Rok. szk. 2017/18

kl II

Kamila Sroga – II miejsce w Powiatowym Konkursie Recytatorskim „Poeci Dzieciom”

Kamila Sroga – I miejsce w powiatowym konkursie na Świąteczną Mandalę

Wiktor Szczerba – Mistrz Ekologii w Konkursie Ekologicznym „My i Ekologia”

Klaudia Dunal – II miejsce w konkursie plastycznym „Bitwa Miechowska”

Klaudia Dunal – III miejsce w powiatowym konkursie BOŻONARODZENIOWYM

 

Kl. III

zespół – Zuzanna Gajda, Natalia Idzik, Karolina Urban, Jagoda Nowak, Kinga Wiesławska – III miejsce w Powiatowym Konkursie Piosenki i Pieśni Patriotycznej

Zuzanna Gajda – Powiatowy Konkurs wiedzy o Miechowie – tytuł MISTRZ WIEDZY O MIECHOWIE

Kamil Rakoczy – I miejsce w Powiatowym Konkursie Plastycznym „REGION MIECHOWSKI W WALCE O NIEPODLEGŁOŚĆ”

Krystian Kita – III miejsce w Powiatowym Konkursie Plastycznym „REGION MIECHOWSKI W WALCE O NIEPODLEGŁOŚĆ”

Gabriela Ziółko – wyróżnienie w Powiatowym Konkursie Plastycznym „MOJA  BEZPIECZNA  DROGA  DO  SZKOŁY”

Gabriela Ziółko – I miejsce w Powiatowym Konkursie Recytatorskim „Poeci Dzieciom”

Kl. V

Agnieszka Gibek – III miejsce w Powiatowym Konkursie wiedzy ekologicznej „W HUFCU MIECHÓW HARCERZ MŁODY DBA O OCHRONĘ PRZYRODY”

Oliwia Gaździk – III miejsce w Powiatowym Konkursie ekologicznym multimedialnym „W HUFCU MIECHÓW HARCERZ MŁODY DBA O OCHRONĘ PRZYRODY”

Zespół: Amelia Grzywnowicz i Natalia Ziółko – II miejsce w Powiatowym Konkursie Recytatorskim Prozy i Poezji Angielskiej

Zespół: Agnieszka Gibek, Aleksandra Gaik, Emilia Perczyńska – III miejsce w Powiatowym Konkursie Recytatorskim Prozy i Poezji Angielskiej

Kamila Nowak – wyróżnienie w Powiatowym Konkursie Recytatorskim Prozy i Poezji Angielskiej

Oliwia Gaździk – wyróżnienie w Powiatowym Konkursie Ekologicznym ” MÓJ PRZYJACIEL LAS”

Kl. VI

Klaudia Kupczyk – II miejsce w Powiatowym Konkursie Multimedialnym  „REGION MIECHOWSKI  W WALCE  O NIEPODLEGŁOŚĆ”

Klaudia Kupczyk – III miejsce w Powiatowym Konkursie ekologicznym multimedialnym „W HUFCU MIECHÓW HARCERZ MŁODY DBA O OCHRONĘ PRZYRODY”

Krzysztof Filipiec – II miejsce w Powiatowym Konkursie  Historycznym  „REGION MIECHOWSKI  W WALCE  O NIEPODLEGŁOŚĆ”

Krzysztof Filipiec – II miejsce w Powiatowym Konkursie wiedzy ekologicznej „W HUFCU MIECHÓW HARCERZ MŁODY DBA O OCHRONĘ PRZYRODY”

Krzysztof Filipiec – III miejsce w Powiatowym Konkursie Recytatorskim Prozy i Poezji Angielskiej

Julia Kapuścińska, Hubert Siwiec – III miejsce w Powiatowym Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Kl. VII

Agata Włodarczyk – II miejsce w Powiatowym Konkursie  Historycznym  „REGION MIECHOWSKI   W WALCE  O NIEPODLEGŁOŚĆ”

Agata Włodarczyk – III miejsce w Powiatowym Konkursie Historycznym „Bitwa Miechowska”

Natalia Manterys – III miejsce w Powiatowym Konkursie multimedialnym „Bitwa Miechowska”

Natalia Manterys – II miejsce w Powiatowym Konkursie ekologicznym multimedialnym „W HUFCU MIECHÓW HARCERZ MŁODY DBA O OCHRONĘ PRZYRODY”

Natalia Manterys, Maciej Domek – III miejsce w Powiatowym Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego