Odchodzą na wieczną wartę

W dniu 23. maja 2018 r. o godz. 14.00 zmarł płk Mieczysław HEROD. „Tobrukczyk”, Kawaler Srebrnego Krzyża Orderu Virtuti Militari, uczestnik trzech kampanii: wrześniowej libijskiej oraz włoskiej.

Syn Stanisława i Józefy urodził się w Rzeplinie 20 lutego 1918 r. Żołnierz września. Za udział w walkach 1939 r., w bitwie pod Pszczyną odznaczony Srebrnym Krzyżem Orderu Virtuti Militari. Wzięty do niewoli niemieckiej, z której ucieka.
9 kwietnia 1940 r. opuszcza Polskę i poprzez zielone granice przedostaje się do Grecji, a stamtąd do Syrii. Wstępuje ochotniczo do Brygady Strzelców Karpackich (nr ew. 368) tworzonej w syryjskim Homs. Jako artylerzysta służył w Karpackim Pułku Artylerii Lekkiej. Żołnierz kampanii libijskiej (w tym prawie cztery miesiące broni twierdzy Tobruk) W 1942 r., w Palestynie ukończył Szkołę Podchorążych Rezerwy Artylerii. Jako kpr. pchor. brał udział w całej kampanii włoskiej Polskiego 2 Korpusu. 1 marca 1945 r. mianowany do stopnia podporucznika.

Repatriuje do Polski w dniu 19 sierpnia 1947 r. Działał społecznie w organizacjach kombatanckich. Brał czynny udział w organizowaniu wyjazdów do Tobruku i na Monte Cassino. Od 1990 r., a faktycznie od 1984 r. był delegatem na kraj Związku b. żołnierzy Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich „Tobrukczycy” z siedzibą w Londynie. W sierpniu 1985 r., zostaje odznaczony Krzyżem Kampanii Wrześniowej 1939 r. Przyczynia się do nadania imienia „Obrońców Tobruku” szkołom podstawowym w Tomicach i Bukowskiej Woli. Brał czynny udział w zjazdach kawalerów Virtuti Militari. Podczas pobytu w Grimsby – Anglia, w roku 1990, zostaje wyróżniony tytułem Honorowego Ułana Karpackiego przez Walne Zebranie b. Związku Ułanów Karpackich. Członek Stowarzyszenia Ułanów Karpackich (nr leg. 40/2010).

Zmarł 23 maja 2018 r. Żył 100 lat.

                                                                     CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI

fot. archiwum redakcji „Ułana Karpackiego”.

tekst: Przemysław Kopij