Spółdzielnia Uczniowska „KUBUŚ”

Plan pracy Spółdzielni Uczniowskiej

Przy szkole Podstawowej w Bukowskiej Woli

 

Opiekun: Dominika Podyma, Małgorzata Zawartka

 

 

l.p Zadania termin Uwagi
1 Zebranie sprawozdawczo wyborcze, rekrutacja nowych członków SU, zapoznanie z zasadami pracy spółdzielni IX Opinia wychowawcy klasy
2 Prace remontowe i porządkowe w sklepiku szkolnym IX
3 Prowadzenie sprzedaży w sklepiku. Zakup towaru prowadzenie księgi rachunków IX-X Towar do sklepiku przyjmują uczniowie, towar kupuje nauczyciel.

Obliczanie cen, prowadzenie księg. rachunkowych, przeliczanie utargu prowadzi nauczyciel.

4 Przeprowadzenie remanentu X,XII,II,VI Sprawdzenie prawidłowości sprzedaży
5 Zebranie członków XII Rozmowa na temat zmian osób sprzedających. Przedyskutowane propozycji na co zostaje przeznaczony zysk ze sprzedaży.
6 Przeprowadzenie akcji promocyjnych X-V Zapoznanie uczniów z zasadami reklamy i promocji
7 Podsumowanie działalności Spółdzielni Uczniowskiej VI Wykazanie zysków i wydatków. Potwierdzenie prze komisje rewizyjną