Pamiętamy …

17 października 2019 roku młodzież szkolna ze Szkoły Podstawowej im. SBSK – Obrońców Tobruku oddała cześć pomordowanym Żołnierzom w ramach programu IPN „Pamięć pokoleń”. W tym celu zostały zapalone znicze i złożone kwiaty pod Kamieniami upamiętniającymi Wincentego Molęckiego, znajdującymi się obok budynku Szkoły w Bukowskiej Woli. Zostały również wykonane drobne prace porządkowe , zapalone znicze oraz złożone kwiaty na Cmentarzu Komunalnym w Miechowie, gdzie znajdują się mogiły zbiorowe, poświęcone sześciu ofiarom niemieckiego terroru z 1939 roku. 

Młodzież klasy IV, V, VI, wraz z opiekunami -Małgorzatą Zawartka i Aleksandrą Werys – zadbała o porządek wokół grobów oraz o gesty pamięci w postaci zniczy i kwiatów. Dzieci tego dnia odwiedziły również grób Franciszka Grzebielucha – organisty który w czasie II wojny światowej wypisywał Żydom metryki chrztu z danymi nieżyjących Polaków. Pracownik magistratu wystawiał kenkarty zaświadczające o przynależności do Narodu Polskiego. Żydom dostarczał je pracownik sądu, on też wyszukiwał dla nich bezpieczne miejsca w gospodarstwach wiejskich u zaufanych ludzi. W ten sposób wystawiono około 400 dokumentów, w tym kilkadziesiąt dla Żydów. Całością tej konspiracji w Miechowie kierowała komórka legalizacyjna AK, we współpracy z księdzem proboszczem Janem Widłakiem.

Uczniowie odwiedzili również Grób Nieznanego Żołnierza, znajdujący się także na Cmentarzu w Miechowie. Podjęte działania przyczyniły się do zwiększenia świadomości uczniów na temat faktów historycznych okresu II wojny światowej.