Dla rodziców

Szkolny zestaw podręczników przeznaczonych do kształcenia ogólnego na rok szkolny 2016/2017

Ankieta dla rodziców klasy pierwszej

Dyżury nauczycieli na przerwach

Terminy konsultacji nauczycieli z rodzicami

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI:

plan współpracy z rodzicami klasy VIII