Regulamin konkursu KU WOLNEJ POLSCE

KONKURS
dla szkół

Z okazji rocznicy powstania Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich – obrońców Tobruku

2 IV 1940 rok

X  edycja konkursu „ KU WOLNEJ POLSCE”

REGULAMIN
1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa w Bukowskiej Woli,
współorganizatorem – Krajowy Związek byłych Żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie  Oddział w Krakowie.
2. Cele :
Upamiętnienie dążeń wyzwoleńczych Polaków w czasie II wojny światowej,
Przybliżenie codziennego życia żołnierskiego,
Podkreślenie udziału Polaków w walkach na wszystkich frontach
II wojny światowej .
3. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów, i szkół średnich.
4. Szkoły biorą udział w konkursie w trzech kategoriach :
szkoły podstawowe,
szkoły gimnazjalne,
szkoły średnie .
5. W konkursie młodzież wybiera dowolną formę pracy, może to być  praca plastyczna- format i technika dowolna,  prezentacja multimedialna- do 10 minut.
Wiadomości teoretyczne dostępne na stronie internetowej    www.eduporadnik.pl
Prace konkursowe uczestnicy winni złożyć na adres szkoły do dnia
8 V 2012 r.
6. Adres szkoły:
Szkoła Podstawowa
W Bukowskiej Woli
32-200 Miechów
tel. (041) 38-316-55
e-mail  zawartka2@interia.pl
Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w ciągu 15 dni od daty zakończenia konkursu.
7. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie lokalnej i w prasie lokalnej Skład Komisji konkursowej:
Byli Żołnierze Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie:
Tomasz Skrzyński ,
Wojciech Narębski,
Mieczysław Herod,
Oraz: Jacek Urban– Starszy Wizytator Kuratorium Oświaty w Krakowie
Dariusz Marczewski–Burmistrz Miasta i Gminy Miechów
Małgorzata Zawartka naucz. historii w SP w Bukowskiej Woli
Monika Biurowiec naucz. plastyki w SP w Bukowskiej Woli
* Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wykorzystania i rozpowszechniania zebranych materiałów . Uczestnicy wyrażają zgodę na ujawnienie danych osobowych. Nie zapewniamy zwrotu nadesłanych prac. Zainteresowanych obiorem prosimy o osobisty kontakt w ciągu 30 dni po ogłoszeniu wyników.