porucznik Tomasz Skrzyński

Tomasz Konstanty SKRZYŃSKI

(1923-2015)

 

W Brygadzie Strzelców Karpackich pod dowództwem francuskim od 30 maja 1940 r. – nr ew. 2106 – ułan w Dywizjonie Rozpoznawczym Kawalerii. W BSK pod dowództwem brytyjskim od 1 lipca 1940 r. – nr ew. 6/III/1923 r. Ułan, Podchorąży, Podporucznik – Dowódca 3 plutonu w 2 szwadronie Pułku Ułanów Karpackich, jeden z ostatnich Tobrukczyków.

śp. Tomasz  Skrzyński urodził się 19 września 1923 r., w Krakowie. Syn Piotra i Heleny z domu Wójcik. Po rozbiciu jego grupy konspiracyjnej w dniu 5 maja 1940 r., opuszcza Kraków i przedziera się na Węgry. Dociera do Syrii, gdzie 31 maja zgłasza się ochotniczo do Brygady Strzelców Karpackich. Z Dywizjonem Rozpoznawczym Kawalerii bierze udział w kampanii libijskiej i cztero miesięcznej obronie Tobruku. W 1942 r., kończy Szkołę Podchorążych Rezerwy Kawalerii. Bierze udział w całej kampanii włoskiej Polskiego 2 Korpusu, w szeregach Pułku Ułanów Karpackich, oddziału dyspozycyjnego gen. Władysława Andersa. Mianowany za czyny bojowe pod Monte Cassino do stopnia podporucznika z dniem 1 sierpnia 1944 r. Za bitwę pod Ankoną, odznaczony Krzyżem Walecznych. Wojnę kończy w stopniu podporucznika.

Do Polski wraca w sierpniu 1947 r. Wielokrotnie przesłuchiwany jako „oficer Andersa”. Od drugiej połowy lat 70-tych zaczyna działać na polu kombatanckim.  W latach osiemdziesiątych do roku 1996 jest prezesem oddziału krakowskiego Związku b. Żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych, a następnie honorowym jego prezesem. Za działalność kombatancką otrzymuje Krzyż Oficerski OOP (1 kwietnia 1987 r.) i Krzyż Komandorski OOP (7 grudnia 2001r.). Jest zasłużonym obywatelem miasta i gminy Skawina (od 2009 r.). W sierpniu tegoż roku otrzymuje medal Ignacego Jana Paderewskiego, nadany przez Stowarzyszenie Weteranów Armii Polskiej w Ameryce. 11 listopada 2009 r. otrzymuje odznakę „Honoris Gratia” Prezydenta m. Krakowa. W 65-tą rocznicę wyzwolenia Ankony zostaje jej honorowym obywatelem (jako ten, który pierwszy wkroczył do miasta). Posiadał patent „Weterana Walk o Wolność i Niepodległość Ojczyzny” –  nr 77696. Decyzją MON, odznaczony honorową odznaką: „Kustosz Tradycji, Chwały i Sławy Oręża Polskiego” (leg. nr 54).

źródło informacji http://stowarzyszenieuk.pl/