Plan współpracy z rodzicami klasy II

Harmonogram spotkań z rodzicami :

Wrzesień/listopad

1.Pedagogizacja rodziców na temat:

●     „Skuteczne sposoby wdrażania do

systematycznej pracy i obowiązków ucznia”.

●     „Rodzina współczesna jako środowisko wychowawcze

2.Zapoznanie rodziców z dokumentami szkoły: Statutem Szkoły, Programem wychowawczym, programem profilaktycznym, programem

wychowawczym klasy, wewnątrzszkolnym systemem oceniania.

3 Przedstawienie rodzicom wymagań edukacyjnych dla kl. II

4 Wybór trójki klasowej oraz przedstawiciela do Rady Rodziców

5 Sprawy organizacyjne, komunikaty.

6. Ewaluacja

Styczeń

1.Pedagogizacja rodziców na temat:

/Komputer w Zyciu naszego dziecka/.

2 Zapoznanie rodziców z wynikami edukacyjnymi i ocenami z zachowania, wskazania

do dalszej pracy.

3 Sprawy organizacyjne, komunikaty

4Ewaluacja

5. Indywidualne rozmowy z rodzicami uczniów potrzebujących wsparcia w nauce.

MARZEC

1.Pedagogizacja rodziców na temat:

Jak nauczyć dziecko uczyć się, czyli nowoczesne techniki szybkiego

zapamiętywania

.2.Przekazanie rodzicom informacji o ocenach zachowania i z zajęć edukacyjnych.

3 Jak przeciwdziałać agresji.

4.Omówienie spraw bieżących , informacji dyrekcji szkoły.

Maj

1.    1.Pedagogizacja rodziców na temat:

/Dysleksja: objawy zaburzeń dyslektycznych, prawa ucznia dyslektycznego w

1.     Zapoznanie rodziców z wynikami edukacyjnymi i ocenami z zachowania, wskazania

2.    do dalszej pracy.

3.     Sprawy organizacyjne, komunikaty

4.     Ewaluacja

5.     Indywidualne rozmowy z rodzicami uczniów potrzebujących wsparcia w nauce.