„ Jestem mały, wiem więcej. Mały strażak”

Sprawozdanie z podsumowania programu „ Jestem mały, wiem więcej. Mały strażak”.

 

W ostatnich tygodniach w Szkole Podstawowej w Bukowskiej Woli prowadzony był projekt organizowany przez Oddział Wojewódzki ZOSP RP Województwa Małopolskiego. Program miał na celu zapoznanie klas II i III z organizacją Straży Pożarnej i zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Zajęcia odbywały się w szkole, prowadził je Prezes OSP w Bukowskiej Woli Piotr Sowa, oraz pielęgniarkę Maję Nowak.

Spotkania dotyczyły specyfiki pracy strażaka, zasad postępowania w sytuacji zagrożenia, obejmowały również zajęcia praktyczne. Wiedzę dzieci w zakresie teoretycznym poszerzały również wychowawczynie obu klas – p. Halina Krzyżkiewicz i p. Lidia Gola.

Opiekę w szkole nad drużyną sprawuje p. Monika Bierowiec.

19 grudnia w Szkole Podstawowej w Bukowskiej Woli odbyły się Jasełka szkolne, które przygotowała katechetka Dorota Niewęgłowska, z oprawą muzyczną p. Mirosława Czekaja.

Ten dzień był również podsumowaniem projektu.

Na uroczystościach gościliśmy Z-cę Dyrektora Zarządu Wykonawczego ZOW ZOSP RP Województwa Małopolskiego Łukasza Smółkę, Prezesa OSP w Bukowskiej Woli Piotra Sowę oraz Sekretarza OSP w Bukowskiej Woli Czesława Rocha. Swoją obecnością zaszczycił nas również Przewodniczący Rady Miejskiej w Miechowie Zenon Czekaj, oraz

z-ca Burmistrza Gminy Miechów Andrzej Banaśkiewicz.

Dyrektor Smółka po przeprowadzeniu egzaminu dla uczestników programu, sprawdzeniu ich wiedzy teoretycznej i praktycznej, wręczył im certyfikaty oraz pamiątkowe maskotki.

Wcześniej wszyscy uczniowie otrzymali mundury strażackie, w których wystąpili podczas uroczystości. Zrobiono pamiątkowe zdjęcia. Dyrektor szkoły mgr inż. Jan Manterys serdecznie podziękował gościom, oraz prowadzącym program, i złożył wszystkim życzenia świąteczne.

 

20 grudnia drużyna pod opieką p. Moniki Bierowiec i Prezesa Piotra Sowy wybrała się do Szkoły Aspirantów Pożarnictwa do Krakowa na uroczyste coroczne Spotkanie Opłatkowe.