Szkolne Koło LOP

Plan pracy SK LOP w Bukowskiej Woli

Cele:

  • Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych oraz troski o przyrodę
  • Wskazanie uczniom ich roli w walce o ochronę środowiska
  • Kształcenie i samokształcenie w zakresie pogłębiania oraz utrwalania wiedzy o środowisku
  • Kształtowanie postawy wyrażającej przekonanie o konieczności ochrony środowiska
  • Podejmowanie różnorodnych inicjatyw na rzecz ochrony środowiska
  • Prowadzenie obserwacji
  • Rozwijanie szacunku dla każdej istoty żywej

Zadania do wykonania:
Wrzesień

1. Zebrania członków SK LOP, ustalenie zadań.

2. Wykonanie gazetki fenologicznej „Jesień”.

3. Opieka nad roślinami w klasach.

4. Uporządkowanie terenów wokół szkoły w akcji „Sprzątania Świata”.

5.   Zajęcia w pracowni komputerowej.
Październik
1. Wykonanie gazetki Dni ochrony przyrody.

2. Propagowanie literatury ochroniarskiej

3. Pielęgnacja hodowli roślinnych.

4. Włączenie się w realizację ogólnopolskiego projektu „Zbiórka zużytych baterii”.

5. Zorganizowanie spotkania z leśnikiem ( w ramach biwaku szkolnego).

Listopad
1. Zbiórka karmy dla ptaków.

2. Naprawa karmników, budowa nowych karmników.

3. Pielęgnacja hodowli roślinnych.

4.     Zbieramy stare telefony komórkowe – akcja ogólnoszkolna.

5.   Zajęcia w pracowni komputerowej.

Grudzień
1. Wykonanie gazetki „Poznaj gatunki drzew i krzewów”.

2. Akcja dokarmiania ptaków w okresie zimy.

3. Wykonanie mapy parków narodowych w Polsce.

4. Konkurs strażacki „WODA ŹRÓDŁEM ŻYCIA”.

Styczeń
1. Systematyczne dokarmianie ptaków.

2. Obserwacja zwierząt przy karmnikach.

3. Aktualizacja kącika przyrody  „Przyroda zimą”.

4. Aktualizacja gazetki informacyjnej SK LOP.
Luty
1. Dokarmianie zwierząt w okresie zimy.

2. Poznanie chronionych roślin i zwierząt.

3. Pokaz filmu „Formy ochrony przyrody” .

Marzec
1. Wiosenne porządki – porządkowanie terenu wokół szkoły.

2. Wykonanie gazetki „Zwiastuny wiosny”.

3. Zakładanie nowych hodowli roślin doniczkowych.

4. Czytanie prasy przyrodniczej.

5.   Zajęcia w pracowni komputerowej.
Kwiecień
1. Organizacja konkursu ekologicznego „Wiem wszystko o ochronie przyrody”

2. Światowy Dzień Ziemi – aktualizacja gazetki informacyjnej

3. Obserwacja przyrodnicza – zmiany w przyrodzie w okresie wiosennym – wykonujemy  i prezentujemy ciekawe zdjęcia.

4. Ciekawostki przyrodnicze- informacja na tablicy LOP.
Maj
1. Poznajemy chronione gatunki zwierząt.

2. Oczyszczanie terenu wokół szkoły.

3. Aktualizacja kącika przyrody „Przyroda w maju”.

4. Prace pielęgnacyjne hodowli roślinnych.

5. Ciekawostki przyrodnicze – informacja na tablicy LOP.
Czerwiec
1. Opracowanie regulaminu zachowania w środowisku przyrodniczym na okres wakacji.

2. Podsumowanie pracy w bieżącym roku szkolnym.

opiekun : E. Król