„Służba Ojczyźnie jest Moim Prawem”

” SŁUŻBA OJCZYŹNIE JEST MOIM PRAWEM”

Rok 2017 został ogłoszony przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej – rokiem generała Józefa Hallera. W związku z tym, nasza szkoła przystąpiła do projektu, organizowanego przez Fundację „Bo Warto”, pt. „SŁUŻBA OJCZYŹNIE JEST MOIM PRAWEM – za przykładem generała Józefa Hallera”. Organizatorami konkursu „Tydzień z generałem Józefem Hallerem” została szkolna drużyna harcerska – 12 Drużyna harcerska im. Emilii Plater wraz z opiekunkami. 

Przez cały tydzień 6 – 10 listopada w naszej szkole odbywały się wydarzenia, które miały przybliżyć uczniom postać generała Józefa Hallera. harcerze postarali się, aby uczniowie naszej szkoły poznali życie i działalność bohatera projektu. 

Organizatorzy sami tworzyli potrzebne dekoracje, gazetkę, teksty i rekwizyty oraz zaproszenia. Prowadzili konkursy, wystąpienia oraz akademię. 

W ramach „Tygodnia z generałem Józefem Hallerem” postanowiono zorganizować: prezentację multimedialną, przybliżającą postać generała Hallera; gazetkę ścienną, która przez cały czas trwania projektu była dostępna dla wszystkich uczniów w szkole; czytanie najciekawszych fragmentów wspomnień naszego bohatera; warsztaty plastyczne, których tematem miała być postać generała Hallera; konkurs recytatorski, podczas którego deklamowano wiersz Artura Oppmana pt. ” Do Jenerała Hallera”.

Ostatni dzień projektu to Wielka Lekcja Historii. Nieprzypadkowo wydarzenie to, zostało zaplanowane na dzień 10 listopada. Było to podsumowaniem całego „Tygodnia… ” , a jednocześnie świętowaliśmy 99. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę.

 W tym wyjątkowym dniu zorganizowano uroczystą akademię z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Na szkole zawisły flagi narodowe. Odświętnie ubrani uczniowie, założyli własnoręcznie robione kotyliony w barwach narodowych. Harcerze przygotowali piękną scenografię, napisy oraz rekwizyty. Odśpiewano Mazurek Dąbrowskiego. Uczniowie z klasy piątej recytowali wiersze związane z walką o niepodległość Polski. Przybliżyli historię naszej ojczyzny od zaborów aż do 1918 roku, nacisk kładąc na udział generała Hallera w tych ważnych wydarzeniach. Wspólnie śpiewano pieśni patriotyczne: ” Marsz Pierwszej Brygady”, „Szara Piechota”, „Pierwsza Kadrowa”, „Wojenko, wojenko”, „Biały Krzyż”. Uczennica odegrała na klarnecie utwór „Rota”. Harcerze zapalili znicz pod białym, brzozowym krzyżem, który symbolizował mogiłę ofiar poległych, walcząc o wolną Polskę.

Następnie nagrodzono laureatów konkursów: plastycznego oraz recytatorskiego. Wręczono dyplomy oraz nagrody. Zdobywca pierwszego miejsca w konkursie recytatorskim zaprezentował swoją interpretację wiersza Artura Oppmana pt.” Do Jenerała Hallera”. Następnie zorganizowano pokaz prac plastycznych, stworzonych przez uczniów podczas warsztatów. Nagrodzeni uczniowie prezentowali swoje dzieła.

Kolejnym punktem był konkurs wiedzy, czyli sprawdzenie, co uczniowie zapamiętali podczas „Tygodnia…”. Reprezentanci z wszystkich klas, przebijając balony, losowali pytania, dotyczące życia i działalności generała Józefa Hallera. Odpowiadali min. na następujące pytania: kiedy i gdzie urodził się generał Haller, dlaczego jest nazywany Błękitnym Generałem, w jaki sposób generał związany był z harcerstwem, czego dokonał na Pomorzu, gdzie został pochowany. Najlepsi zostali obdarowani dyplomami oraz nagrodami.

Finalnym punktem Wielkiej Lekcji Historii było spotkanie ze świadkiem historii – Panem Stefanem Czekajem. Pan Stefan przyjechał do nas aż ze Śląska. Opowiadał o swoich przeżyciach, związanych z II wojną światową. Mieszkał w sąsiedniej wsi, Kalinie Rędziny. Był małym chłopcem, a musiał zmierzyć się z trudami okupacji niemieckiej. Opowiadał, jak przetrwał odwrót armii niemieckiej ze Wschodu. Mówił o walkach wojsk rosyjskich i niemieckich w Jego rodzinnej wsi. Podkreślał,że podczas tego starcia zginęło kilkunastu żołnierzy wojsk niemieckich i rosyjskich, a spośród mieszkańców kaliny Rędziny przeżyli wszyscy, co było wyjątkowym szczęściem. Mówił młodzieży, jak wielkie zło niesie ze sobą wojna. Nawoływał, aby uczniowie dbali o swoją ojczyznę i aby cieszyli się z tego, że mogą żyć w wolnej Polsce.

Przybył do nas również Pan Stanisław Piwowarski, historyk, związany z ziemią miechowską, przyjaciel naszej szkoły. Wygłosił wykład, dotyczący patriotyzmu w XXI wieku. Przedstawił również ważne fakty historyczne, związane z naszą małą ojczyzną.

W imieniu lokalnych władz, głos zabrał również Pan Andrzej Banaśkiewicz, zastępca burmistrza Miechowa. Dziękując za zaproszenie, podkreślał, jak ważna powinna być ojczyzna dla każdego Polaka. Mówił, że dzięki realizacji takich projektów jak „Służba Ojczyźnie jest Moim Prawem” – za przykładem gen. Józefa Hallera” , młodzież może uczyć się historii swojego kraju i poznawać osoby zasłużone dla naszej ojczyzny.