Delegacja Szkoły Podstawowej im. SBSK-Obrońców Tobruku w Bukowskiej Woli na uroczystości nadania imienia Patrona 22. Karpackiemu Batalionowi Piechoty Górskiej w Kłodzku

22 stycznia 2020 r. delegacja uczennic w osobach: Aleksandra Gaik, Oliwia Gaździk, Emilia Perczyńska i Poczet Sztandarowy ze Szkoły Podstawowej im. Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich – Obrońców Tobruku w Bukowskiej Woli  wraz z wychowawcą p. Ewą Król uczestniczyła w uroczystościach związanych z nadaniem imienia patrona Jednostce Wojskowej, z którą nasza szkoła jest zaprzyjaźniona. Jednostką tą jest 22. Karpacki Batalion Piechoty Górskiej w Kłodzku.

Podczas uroczystości  nastąpiło nadanie imienia patrona jednostki gen. dyw. Bronisława Prugara-Ketlinga. Uroczystość rozpoczęła się od apelu pododdziałów na placu apelowym z udziałem Orkiestry Reprezentacyjnej Wojsk Lądowych z Wrocławia. Gościem honorowym był Zygmunt Prugar-Ketling, syn gen. dyw. Bronisława Prugara-Ketlinga, który w okolicznościowym przemówieniu opowiadał o życiu swojego ojca oraz miłości do Ziemi Kłodzkiej. Następnie żołnierze przy akompaniamencie orkiestry odśpiewali Pieśń Reprezentacyjną Wojska Polskiego oraz Karpacką Brygadę. W trakcie uroczystości zaprezentowano pokaz walki wręcz przygotowany przez klasę mundurową z Zespołu Szkół Technicznych w Kłodzku. Uroczystość zakończyła defilada pododdziałów Wojska Polskiego.

Po apelu w Sali Tradycji nastąpiło odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej Patronowi 22. Kbpg. Uroczystość była także okazją do zaprezentowania przebywającym z wizytą w Batalionie gościom, dzieciom i młodzieży, uzbrojenia, wyposażenia i wyekwipowania żołnierzy piechoty górskiej. Na zakończenie uczestnicy zostali zaproszeni na żołnierski poczęstunek.

Gen. dyw. Bronisław Prugar-Ketling był między innymi d-cą 11 Karpackiej Dywizji Piechoty, która zasłynęła walkami w czasie kampanii wrześniowej i walczyła w składzie Armii Karpaty. Wyróżnił się odwagą i sprawnym dowodzeniem. Zdobył duże uznanie, szacunek i sympatię dowódcy Frontu Południowego gen. Kazimierza Sosnkowskiego. Na jego wniosek awansowany został z dniem 15 września 1939 do stopnia generała brygady. Bohaterstwo żołnierzy 11. Karpackiej Dywizji Piechoty i ich dyscyplina pozwoliła na odnoszenie lokalnych sukcesów np. rozbicia elitarnej jednostki niemieckiej „SS Germania“.

Udział w tej uroczystości był dla nas żywą lekcją historii. Zaproszenie delegacji na tak wyjątkową uroczystość było ogromnym wyróżnieniem dla naszej szkoły wpisanej do zaszczytnego grona „szkół karpackich”.