PLAN PRACY SZKOLNEGO KOŁA PCK

Miesiąc

Tematyka

Uczestnicy

Odpowiedzialni

Forma realizacji

W

R

Z

E

S

I

E

Ń

Wybranie zarządu SK PCK na bieżący rok

Pozyskiwanie  nowych członków

Informacje o zadaniach  SK PCK

Opiekun

członkowie

opiekun

Zebranie członków PCK

Nawiązanie współpracy ze służbą zdrowia i Sanepidem

opiekun

opiekun

Wg harmonogramu

Profilaktyka zatruć grzybami

uczniowie

członkowie

opiekun

Pogadanki

Prezentacja Power Point

gazetka ścienna

Ulotki informacyjne

Pomoc najmłodszym dzieciom w szatni i w czasie przerw

dzieci młodsze

Kl VI

Grafik

Bezpieczeństwo na drodze, w szkole, w autobusie szkolnym

uczniowie

Opiekun,

wychowawcy

pogadanki

Ochrona środowiska, higiena osobista i otoczenia

uczniowie

opiekun

nauczyciel przyrody

sprawdzanie czystości

Udział w akcji  ,Sprzątanie Świata

Racjonalne odżywianie – zapewnienie dożywiania dzieci (gorąca herbata, szklanka mleka, słodkie bułki, owoce i warzywa)

uczniowie

dyrektor

wychowawcy

Wydawanie bułek, owoców i warzyw, herbaty, mleka

P

A

Ź

D

Z

I

E

R

N

I

K

Popularyzowanie zdrowego stylu życia

uczniowie

opiekun

Sport,

pogadanki

Zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej

Kl I – VI

Pielęgniarka, nauczyciel w-f

opiekun

pogadanki

Dzień Walki z Głodem (16. X)

Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem

Uczniowie

Członkowie

opiekun

Pogadanka,

Gazetka scienna

Dzień Młodzieży PCK (25 X)

członkowie

Opiekun

Pogadanka

Dyskusje

L

I

S

T

O

P

A

D

Poszerzenie wiadomości nt nałogów i uzależnień

członkowie

Opiekun

wychowawcy

pogadanka

Profilaktyka grypy

uczniowie

Opiekun,

członkowie

pogadanki,

gazetka ścienna: jak się ustrzec przed grypą

Dni honorowego krwiodawstwa w Polsce (22-26 XI)

uczniowie

Członkowie

opiekun

Pogadanka na temat oddawania krwi – jako „daru życia” przez osoby dorosłe

gazetka „Krew darem życia”

G

R

U

D

Z

I

E

Ń

Światowy Dzień AIDS (1 XII) –

profilaktyka choroby AIDS

uczniowie

Opiekun

członkowie

Pogadanki,

gazetka ścienna

plakaty, ulotki,

filmy wideo

Stroiki i kartki świąteczne dla osób samotnych

członkowie

opiekun

wręczenie stroików i kartek

Pamiętajmy o zwierzętach

uczniowie

opiekun

– dokarmianie zwierząt

Boże Narodzenie czasem szczęścia i pokoju dla każdego

uczniowie

Uczniowie

opiekun

pogadanka

S

T

Y

C

Z

E

Ń

Sporty zimowe – bezpieczne zabawy zimowe

uczniowie

Opiekun,

wychowawcy

– gazetka „ Ruch to zdrowie”

– pogadanka na temat bezpiecznego wypoczynku w czasie ferii zimowych

Dzień Babci i Dziadka

uczniowie

uczniowie

Laurki, złożenie życzeń

Współorganizacja balu karnawałowego, wykonanie strojów

członkowie

członkowie

bal

L

U

T

Y

Profilaktyka ‘chorób brudnych rąk’

uczniowie

Opiekun

Nauczyciel przyrody

Pogadanki, dyskusje

Gazetka ścienna

M

A

R

Z

E

C

Wiosenne porządki

uczniowie

opiekun

Sprzątanie terenu wokół szkoły

Ogłoszenie konkursu plastycznego na temat zdrowia

uczniowie

opiekun

Regulamin

Tydzień Trzeźwości

uczniowie

Opiekun

katecheta

ulotki, plakaty, pogadanki w klasach na temat szkodliwości spożywania alkoholu, okolicznościowa gazetka

Przestrzeganie zasad higieny jamy ustnej

uczniowie

Opiekun

pielęgniarka

gazetka ‘Zęby zdrowe jak dęby’

Światowy Dzień Inwalidy (30.III)

uczniowie

Opiekun

członkowie

pogadanka na temat niepełnosprawności – „Inny nie znaczy gorszy”,

gazetka ścienna

K

W

I

E

C

I

E

Ń

Światowy Dzień Zdrowia (7.IV)

uczniowie

Opiekun, członkowie

– zorganizowanie Szkolnego Dnia Zdrowia (apel)

– prezentacja Power point

– napisanie rymowanek i wierszyków o tematyce zdrowotnej

– rozstrzygnięcie konkursu plastycznego

– zorganizowanie wystawki najciekawszych prac plastycznych

– gazetka ‘Zdrowe odżywianie’

M

A

J

‘Gorączka złota’ – pozyskanie środków na wypoczynek letni dla najbiedniejszych dzieci

uczniowie

opiekun

zbiórka złotych monet o nominałach 1, 2 i 5 gr

‘Światowy Dzień Bez Tytoniu’ (31 maj)

uczniowie

Opiekun,

wychowawcy

Gazetka o szkodliwości palenia, rozmowy

C

Z

E

R

W

I

E

C

Dzień Sportu Szkolnego – promocja zdrowia i zdrowego stylu życia

uczniowie

Nauczyciel w-f

członkowie

pomoc w organizacji i przebiegu imprezy

„Bezpieczne wakacje” – jak bawić się bezpiecznie w czasie wakacji

uczniowie

Opiekun, wychowawcy

– pogadanka na temat bezpiecznego i aktywnego wypoczynku w czasie wakacji

– gazetka ścienna

Podsumowanie całorocznej pracy w ramach SK PCK – wręczenie dyplomów i nagród najbardziej zaangażowanym w prace członkom koła

członkowie

opiekun

Wręczenie nagród,

pogadanki

Opiekun: Ewa Król

Miesiąc

Tematyka

Uczestnicy

Odpowiedzialni

Forma realizacji

W

R

Z

E

S

I

E

Ń

Wybranie zarządu SK PCK na bieżący rok

Pozyskiwanie  nowych członków

Informacje o zadaniach  SK PCK

Opiekun

członkowie

opiekun

Zebranie członków PCK

Nawiązanie współpracy ze służbą zdrowia i Sanepidem

opiekun

opiekun

Wg harmonogramu

Profilaktyka zatruć grzybami

uczniowie

członkowie

opiekun

Pogadanki

Prezentacja Power Point

gazetka ścienna

Ulotki informacyjne

Pomoc najmłodszym dzieciom w szatni i w czasie przerw

dzieci młodsze

Kl VI

grafik

Bezpieczeństwo na drodze, w szkole, w autobusie szkolnym

uczniowie

Opiekun,

wychowawcy

pogadanki

Ochrona środowiska, higiena osobista i otoczenia

uczniowie

opiekun

nauczyciel przyrody

sprawdzanie czystości

Udział w akcji  ,Sprzątanie Świata

Racjonalne odżywianie – zapewnienie dożywiania dzieci (gorąca herbata, szklanka mleka, słodkie bułki, owoce i warzywa)

uczniowie

dyrektor

wychowawcy

Wydawanie bułek, owoców i warzyw, herbaty, mleka

P

A

Ź

D

Z

I

E

R

N

I

K

Popularyzowanie zdrowego stylu życia

uczniowie

opiekun

Sport,

pogadanki

Zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej

Kl I – VI

Pielęgniarka, nauczyciel w-f

opiekun

pogadanki

Dzień Walki z Głodem (16. X)

Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem

Uczniowie

Członkowie

opiekun

Pogadanka,

Gazetka scienna

Dzień Młodzieży PCK (25 X)

członkowie

Opiekun

Pogadanka

Dyskusje

L

I

S

T

O

P

A

D

Poszerzenie wiadomości nt nałogów i uzależnień

członkowie

Opiekun

wychowawcy

pogadanka

Profilaktyka grypy

uczniowie

Opiekun,

członkowie

pogadanki,

gazetka ścienna: jak się ustrzec przed grypą

Dni honorowego krwiodawstwa w Polsce (22-26 XI)

uczniowie

Członkowie

opiekun

Pogadanka na temat oddawania krwi – jako „daru życia” przez osoby dorosłe

gazetka „Krew darem życia”

G

R

U

D

Z

I

E

Ń

Światowy Dzień AIDS (1 XII) –

profilaktyka choroby AIDS

uczniowie

Opiekun

członkowie

Pogadanki,

gazetka ścienna

plakaty, ulotki,

filmy wideo

Stroiki i kartki świąteczne dla osób samotnych

członkowie

opiekun

wręczenie stroików i kartek

Pamiętajmy o zwierzętach

uczniowie

opiekun

– dokarmianie zwierząt

Boże Narodzenie czasem szczęścia i pokoju dla każdego

uczniowie

Uczniowie

opiekun

pogadanka

S

T

Y

C

Z

E

Ń

Sporty zimowe – bezpieczne zabawy zimowe

uczniowie

Opiekun,

wychowawcy

– gazetka „ Ruch to zdrowie”

– pogadanka na temat bezpiecznego wypoczynku w czasie ferii zimowych

Dzień Babci i Dziadka

uczniowie

uczniowie

Laurki, złożenie życzeń

Współorganizacja balu karnawałowego, wykonanie strojów

członkowie

członkowie

bal

L U

T

Y

Profilaktyka ‘chorób brudnych rąk’

uczniowie

Opiekun

Nauczyciel przyrody

Pogadanki, dyskusje

Gazetka ścienna

M

A

R

Z

E

C

Wiosenne porządki

uczniowie

opiekun

Sprzątanie terenu wokół szkoły

Ogłoszenie konkursu plastycznego na temat zdrowia

uczniowie

opiekun

Regulamin

Tydzień Trzeźwości

uczniowie

Opiekun

katecheta

ulotki, plakaty, pogadanki w klasach na temat szkodliwości spożywania alkoholu, okolicznościowa gazetka

Przestrzeganie zasad higieny jamy ustnej

uczniowie

Opiekun

pielęgniarka

gazetka ‘Zęby zdrowe jak dęby’

Światowy Dzień Inwalidy (30.III)

uczniowie

Opiekun

członkowie

pogadanka na temat niepełnosprawności – „Inny nie znaczy gorszy”,

gazetka ścienna

K

W

I

E

C

I

E

Ń

Światowy Dzień Zdrowia (7.IV)

uczniowie

Opiekun, członkowie

– zorganizowanie Szkolnego Dnia Zdrowia (apel)

– prezentacja Power point

– napisanie rymowanek i wierszyków o tematyce zdrowotnej

– rozstrzygnięcie konkursu plastycznego

– zorganizowanie wystawki najciekawszych prac plastycznych

– gazetka ‘Zdrowe odżywianie’

M

A

J

‘Gorączka złota’ – pozyskanie środków na wypoczynek letni dla najbiedniejszych dzieci

uczniowie

opiekun

zbiórka złotych monet o nominałach 1, 2 i 5 gr

‘Światowy Dzień Bez Tytoniu’ (31 maj)

uczniowie

Opiekun,

wychowawcy

Gazetka o szkodliwości palenia, rozmowy

C

Z

E

R

W

I

E

C

Dzień Sportu Szkolnego – promocja zdrowia i zdrowego stylu życia

uczniowie

Nauczyciel w-f

członkowie

pomoc w organizacji i przebiegu imprezy

„Bezpieczne wakacje” – jak bawić się bezpiecznie w czasie wakacji

uczniowie

Opiekun, wychowawcy

– pogadanka na temat bezpiecznego i aktywnego wypoczynku w czasie wakacji

– gazetka ścienna

Podsumowanie całorocznej pracy w ramach SK PCK – wręczenie dyplomów i nagród najbardziej zaangażowanym w prace członkom koła

członkowie

opiekun

Wręczenie nagród,

pogadanki