Plan pracy Uczniowskiego Klubu Sportowego „Sokół ”

Lp.

Zadania do realizacji

Orientacyjny termin realizacji

Uwagi i wskazówki

1

Upowszechnianie biegania

październik

maj

udział w indywidualnych biegach przełajowych dz. i chł.

udział w „ Biegu Sienkiewiczowskim”

2.

Tenis stołowy

listopad

grudzień

· tenis stołowy indywidualny klasy IV i V

· tenis stołowy indywidualny klasy  VI

· tenis stołowy drużynowy dz. i chł. klasy V i VI

Udział w zawodach gminnnych

· Szkolny Turniej tenisa stołowego

3.

Wychowanie komunikacyjne

styczeń

luty

Rowerowy tor przeszkod przygotowanie

do Turniejy Bezpieczestwa Ruchu Drogowego

Udzial w zawodach gminnych

4.

Piłka nożna

maj

· mini piłka nożna chłopców  rozgrywki międzyszkolne

5

Piłka siatkowa

kwiecien

· wyjazd na mecz towarzyski do Miechowa w ramach wsplpracy z UKS ze SP nr 1 w Miechowie

6.

Czwórbój lekkoatletyczny

maj

· czwórbój lekkoatletyczny dziewcząt i chłopców

7

Festyn Szkolny

czerwiec

Przygotowanie i przeprowadzenie konkurencji sportowych

podczas Festynu Szkolnego

Dzień Sportu

8.

Ćwiczenia śródlekcyjne

cały rok szkolny

Ćwiczenia prowadzone przez  uczniów na każdej lekcji z   uwzględnieniem ćwiczeń korekcyjno – kompensacyjnych

9

Konkursy

listopad

marzec

· plakaty ilustrujące hasło „Sport to zdrowie” wykonane dowolną techniką

10

Apele

cały rok

· podsumowanie działalności UKS -go i osiągnięć

sportowych za I semestr i II semestrze

wręczenie dyplomów, pucharów i nagród rzeczowych

11.

Rozwijanie zainteresowań sportowych uczniów

cały rok szkolny

· prowadzenie aktualizowanie gazetek sportowych

· upowszechnianie nowych gier

Plan pracy UKS „Sokół ”

Szkoła Podstawowa w Bukowskiej Woli            rok szkolny 2010/2011

Lp.

Zadania do realizacji

Orientacyjny termin realizacji

Uwagi i wskazówki

1

Upowszechnianie biegania

październik

maj

udział w indywidualnych biegach przełajowych dz. i chł.

udział w „ Biegu Sienkiewiczowskim”

2.

Tenis stołowy

listopad

grudzień

  tenis stołowy indywidualny klasy IV i V

  tenis stołowy indywidualny klasy  VI

  tenis stołowy drużynowy dz. i chł. klasy V i VI

Udział w zawodach gminnnych

  Szkolny Turniej tenisa stołowego

3.

Wychowanie komunikacyjne

styczeń

luty

Rowerowy tor przeszkod przygotowanie

do Turniejy Bezpieczestwa Ruchu Drogowego

Udzial w zawodach gminnych

4.

Piłka nożna

maj

  mini piłka nożna chłopców  rozgrywki międzyszkolne

5

Piłka siatkowa kwiecien

  wyjazd na mecz towarzyski do Miechowa w ramach wsplpracy z UKS ze SP nr 1 w Miechowie

6.

Czwórbój lekkoatletyczny

maj

  czwórbój lekkoatletyczny dziewcząt i chłopców

7

Festyn Szkolny

czerwiec

Przygotowanie i przeprowadzenie konkurencji sportowych

podczas Festynu Szkolnego

Dzień Sportu

8.

Ćwiczenia śródlekcyjne

cały rok szkolny

Ćwiczenia prowadzone przez  uczniów na każdej lekcji z   uwzględnieniem ćwiczeń korekcyjno – kompensacyjnych

9

Konkursy

listopad

marzec

  plakaty ilustrujące hasło „Sport to zdrowie” wykonane dowolną techniką

10

Apele

cały rok

  podsumowanie działalności UKS -go i osiągnięć

sportowych za I semestr i II semestrze

wręczenie dyplomów, pucharów i nagród rzeczowych

11.

Rozwijanie zainteresowań sportowych uczniów

cały rok szkolny

  prowadzenie aktualizowanie gazetek sportowych

  upowszechnianie nowych gier