KU WOLNEJ POLSCE – PRACE KONKURSOWE

ZAMIESZCZAMY TU NAGRODZONE PRACE KONKURSOWE.

Szkoła Podstawowa w Bukowskiej Woli im. Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich – Obrońców Tobruku