ZAPYTANIE OFERTOWE

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia na podstawie przedmiaru robót.

Roboty remontowe.

Wykonanie otworu w ścianie i zamontowanie drzwi, wykonanie ścianki działowej, uzupełnienie tynków i malowanie ścian.

Termin realizacji zamówienia od 26.03.2018 r. do 6.04.2018 r.

Termin otwarcia ofert 23.03. 2018r. godz. 9.00…………………………………………………………………………….

Kryterium oceny ofert – cena ………100….%

inne ……………………………………0…………%

Inne istotne warunki zamówienia przyszłej umowy :

……………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ofertę prosimy przesłać pocztą ( Bukowska Wola 79 32-200 Miechów ) , kancelaria dyrektora,

pocztą elektroniczną ( jan.manterys@gmail.com) lub osobiście.