Współpraca z rodzicami

Przedstawiamy plany klasowe współpracy z rodzicami:

Szkoła Podstawowa w Bukowskiej Woli im. Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich – Obrońców Tobruku