopolskim konkursie, wybrały 16 najlepszych uczniów. Do współpracy zaproszono Pana Dyrektora Włodzimierza Barczyńskiego i historyka Marcina Florka z Muzeum Ziemi Miechowskiej. Akcję patronatem objął Burmistrz Gminy i Miasta w Miechowie pan Dariusz Marczewski. Quest powstał w ramach projektu „Wyprawy Odkrywców w poszukiwaniu historii” dofinansowanego ze środków programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Prace warsztatowe odbyły się pod kierunkiem Trenerów programu Questy – Wyprawy Odkrywców -Anny Jarzębskiej i Krzysztofa Florysa z „Mapy Pasji”.

Quest opowiada o bitwie miechowskiej, która rozegrała się 17 lutego 1863 roku podczas Powstania Styczniowego. Przewodnikiem i narratorem wierszowanego zadania jest Maksymilian Francki aptekarz i świadek bitwy. Uczestnicy zmagali się w dwóch etapach – pierwszym było przejście trasy Questu i zdobycie hasła prowadzącego do skarbu szlakiem bitewnym, drugim zaś, potyczki w konkursie wiedzy dotyczącej historycznej bitwy. Miłym akcentem był zorganizowany przez państwa Elę i Rafała Muchów – właścicieli Restauracji Kojot poczęstunek na trasie ostatkowym specjałem w postaci pączków. Poziom wiedzy uczestników był bardzo wysoki przez co rywalizacja była wyrównana. W efekcie po dwóch dogrywkach zwyciężyła Szkoła Podstawowa nr 2 z Miechowa. Nagrodą był okazałych rozmiarów Puchar ufundowany przez Burmistrza Miechowa. Pana Dariusza Marczewskiego. W premierowej edycji gry wzięło udział około 60 uczestników reprezentujących gminne szkoły podstawowe, co jest motywacją dla organizatorów do dalszego korzystania z tej formy edukacji.

Jadwiga Gładyszowska – Tomczyk

Quest o Bitwie Miechowskiej

10 stycznia odbyły się pierwsze z dwóch planowanych warsztatów questowych. Pod terminem quest kryje się gra terenowa w formie tradycyjnej z użyciem aplikacji internetowej. Do zmagań z tworzeniem questu przystąpili najlepsi uczniowie podmiechowskich szkół podstawowych Pojałowic i Bukowskiej Woli: Natalia Jambur, Jakub Kozieł, Krzysztof Filipiec, Hubert Siwiec, Julia Gaik, Oliwia Idzik, Natalia Manterys, Agata Włodarczyk, Martyna Włosek, Oliwier Koziara, Zuzanna Jakubas, Arkadiusz Włudarz, Alicja Nowak, Aleksandra Kurbiel, Emilia Sakłak, Kamil Rekuła zachęceni przez nauczycielki historii: Michalinę Ławik i Jadwigę Gładyszowską Tomczyk, które zgłosiły szkoły do projektu Fundacji Mapa Pasji. Na warsztatami czuwał wiceprezes fundacji Krzysztof Florys, a opiekę merytoryczną zapewnił P. Dyrektor Muzeum Ziemi Miechowskiej Włodzimierz Barczynski, historyk Marcin Florek, oraz Pan Burmistrz Dariusz Marczewski, który udostępnił questowiczom salę konferencyjną w budynku GiM w Miechowie. Młodzież pracowała bardzo efektywnie w oparciu o swoją wiedzę dotyczącą Bitwy Miechowskiej 17 lutego 1863 roku. Następne warsztaty odbędą się zaraz po feriach i będą uwieńczeniem pracy twórczej z zakresu historii miasta związanej z bitwą. Ten nowatorski pomysł, który dzięki Fundacji Mapa Pasji wdrażają podmiechowscy uczniowie pozwoli uatrakcyjnić zapoznawanie się z historią naszej Małej ojczyzny będąca częścią narodowych dążeń wyzwoleńczych Powstania Styczniowego. Inauguracyjny Quest o Bitwie Miechowskiej odbędzie się podczas obchodów jej 156 rocznicy 17 lutego 2019 r. I wezmą w nim uczniowie szkół gminnych walcząc o Puchar Burmistrza. Zapraszamy wszystkich do poznawania naszej historii przez zabawę.

jaggt

Konkurs „Ku Wolnej Polsce”

Ogłaszamy ogólnopolski konkurs o tematyce:

  • Upamiętnienie dążeń wyzwoleńczych Polaków
  • Przybliżenie codziennego życia w latach okupacji
  • Podkreślenie udziału Polaków w walkach na wszystkich frontach II wojny światowej
  • Poznanie historii Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich – Obrońców Tobruku

 

Nagrodą główną jest tablet ufundowany przez Burmistrza Gminy Miechów.

REGULAMIN
XVI edycji konkursu
„ KU WOLNEJ POLSCE”

Odchodzą na wieczną wartę

 

W dniu 23. maja 2018 r. o godz. 14.00 zmarł płk Mieczysław HEROD. „Tobrukczyk”, Kawaler Srebrnego Krzyża Orderu Virtuti Militari, uczestnik trzech kampanii: wrześniowej libijskiej oraz włoskiej.

Syn Stanisława i Józefy urodził się w Rzeplinie 20 lutego 1918 r. Żołnierz września. Za udział w walkach 1939 r., w bitwie pod Pszczyną odznaczony Srebrnym Krzyżem Orderu Virtuti Militari. Wzięty do niewoli niemieckiej, z której ucieka. 
9 kwietnia 1940 r. opuszcza Polskę i poprzez zielone granice przedostaje się do Grecji, a stamtąd do Syrii. Wstępuje ochotniczo do Brygady Strzelców Karpackich (nr ew. 368) tworzonej w syryjskim Homs. Jako artylerzysta służył w Karpackim Pułku Artylerii Lekkiej. Żołnierz kampanii libijskiej (w tym prawie cztery miesiące broni twierdzy Tobruk) W 1942 r., w Palestynie ukończył Szkołę Podchorążych Rezerwy Artylerii. Jako kpr. pchor. brał udział w całej kampanii włoskiej Polskiego 2 Korpusu. 1 marca 1945 r. mianowany do stopnia podporucznika.
 

Repatriuje do Polski w dniu 19 sierpnia 1947 r. Działał społecznie w organizacjach kombatanckich. Brał czynny udział w organizowaniu wyjazdów do Tobruku i na Monte Cassino. Od 1990 r., a faktycznie od 1984 r. był delegatem na kraj Związku b. żołnierzy Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich „Tobrukczycy” z siedzibą w Londynie. W sierpniu 1985 r., zostaje odznaczony Krzyżem Kampanii Wrześniowej 1939 r. Przyczynia się do nadania imienia „Obrońców Tobruku” szkołom podstawowym w Tomicach i Bukowskiej Woli. Brał czynny udział w zjazdach kawalerów Virtuti Militari. Podczas pobytu w Grimsby – Anglia, w roku 1990, zostaje wyróżniony tytułem Honorowego Ułana Karpackiego przez Walne Zebranie b. Związku Ułanów Karpackich. Członek Stowarzyszenia Ułanów Karpackich (nr leg. 40/2010).
Zmarł 23 maja 2018 r. Żył 100 lat.
                                                                     CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI
fot. archiwum redakcji „Ułana Karpackiego”.

tekst: Przemysław Kopij

OSTATNIE POŻEGNANIE

„Odeszłaś cicho, bez słów pożegnania

jakbyś nie chciała swym odejściem smucić…

jakbyś wierzyła w godzinę rozstania,

że masz niebawem z dobrą wieścią wrócić”

W imieniu dyrektora, nauczycieli, pracowników szkoły, uczniów i rodziców pragniemy podziękować Ci Aniu za wspólne lata z Tobą.

Spotkaliśmy się przepełnieni bólem i żałobą całą społecznością Szkoły Podstawowej  w Bukowskiej Woli aby towarzyszyć w  ostatniej drodze, naszej najdroższej przyjaciółce, koleżance, współpracownicy, nieocenionej zastępcy dyrektora, najukochańszej nauczycielce
i oddanej wychowawczyni kilku pokoleń młodzieży. Jesteśmy tutaj z najszczerszej potrzeby serca, aby podziękować Tobie za 26 lat wspólnej wyprawy przez lekcje i przerwy, Rady Pedagogiczne, wywiadówki w murach naszej szkoły i poza nią. Twoja postawą pokazałaś nam, że można połączyć ogromną wiedzę i kompetencje, z pokorą, sprawiedliwością i życzliwością. Swój autorytet budowałaś mądrością, siłą spokoju, szacunkiem dla każdego człowieka. Przekazałaś swoim uczniom wiedzę o języku polskim, wkładając w to duszę i serce. Swoim przykładem wpoiłaś im wartości najwyższe. Będą je nieść przez życie w umysłach
i sercach wraz z pamięcią o Tobie.

Nigdy nie stawiałaś siebie na pierwszym miejscu ale wciąż przecierałaś nam drogę, zawsze krok przed nami, aby przemyśleć, doradzić, zbadać, przygotować, podzielić sprawiedliwie. Aby nigdy nie zawieść koleżanki, ucznia, rodzica.

Także w podróż do wieczności wyruszyłaś pierwsza, pozostawiając nas błądzących
w bólu i rozpaczy… lecz cytując za Twoim ulubionym księdzem Twardowskim, „ można nawet zabłądzić lecz po drugiej stronie nasze drogi pocięte schodzą się z powrotem”.
Wierzymy, ze będziesz tam na nas czekać
z nieodłącznym uśmiechem, spokojem
i serdecznością, a my bez lęku i trwogi wyciągniemy do Ciebie dłonie aby się przywitać jak na kolejnej konferencji, lekcji języka polskiego, zebraniu z rodzicami. Dlatego nasza najdroższa Aniu mówimy Tobie do zobaczenia , będziesz żyć w naszych myślach, wspomnieniach, sercach i pamięci.

 

Za Twoim pogrzebem dziś idziemy społem,

całą szkolną społecznością, jak za Stróżem Aniołem

Przyjaciele Twoi, którzy ze łzą w oku

wspominają dni, Kiedy, krok po kroku

z Tobą – do upragnionego podążali celu

Boś nam sercu bliska, nie -że tak wypada,

Pamięci wątki czyny Twe rozprzędą

Co jak nitka blada

Dopłynie cicho do Tronu Bożego

Nigdyś w sobie nie miała złota ukochania

Złoto było po to, aby do zmagania

pomagać ludziom, by mieli na życia potrzeby

Pracowałaś na chleb swój , by rozdawać chleby”.