Procedura postępowania w przypadku zasłabnięcia ucznia

 1. W sytuacji zasłabnięcia ucznia nauczyciel udziela pierwszej pomocy.
 2. Uczeń zostaje przeprowadzony  do pokoju nauczycielskiego.
 3. Po udzieleniu dziecku pierwszej pomocy dyrektor lub nauczyciel powiadamia rodziców o zaobserwowanych u ucznia zmianach oraz informuje o konieczności jak najszybszego odbioru dziecka ze szkoły i udania się do lekarza.
 4. Jeżeli nie ma możliwości skontaktowania się z rodzicami ucznia, wówczas kontaktuje się np. telefonicznie z lekarzem w celu uzyskania konsultacji medycznej.
 5. Lekarz podejmie decyzję co do możliwości powrotu chorego ucznia do domu szkolnym autobusem. Jeżeli uczeń sam nie może wracać do domu, pozostaje pod opieką wyznaczonej przez dyrektora osoby do momentu skontaktowania się z rodzicami ucznia albo odebrania go ze szkoły.
 6. Dyrektor lub nauczyciel sporządza notatkę z przebiegu rozmów i podjętych decyzji.
 7. W sytuacji zasłabnięcia ucznia nauczyciel udziela pierwszej pomocy.
 8. Uczeń zostaje przeprowadzony  do pokoju nauczycielskiego.
 9. Po udzieleniu dziecku pierwszej pomocy dyrektor lub nauczyciel powiadamia rodziców o zaobserwowanych u ucznia zmianach oraz informuje o konieczności jak najszybszego odbioru dziecka ze szkoły i udania się do lekarza.
 10. Jeżeli nie ma możliwości skontaktowania się z rodzicami ucznia, wówczas kontaktuje się np. telefonicznie z lekarzem w celu uzyskania konsultacji medycznej.
 11. Lekarz podejmie decyzję co do możliwości powrotu chorego ucznia do domu szkolnym autobusem. Jeżeli uczeń sam nie może wracać do domu, pozostaje pod opieką wyznaczonej przez dyrektora osoby do momentu skontaktowania się z rodzicami ucznia albo odebrania go ze szkoły.
 12. Dyrektor lub nauczyciel sporządza notatkę z przebiegu rozmów i podjętych decyzji.