Nauczania zdalne

Dyrektor informuje, że w okresie zawieszenia zajęć  w szkole, nauczyciele będą prowadzić nauczanie zdalne. Proszę rodziców o kontaktowanie się z wychowawcami i udostępnienie adresów mailowych w celu realizacji nauczania zdalnego.