Obchody 100 lecia urodzin Mieczysława Heroda

17 lutego 2018 r. dyr. szkoły Jan Manterys uczestniczył w setnych urodzinach Mieczysława Heroda, żołnierza Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich, Patrona naszej szkoły.

Jubilat urodził się 20 lutego 1918 roku we wsi Rzeplin. Szkołę powszechną ukończył w Skale. W 1939 roku wolności Polski bronił pod Pszczyną, gdzie dowodząc działonem, zniszczył trzy niemieckie czołgi. Za ten czyn otrzymał krzyż Virtuti Militari. Przedostał się na zachód i tam został wcielony do Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich. W 1942 roku bronił Twierdzy TOBRUK, przeszedł cały szlak bojowy SBSK. W 1944 r. walczył pod Monte Cassino. Po wojnie jako podporucznik powrócił do Kraju. W Krakowie ukończył Uniwersytet Jagielloński, kilkadziesiąt lat pracował w kombinacie metalurgicznym w Nowej Hucie. Do dziś mieszka z rodziną na Czyżynach.