Rok szk. 2019/20

klasa I

Karol Kania – II miejsce w powiatowym konkursie „REGION MIECHOWSKI W WALCE O NIEPODLEGŁOŚĆ” w kategorii plastycznej

Karol Kania – wyróżnienie w konkursie plastycznym „KU WOLNEJ POLSCE”

Kacper Trzcionka – III miejsce w powiatowym konkursie „REGION MIECHOWSKI W WALCE O NIEPODLEGŁOŚĆ” w kategorii plastycznej

Karol Kania – wyróżnienie w powiatowym konkursie plastycznym „Bajki Mickiewicza w sztuce malarskiej”

klasa II

Filip Ziółko – III miejsce w powiatowym konkursie „REGION MIECHOWSKI W WALCE O NIEPODLEGŁOŚĆ” w kategorii plastycznej

Szymon Midro – I miejsce w konkursie plastycznym „KU WOLNEJ POLSCE”

Dawid Midro – III miejsce w konkursie plastycznym „KU WOLNEJ POLSCE”

Dawid Midro – I miejsce w powiatowym konkursie plastycznym „Bajki Mickiewicza w sztuce malarskiej”

Szymon Midro – wyróżnienie w powiatowym konkursie plastycznym „Bajki Mickiewicza w sztuce malarskiej”

Kacper Otak – wyróżnienie w powiatowym konkursie plastycznym „Obszary Natura 2000 na Wyżynie Miechowskiej”

klasa III

Miłosz Otak – II miejsce w konkursie plastycznym „KU WOLNEJ POLSCE”

Miłosz Otak – I miejsce w powiatowym konkursie plastycznym „Bajki Mickiewicza w sztuce malarskiej”

Elżbieta Imiołek – wyróżnienie w powiatowym konkursie plastycznym „Bajki Mickiewicza w sztuce malarskiej”

Miłosz Otak – I miejsce w powiatowym konkursie plastycznym „Obszary Natura 2000 na Wyżynie Miechowskiej”

klasa IV

Łukasz Dąbrowski – wyróżnienie w konkursie plastycznym „KU WOLNEJ POLSCE”

klasa V

Kinga Wiesławska – wyróżnienie w konkursie plastycznym „KU WOLNEJ POLSCE”

Gabriela Ziółko – I miejsce w konkursie wiedzy historycznej ‚KU WOLNEJ POLSCE” Klasy V – VI

Jagoda Nowak – III miejsce w konkursie wiedzy historycznej ‚KU WOLNEJ POLSCE” Klasy V- VI

Kinga Wiesławska – wyróżnienie w powiatowym konkursie plastycznym „Bajki Mickiewicza w sztuce malarskiej”

klasa VI

Brajan Idzik – wyróżnienie w konkursie plastycznym „KU WOLNEJ POLSCE”

klasa VII

Kamila Nowak – II miejsce w powiatowym konkursie „REGION MIECHOWSKI W WALCE O NIEPODLEGŁOŚĆ” w kategorii grafika

Oliwia Gaździk – I miejsce w powiatowym konkursie „Rozwój zainteresowań plastycznych” w kategorii malarstwo

Oliwia Gaździk – wyróżnienie w konkursie plastycznym „KU WOLNEJ POLSCE”

Natalia Ziółko – III miejsce w konkursie wiedzy historycznej ‚KU WOLNEJ POLSCE” Klasy VII – VIII

Oliwia Gaździk – II miejsce w powiatowym konkursie plastycznym „Bajki Mickiewicza w sztuce malarskiej”

Natalia Ziółko – wyróżnienie w powiatowym konkursie plastycznym „Bajki Mickiewicza w sztuce malarskiej”

Agnieszka Gibek – II miejsce w powiatowym konkursie multimedialnym „Obszary Natura 2000 na Wyżynie Miechowskiej”

klasa VIII

Klaudia Kupczyk – I miejsce w powiatowym konkursie „REGION MIECHOWSKI W WALCE O NIEPODLEGŁOŚĆ” w kategorii wiedzy

Krzysztof Filipiec – III miejsce w powiatowym konkursie „REGION MIECHOWSKI W WALCE O NIEPODLEGŁOŚĆ” w kategorii wiedzy

Klaudia Kupczyk – III miejsce w konkursie wiedzy historycznej ‚KU WOLNEJ POLSCE” Klasy VII – VIII