INFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

Informacja dla rodziców dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych Szkoły Podstawowej w Bukowskiej Woli

W związku z decyzją Ministra Edukacji Narodowej o otwarciu przedszkoli, uprzejmie informuję, iż od dnia 6 maja 2020 r. oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej w Bukowskiej Woli zostaną otwarte.

Na podstawie wytycznych Ministra Edukacji Narodowej, Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia oraz ze względu na sytuację epidemiologiczną – ograniczona zostaje liczebność grup przedszkolnych do 10 dzieci w grupie.