kapitan Mieczysław Herod

kpt. Mieczysław Herod – urodził się we wsi Rzeplin w 1918 roku. Szkołę powszechną ukończył w Skale. Służbę wojskową i szkołę podoficerską artylerii odbył w 6 PAL – u w Krakowie. Brał udział w kampanii wrześniowej.Walczył pod Pszczyną. Potem ucieczkł z kraju na Zachód. Przez  Węgry do Francji, a potem do Liban gdzie tworzyła się Samodzielna Brygada Strzelców Karpackich. Uczestniczył w obronie Tobruku. Finałem wojennej kampanii M. Heroda było Monte Cassino i Bolonia. Odznaczony Krzyżem Orderu Wojennego Virtuti Militari, Krzyżem Walecznych, Krzyżem Pamiątkowym za Monte Cassino, Gwiazdą Afryki, Gwiazdą Italii i wieloma innymi odznaczeniami.