Konkurs „ku wolnej polsce”

1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa w Bukowskiej Woli,
we współorganizacji z Przedstawicielem Stowarzyszenia „Ułana Karpackiego” z siedzibą w Poznaniu.
2. Cele :
Upamiętnienie dążeń wyzwoleńczych Polaków w czasie II wojny światowej,
Przybliżenie codziennego życia żołnierskiego,
Podkreślenie udziału Polaków w walkach na wszystkich frontach II wojny światowej
Rozwijanie zainteresowań historią oraz kształtowanie postaw patriotycznych.
3. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych.
4. Szkoły biorą udział w konkursie w trzech kategoriach :
1. klasy I – IV – konkurs plastyczny.
2. klasa V – VI – konkurs wiedzy historycznej: Polacy na frontach II wojny światowej .
3. klasa VII – VIII – konkurs wiedzy historycznej: Polacy na frontach II wojny światowej .
Prace konkursowe uczestnicy winni złożyć na adres szkoły do dnia 30 października 2019r. *
Konkurs wiedzy (test) w obu kategoriach wiekowych odbędzie się 30 października 2019 r. o godz. 9:00 w Szkole Podstawowej w Bukowskiej Woli.

Ad 1. – Konkurs plastyczny „Ku wolnej Polsce”

Format prac: A3.

Technika wykonania prac: rysunek, grafika, malarstwo, collage. Nie będą uwzględniane: kompozycje przestrzenne, kompozycje wykonane w formacie innym niż A3 oraz kompozycje z dodatkiem materiałów sypkich, nietrwałych.

Na konkurs przyjmowane są prace wykonane indywidualnie. Jeden uczestnik konkursu może zgłosić jedną pracę.

Każda praca konkursowa powinna być opatrzona kartą informacyjną zawierającą następujące dane: tytuł pracy, imię i nazwisko oraz wiek autora, dane dotyczące opiekuna, nazwę i adres szkoły, nr telefonu oraz adres e-mail placówki.
Prac nadsyłanych na konkurs nie należy składać, oprawiać ani rolować.

Prace konkursowe uczestnicy winni złożyć na adres szkoły do dnia 30 października 2019r.
Szkoła Podstawowa w Bukowskiej Woli, Bukowska Wola 79
32-200 Miechów
tel. 41 38-316-55

Ad 2. – konkurs wiedzy dla klas 5 i 6: Polacy na frontach II wojny światowej obejmuje informacje zawarte w:
– Podręczniku do historii kl. 8 „Wczoraj i dziś” Nowa Era – Polacy w Koalicji antyhitlerowskiej. (str . 87 – 92)

http://spbukowskawola.eu/patron-szkoly/rys-historyczny-sbsk-opracowany-przez-tomasza-skrzynskiego-i-mieczyslawa-heroda-bylych-zolnierzy-brygady/porucznik-tmasz-skrzynski/

http://spbukowskawola.eu/patron-szkoly/rys-historyczny-sbsk-opracowany-przez-tomasza-skrzynskiego-i-mieczyslawa-heroda-bylych-zolnierzy-brygady/kapitan-mieczyslaw-herod/

Ad 3. – konkurs wiedzy dla klas 7 i 8: Polacy na frontach II wojny światowej obejmuje informacje zawarte w :

– Podręczniku do historii kl. 8 „Wczoraj i dziś” Nowa Era – Polacy w Koalicji antyhitlerowskiej. (str . 87 – 92)

http://spbukowskawola.eu/patron-szkoly/rys-historyczny-sbsk-opracowany-przez-tomasza-skrzynskiego-i-mieczyslawa-heroda-bylych-zolnierzy-brygady/porucznik-tmasz-skrzynski/

http://spbukowskawola.eu/patron-szkoly/rys-historyczny-sbsk-opracowany-przez-tomasza-skrzynskiego-i-mieczyslawa-heroda-bylych-zolnierzy-brygady/kapitan-mieczyslaw-herod/

https://www.polskieradio.pl/39/156/Artykul/1263709,Polacy-na-frontach-II-wojny-swiatowej :

Audio:

a. Pierwsza faza ataku na Monte Cassino widziana oczami Melchiora Wańkowicza (20:02)

b. Wspomnienia uczestników bitwy o Monte Cassino. (15:52)

c. Wspomnienia Stanisława Gliwicza z bitwy o Tobruk. (7:36)

d. Wspomnienia Gen. Maczka.(9:23)

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi podczas uroczystej gali wręczenia nagród laureatom konkursu „Ku Wolnej Polsce” z okazji Dnia Niepodległości 8 listopada 2019 r. w budynku Muzeum Ziemi Miechowskiej, Pl. Kościuszki w Miechowie.

7. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie szkoły i w prasie lokalnej.
8. Organizator prosi o potwierdzenie liczby uczestników (maksymalnie 5 uczniów)
do 28 października 2019 r. telefonicznie lub na adres email. (jadwiga.gladyszowska@interia.pl)

* Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wykorzystania i rozpowszechniania zebranych materiałów . Uczestnicy wyrażają zgodę na ujawnienie danych osobowych. Nie zapewniamy zwrotu nadesłanych prac. Zainteresowanych obiorem prosimy o osobisty kontakt w ciągu 30 dni po ogłoszeniu wyników.