Archiwum kategorii: Bez kategorii

Konkurs „ku wolnej polsce”

1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa w Bukowskiej Woli,
we współorganizacji z Przedstawicielem Stowarzyszenia „Ułana Karpackiego” z siedzibą w Poznaniu.
2. Cele :
Upamiętnienie dążeń wyzwoleńczych Polaków w czasie II wojny światowej,
Przybliżenie codziennego życia żołnierskiego,
Podkreślenie udziału Polaków w walkach na wszystkich frontach II wojny światowej
Rozwijanie zainteresowań historią oraz kształtowanie postaw patriotycznych.
3. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych.
4. Szkoły biorą udział w konkursie w trzech kategoriach :
1. klasy I – IV – konkurs plastyczny.
2. klasa V – VI – konkurs wiedzy historycznej: Polacy na frontach II wojny światowej .
3. klasa VII – VIII – konkurs wiedzy historycznej: Polacy na frontach II wojny światowej .
Prace konkursowe uczestnicy winni złożyć na adres szkoły do dnia 30 października 2019r. *
Konkurs wiedzy (test) w obu kategoriach wiekowych odbędzie się 30 października 2019 r. o godz. 9:00 w Szkole Podstawowej w Bukowskiej Woli.

Ad 1. – Konkurs plastyczny „Ku wolnej Polsce”

Format prac: A3.

Technika wykonania prac: rysunek, grafika, malarstwo, collage. Nie będą uwzględniane: kompozycje przestrzenne, kompozycje wykonane w formacie innym niż A3 oraz kompozycje z dodatkiem materiałów sypkich, nietrwałych.

Na konkurs przyjmowane są prace wykonane indywidualnie. Jeden uczestnik konkursu może zgłosić jedną pracę.

Każda praca konkursowa powinna być opatrzona kartą informacyjną zawierającą następujące dane: tytuł pracy, imię i nazwisko oraz wiek autora, dane dotyczące opiekuna, nazwę i adres szkoły, nr telefonu oraz adres e-mail placówki.
Prac nadsyłanych na konkurs nie należy składać, oprawiać ani rolować.

Prace konkursowe uczestnicy winni złożyć na adres szkoły do dnia 30 października 2019r.
Szkoła Podstawowa w Bukowskiej Woli, Bukowska Wola 79
32-200 Miechów
tel. 41 38-316-55

Ad 2. – konkurs wiedzy dla klas 5 i 6: Polacy na frontach II wojny światowej obejmuje informacje zawarte w:
– Podręczniku do historii kl. 8 „Wczoraj i dziś” Nowa Era – Polacy w Koalicji antyhitlerowskiej. (str . 87 – 92)

http://spbukowskawola.eu/patron-szkoly/rys-historyczny-sbsk-opracowany-przez-tomasza-skrzynskiego-i-mieczyslawa-heroda-bylych-zolnierzy-brygady/porucznik-tmasz-skrzynski/

http://spbukowskawola.eu/patron-szkoly/rys-historyczny-sbsk-opracowany-przez-tomasza-skrzynskiego-i-mieczyslawa-heroda-bylych-zolnierzy-brygady/kapitan-mieczyslaw-herod/

Ad 3. – konkurs wiedzy dla klas 7 i 8: Polacy na frontach II wojny światowej obejmuje informacje zawarte w :

– Podręczniku do historii kl. 8 „Wczoraj i dziś” Nowa Era – Polacy w Koalicji antyhitlerowskiej. (str . 87 – 92)

http://spbukowskawola.eu/patron-szkoly/rys-historyczny-sbsk-opracowany-przez-tomasza-skrzynskiego-i-mieczyslawa-heroda-bylych-zolnierzy-brygady/porucznik-tmasz-skrzynski/

http://spbukowskawola.eu/patron-szkoly/rys-historyczny-sbsk-opracowany-przez-tomasza-skrzynskiego-i-mieczyslawa-heroda-bylych-zolnierzy-brygady/kapitan-mieczyslaw-herod/

https://www.polskieradio.pl/39/156/Artykul/1263709,Polacy-na-frontach-II-wojny-swiatowej :

Audio:

a. Pierwsza faza ataku na Monte Cassino widziana oczami Melchiora Wańkowicza (20:02)

b. Wspomnienia uczestników bitwy o Monte Cassino. (15:52)

c. Wspomnienia Stanisława Gliwicza z bitwy o Tobruk. (7:36)

d. Wspomnienia Gen. Maczka.(9:23)

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi podczas uroczystej gali wręczenia nagród laureatom konkursu „Ku Wolnej Polsce” z okazji Dnia Niepodległości 8 listopada 2019 r. w budynku Muzeum Ziemi Miechowskiej, Pl. Kościuszki w Miechowie.

7. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie szkoły i w prasie lokalnej.
8. Organizator prosi o potwierdzenie liczby uczestników (maksymalnie 5 uczniów)
do 28 października 2019 r. telefonicznie lub na adres email. (jadwiga.gladyszowska@interia.pl)

* Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wykorzystania i rozpowszechniania zebranych materiałów . Uczestnicy wyrażają zgodę na ujawnienie danych osobowych. Nie zapewniamy zwrotu nadesłanych prac. Zainteresowanych obiorem prosimy o osobisty kontakt w ciągu 30 dni po ogłoszeniu wyników.

Dzień głośnego czytania

30 września w naszej szkole obchodziliśmy Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania. Celem akcji jest promowanie głośnego czytania dzieciom, nabywanie przyjemności z czytania i słuchania.

W ramach tej akcji w klasach nauczyciele czytali wybrane przez dzieci pozycje książkowe. Wszystkie dzieci w skupieniu i zaciekawieniu słuchały bajkowych opowieści.

Do głośnego czytania dzieciom zachęcamy przez cały rok. Czytanie na głos ma wiele zalet, stymuluje rozwój dzieci, rozwija wyobraźnię, język i pamięć. Poprzez literaturę, można  propagować dobre wzorce zachowań oraz  wartości moralne.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/20

Rozpoczęcie roku szkolnego 2 września 2019 r. godz. 8:00

Autobus szkolny dowiezie uczniów do szkoły o godzinie 7:15
od strony Klonowa

Trasa:

Kalina Lisiniec (Klonów)
Kalina Rędziny
Kalina Lisiniec (Góry Miechowskie)
Kalina Wielka (Wysiołek)
Kalina Mała, Parcele
Szkoła

Dowóz w pozostałe dni będzie się odbywał tak jak w poprzednim roku szkolnym.

INFORMACJA DOTYCZĄCA ORGANIZACJI PRACY SZKOŁY W CZASIE STRAJKU NAUCZYCIELI

SZANOWNI RODZICE!

Informuję o możliwości przystąpienia nauczycieli naszej szkoły do ogólnopolskiej akcji strajkowej  nauczycieli, która rozpoczyna się dnia 8 kwietnia 2019r.

Informuję, że w dniach 8-12 kwietnia oddziały przedszkolne oraz oddziały I-VIII uczą się bez zmian ( zgodnie z planem zajęć).

Niezależnie od akcji strajkowej od dnia 15 IV do 17 IV 2019r. zostanie przeprowadzony planowany egzaminy ósmoklasisty, więc zajęcia dydaktyczne w tych dniach w szkole się nie odbędą. Jednocześnie informuję, że wszystkie dzieci, których rodzice nie będą w stanie zapewnić opieki, będą miały zapewnioną opiekę w szkole.

Informuję również, że w razie podpisania porozumienia z rządem lekcje odbędą się zgodnie z planem. Wszystkie informacje dotyczące akcji strajkowej będą na bieżąco przekazywane na stronie internetowej szkoły.

Za wszelkie utrudnienia i problemy spowodowane strajkiem nauczycieli naszej szkoły serdecznie przepraszam.

Z poważaniem

Jan Manterys

Dyrektor Szkoły

156 rocznica Bitwy Miechowskiej

Podczas obchodów 156 rocznicy Bitwy Miechowskiej odbył się inauguracyjny Quest –wieńczący prace nad przygotowaniem i zaprezentowaniem gry terenowej zorganizowanej przez Szkoły Podstawowe w Bukowskiej Woli i Pojałowicach, w których nauczyciele historii : Jadwiga Gładyszowska – Tomczyk i Michalina Ławik po zakwalifikowania się projektu w ogólnopolskim konkursie, wybrały 16 najlepszych uczniów. Do współpracy zaproszono Pana Dyrektora Włodzimierza Barczyńskiego i historyka Marcina Florka z Muzeum Ziemi Miechowskiej. Akcję patronatem objął Burmistrz Gminy i Miasta w Miechowie pan Dariusz Marczewski. Quest powstał w ramach projektu „Wyprawy Odkrywców w poszukiwaniu historii” dofinansowanego ze środków programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Prace warsztatowe odbyły się pod kierunkiem Trenerów programu Questy – Wyprawy Odkrywców -Anny Jarzębskiej i Krzysztofa Florysa z „Mapy Pasji”.

Quest opowiada o bitwie miechowskiej, która rozegrała się 17 lutego 1863 roku podczas Powstania Styczniowego. Przewodnikiem i narratorem wierszowanego zadania jest Maksymilian Francki aptekarz i świadek bitwy. Uczestnicy zmagali się w dwóch etapach – pierwszym było przejście trasy Questu i zdobycie hasła prowadzącego do skarbu szlakiem bitewnym, drugim zaś, potyczki w konkursie wiedzy dotyczącej historycznej bitwy. Miłym akcentem był zorganizowany przez państwa Elę i Rafała Muchów – właścicieli Restauracji Kojot poczęstunek na trasie ostatkowym specjałem w postaci pączków. Poziom wiedzy uczestników był bardzo wysoki przez co rywalizacja była wyrównana. W efekcie po dwóch dogrywkach zwyciężyła Szkoła Podstawowa nr 2 z Miechowa. Nagrodą był okazałych rozmiarów Puchar ufundowany przez Burmistrza Miechowa. Pana Dariusza Marczewskiego. W premierowej edycji gry wzięło udział około 60 uczestników reprezentujących gminne szkoły podstawowe, co jest motywacją dla organizatorów do dalszego korzystania z tej formy edukacji.

Jadwiga Gładyszowska – Tomczyk

Quest o Bitwie Miechowskiej

10 stycznia odbyły się pierwsze z dwóch planowanych warsztatów questowych. Pod terminem quest kryje się gra terenowa w formie tradycyjnej z użyciem aplikacji internetowej. Do zmagań z tworzeniem questu przystąpili najlepsi uczniowie podmiechowskich szkół podstawowych Pojałowic i Bukowskiej Woli: Natalia Jambur, Jakub Kozieł, Krzysztof Filipiec, Hubert Siwiec, Julia Gaik, Oliwia Idzik, Natalia Manterys, Agata Włodarczyk, Martyna Włosek, Oliwier Koziara, Zuzanna Jakubas, Arkadiusz Włudarz, Alicja Nowak, Aleksandra Kurbiel, Emilia Sakłak, Kamil Rekuła zachęceni przez nauczycielki historii: Michalinę Ławik i Jadwigę Gładyszowską Tomczyk, które zgłosiły szkoły do projektu Fundacji Mapa Pasji. Na warsztatami czuwał wiceprezes fundacji Krzysztof Florys, a opiekę merytoryczną zapewnił P. Dyrektor Muzeum Ziemi Miechowskiej Włodzimierz Barczynski, historyk Marcin Florek, oraz Pan Burmistrz Dariusz Marczewski, który udostępnił questowiczom salę konferencyjną w budynku GiM w Miechowie. Młodzież pracowała bardzo efektywnie w oparciu o swoją wiedzę dotyczącą Bitwy Miechowskiej 17 lutego 1863 roku. Następne warsztaty odbędą się zaraz po feriach i będą uwieńczeniem pracy twórczej z zakresu historii miasta związanej z bitwą. Ten nowatorski pomysł, który dzięki Fundacji Mapa Pasji wdrażają podmiechowscy uczniowie pozwoli uatrakcyjnić zapoznawanie się z historią naszej Małej ojczyzny będąca częścią narodowych dążeń wyzwoleńczych Powstania Styczniowego. Inauguracyjny Quest o Bitwie Miechowskiej odbędzie się podczas obchodów jej 156 rocznicy 17 lutego 2019 r. I wezmą w nim uczniowie szkół gminnych walcząc o Puchar Burmistrza. Zapraszamy wszystkich do poznawania naszej historii przez zabawę.

jaggt

Odchodzą na wieczną wartę

 

W dniu 23. maja 2018 r. o godz. 14.00 zmarł płk Mieczysław HEROD. „Tobrukczyk”, Kawaler Srebrnego Krzyża Orderu Virtuti Militari, uczestnik trzech kampanii: wrześniowej libijskiej oraz włoskiej.

Syn Stanisława i Józefy urodził się w Rzeplinie 20 lutego 1918 r. Żołnierz września. Za udział w walkach 1939 r., w bitwie pod Pszczyną odznaczony Srebrnym Krzyżem Orderu Virtuti Militari. Wzięty do niewoli niemieckiej, z której ucieka. 
9 kwietnia 1940 r. opuszcza Polskę i poprzez zielone granice przedostaje się do Grecji, a stamtąd do Syrii. Wstępuje ochotniczo do Brygady Strzelców Karpackich (nr ew. 368) tworzonej w syryjskim Homs. Jako artylerzysta służył w Karpackim Pułku Artylerii Lekkiej. Żołnierz kampanii libijskiej (w tym prawie cztery miesiące broni twierdzy Tobruk) W 1942 r., w Palestynie ukończył Szkołę Podchorążych Rezerwy Artylerii. Jako kpr. pchor. brał udział w całej kampanii włoskiej Polskiego 2 Korpusu. 1 marca 1945 r. mianowany do stopnia podporucznika.
 

Repatriuje do Polski w dniu 19 sierpnia 1947 r. Działał społecznie w organizacjach kombatanckich. Brał czynny udział w organizowaniu wyjazdów do Tobruku i na Monte Cassino. Od 1990 r., a faktycznie od 1984 r. był delegatem na kraj Związku b. żołnierzy Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich „Tobrukczycy” z siedzibą w Londynie. W sierpniu 1985 r., zostaje odznaczony Krzyżem Kampanii Wrześniowej 1939 r. Przyczynia się do nadania imienia „Obrońców Tobruku” szkołom podstawowym w Tomicach i Bukowskiej Woli. Brał czynny udział w zjazdach kawalerów Virtuti Militari. Podczas pobytu w Grimsby – Anglia, w roku 1990, zostaje wyróżniony tytułem Honorowego Ułana Karpackiego przez Walne Zebranie b. Związku Ułanów Karpackich. Członek Stowarzyszenia Ułanów Karpackich (nr leg. 40/2010).
Zmarł 23 maja 2018 r. Żył 100 lat.
                                                                     CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI
fot. archiwum redakcji „Ułana Karpackiego”.

tekst: Przemysław Kopij

Święty Mikołaj z wizytą w przedszkolu.

 Święty Mikołaju
nie wracaj do raju.
Hej, zostań tu na Ziemi
wszyscy Cię kochają.

Święty Mikołaj lubi odwiedzać dzieci w każdym miejscu na całym świecie. 6 grudnia z workiem pełnym prezentów przyjechał również do Szkoły Podstawowej w Bukowskiej Woli by spotkać się z dziećmi z oddziału przedszkolnego. Długo oczekiwany gość wywołał uśmiech na twarzach przedszkolaków i został przez nich serdecznie przyjęty. Dzieci z błyskiem w oku spoglądały na Mikołaja i zaprezentowały mu wcześniej przygotowaną piosenkę.Nasz gość przeprowadził z dziećmi rozmowę na temat właściwego zachowania i jak się okazało przedszkolaki w tym roku były bardzo grzeczne i Mikołaj zapragnął odwiedzić ich ponownie, lecz tym razem w asyście myśliwych z Koła Łowieckiego „Mirów”. Przedszkolaki za swoje zachowanie zostali podwójnie obdarowani przez Mikołaja i myśliwych z Koła Łowieckiego „Mirów”, którzy jak co roku- pamiętają o przedszkolach w tym szczególnym dniu. Przedszkolaki były bardzo dzielne, wszystkie odważnie podchodziły po swój podarunek i śmiało siadały na kolanach Mikołaja. Radosne spotkanie zostało uwiecznione wieloma zdjęciami przedszkolaków z wspaniałym gościem. Święty Mikołaj obiecał, że za rok również odwiedzi przedszkole w Bukowskiej Woli .

Serdeczne podziękowania dla Rady Rodziców oraz dla myśliwych z Koła Łowieckiego „MIRÓW” w Miechowie za dzień pełen , radości ,ciepła składa dyrekcja szkoły oraz grono pedagogiczne.